EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5794
Zagreb, 08. prosinca 2022.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 9. studenoga 2022., ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., donosi slijedeću

ODLUKU

Hanna Skendrović, mag.ing.techn.aliment., izabire se za rad na radnom mjestu „prehrambeni tehnolog“, na neodređeno vrijeme, u Službi bolničke prehrane u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnateljici Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

Ravnateljica Bolnice
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content