EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Mentori – medicinske sestre i tehničari u KB Sveti Duh

IMG_3423

6. lipnja 2022. god. održan je sastanak s mentorima, medicinskim sestrama i tehničarima, za učenike škola za medicinske sestre i studente preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstva na veleučilištima i sveučilištima kojima je naša ustanova nastavna baza. U našoj ustanovi imenovano je 50-ak mentora koji su tijekom ove školske i akademske godine mentorirali brojne učenike i studente. Iznimno smo zadovoljni suradnjom s obrazovnim ustanovama koje nam upućuju učenike i studente, a posebno s nastavnicima strukovnih predmeta iz Škole za medicinske sestre Vrapče. U slijedećoj školskoj i akademskoj godini planiramo povećati , ali i započeti suradnju s novim obrazovnim ustanovama koje su iskazale interes za naše mentore i ustanovu.

Ravnateljica KB Sveti Duh prof. dr.sc. Ana-Maria Šimundić je pohvalila rad mentora i dala podršku za daljnji rad na edukaciji učenika i studenata sestrinstva. Zahvalu i podršku mentorima uputila je Pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo, Maja Pipić, dipl.med.techn. koja je ukazala na nedostatak radne snage i poteškoće sa zapošljavanjem medicinskih sestara, te da od mentora očekuje suradnju.

Zahvaljujem svim mentorima koji su dali veliki doprinos u edukaciji učenika i studenata u posebnim epidemiološkim uvjetima tijekom trajanja pandemije Covid-19 te su brinuli o njihovoj sigurnosti i uspješno im omogućili savladavanje svih potrebnih kliničkih vještina.

Svim medicinskim sestrama i tehničarima u našoj ustanovi koji surađuju s našim mentorima, a koji rade s našim učenicima i studentima, zahvaljujemo za prihvaćanje i stvaranje ugodne radne okoline kako bi naši učenici i studenti mogli profesionalno napredovati.

U slijedećoj školskoj i akademskoj godini imamo velike planove i svi zajedno možemo doprinijeti u edukaciji novih generacija koje nam dolaze.

Dobrodošli u KB Sveti Duh gdje će se o vama brinuti i educirati vas naši mentori!

Tanja Lupieri, mag.med.techn.
Glavna sestra za edukaciju

Autor fotografije: Zoran Kordun

Skip to content