EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-3478

Zagreb, 1. rujna 2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 11. kolovoza 2021., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Lana Softić, Draženka Rožić, Matija Renić, Roberta Gogić, Branka Šajnović, Petra Hanžek, Antonia Majetić i Patricia Marić izabiru se za rad na radnom mjestu „medicinska sestra/tehničar“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

                                                                               RAVNATELJ BOLNICE

                                                                                   prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

 

Skip to content