EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5798
Zagreb, 8. prosinac 2022.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 9. studenoga 2022., ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., donosi slijedeću

ODLUKU

Željka Marković, Aleksandar Prica, Karla Jakovljević, Matea Maksimović, Dora Dragaš, Valentina Jagušić, Valentina Oršulić, Mateja Repovečki, Dora Pavelić, Matea Feltrin, Ivana Kovač Kudrić, Emanuel Baltić, Blanka Ferenec, Matea Koprivnjak, Barbara Špehar, Maja Grinžek i Gabriela Mahnet izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni/a prvostupnik/ica sestrinstva“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnateljici Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

Ravnateljica Bolnice
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content