EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5640
Zagreb, 6. listopada 2023.

V.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

O  D  L  U  K  U

I. Stavlja izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-5577 od 4.listopada 2023.. kojom je Kristina Kovačić izabrana za rad na radnom mjestu „viši stručni savjetnik“ u Službi za financijsko poslovanje, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“. 

O b r a z l o ž e n j e

Dana 4. listopada  2023., na web stranici Bolnice objavljena je Odluka o izboru kandidata za rad na radnom mjestu „viši stručni savjetnik“ međutim kako je zbog proceduralne pogreške Natječaj djelomično poništen u dijelu koji se odnosi na to radno mjesto, donesena je Odluka kao u izreci.

                                                                        V.D. RAVNATELJA BOLNICE
doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content