EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5113
U Zagrebu, 28.10.2022.

Na temelju članka 32. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 20.rujna 2022., ravnateljica Kliničke bolnice “Sveti Duh” prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., donosi slijedeću

ODLUKU

o izboru i imenovanju pomoćnice ravnateljice za sestrinstvo-glavna sestra Bolnice

Tanja Lupieri, mag.med.tech., izabire se i imenuje pomoćnicom ravnateljice za sestrinstvo-glavna sestra Bolnice Kliničke bolnice “Sveti Duh”, na mandatno razdoblje od 1. studenoga 2022. do 1. studenoga 2026.

Obrazloženje

Dana 20. rujna 2022., Klinička bolnica „Sveti Duh“ objavila je Natječaj za izbor i imenovanje na položaj I. vrste – pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra Bolnice. Imenovana je podnijela prijavu u traženom roku. Utvrđeno je da imenovana ispunjava sve tražene uvjete iz Natječaja. Sukladno članku 32. Statuta kliničke bolnice „Sveti Duh“, odluku o izboru i imenovanju donosi ravnatelj. Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci.

RAVNATELJICA BOLNICE
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content