EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

ispravak dijela natječaja od 20.9.2022.
3-2-thegem-blog-default

Ur.broj: 01-03-4597
Zagreb, 05.10.2022.

ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

I. U Natječaju za zasnivanje radnog odnosa objavljenom u na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ dana 20. rujna 2022.,

u točki III. Natječaja, alineja druga mijenja se i sada glasi:

„ – specijalizacija iz radiologije ili kliničke radiologije“

u točki V. Natječaja, alineja druga mijenja se i sada glasi:

„ – specijalizacija iz medicinske mikrobiologije s parazitologijom ili kliničke mikrobiologije“

II. Ispravak dijela natječaja bit će objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

III. Prijave na natječaj koje se odnose na točku III. i V. mogu se podnositi u roku od 21 dana od dana objave ovog ispravka na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

IV. Ostali dio natječaja ostaje neizmijenjen.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content