EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-3455

Zagreb, 29. srpnja 2022.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 11. srpnja 2022., ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., donosi slijedeću

ODLUKU

Marijana Maja Bračun, bacc.med.lab.diagn., izabire se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik medicinsko – laboratorijske dijagnostike“, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanjeu Zavodu za patologiju i citologiju u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnateljici Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

                                                RAVNATELJICA BOLNICE

                                                           prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content