EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-3584

Zagreb, 08. kolovoza 2022.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 11. srpnja 2022., ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., donosi slijedeću

ODLUKU

Emanuela Roksandić, Marija Brkić, Barbara Brković, Šime Knežević i Danko Pavičić izabiru se za rad na radnom mjestu „medicinska sestra/tehničar“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnateljici Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

                                                                                 

                                                                                    RAVNATELJICA BOLNICE

 

                                                                prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content