EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-431
Zagreb, 27. siječnja 2023.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 9. siječnja 2023., na prijedlog Povjerenstva za izbor kandidata od 25.01.2023., ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., donosi sljedeću

ODLUKU

Doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med. izabire se za rad na radnom mjestu „specijalist vaskularne kirurgije ili specijalist opće kirurgije, uži specijalist vaskularne kirurgije“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJICA BOLNICE
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content