EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA HIGIJENE RUKU U K.B „Sveti Duh“

IMG-20240502-WA0062

„Čiste ruke spašavaju živote“

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 5. svibnja Svjetskim danom higijene ruku u zdravstvenim ustanovama. Tim je povodom u dvorani Zrinjevac K.B „Sveti duh“ obilježen „Svjetski dan higijene ruku“, pod naslovom „Čiste ruke spašavaju živote“. Događaj je bio namijenjen svim djelatnicima bolnice, kako bi naglasili i osvijestili važnost higijene ruku u sprječavanju širenja infekcije.

Glavna sestra za kontrolu i sprječavanje bolničkih infekcija Brankica Grgurić osnovala je Radnu skupinu pod nazivom „link sestre“. Članovi radne skupine su kolegice sa Klinike za neurologiju Valentina Belas Horvat, Mirela Cepetić sa Objedinjenog hitnog prijema,  Božica Čačko  sa Zavoda za urologiju, iz Interne klinike dolaze Zdenka Grilec i Josipa Vugrić, Sandra Ložnjak sa Klinike za kirurgiju, Petra Vrbnjak i Renata Vinski sa Klinike za anesteziologijureanimatologiju i intenzivno liječenje, Ana Zovko sa Klinike za ginekologiju i porodništvo te Željka Topolovec sa Klinike za očne bolesti koje će raditi također na kontroli i sprječavanju infekcija na radilištima sa kojih dolaze.

Prigodna predavanja održala je Željka Žagrović, mag. med. biokemije o dezinfekciji, čišćenju površina i čistoj zoni bolesnika, a Renata Vinski, mag. med.techn. održala je predavanje na temu „Spasite živote, operite Vaše ruke“.

Prikazan je i kratki video o osnovnoj zaštitnoj opremi kod pacijenta koji zahtijeva biti u  kontaktnoj izolaciji a kojeg su izradile „link sestre“.

Predstavljen je poster Svjetske zdravstvene organizacije koji promovira i ukazuje na važnost higijene ruku, također predstavljen je poster koji je namijenjen za posjetitelje i bolesnike koje su osmislile „link sestre“.

„Clean Care is Safer Care“- Čista skrb je sigurnija skrb.

Čiste ruke sprječavaju patnju pacijenata i spašavaju živote.

Skip to content