EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-4174

Zagreb, 4. kolovoza 2023.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. srpnja 2023., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU

Danijela Margetić Jagar izabire se za rad na radnom mjestu „pomoćni radnik“ u Službi bolničke prehrane, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

                                                                            V.D. RAVNATELJA BOLNICE

 

                                                                            doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content