EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Poštovani,

sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata, u svezi natječaja za specijalizaciju iz oftalmologije i optometrije, bodovna lista kandidata bit će objavljena danas, 19.02.2024. na oglasnoj ploči Bolnice, 3. kat Dnevne bolnice.

S poštovanjem,

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima
Klinička bolnica Sveti Duh
tel: 01/410 8806

Skip to content