EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

In memoriam – Ana Jandraš Mikloška (1945. – 2024.)

Screenshot_2

Ana Jandraš Mikloška (sestra Ankica) rođena je u Zagrebu u 26. srpnja 1945. godine. Osnovnu školu završila je u Zagrebu, a srednju školu za medicinske sestre u Vinogradskoj 1964. godine. Iste godine zaposlila se u Općoj bolnici Josip Kajfeš kao medicinska sestra na Odjelu za abdominalnu kirurgiju. Diplomirala je na Višoj školi za medicinske sestre u Zagrebu 1980. godine. Dužnost glavne sestre Klinike za kirurgiju obnaša od 1974. godine. Dugi niz godina zamjenjivala je Glavnu sestru bolnice Nadu Juzbašić te je na istu dužnost imenovana od 21.4.2003. do 4.3.2004. god. U mirovinu odlazi 2010. godine nakon 46. godina radnog staža koji je provela na svojoj kirurgiji te je dala iznimni doprinos u njenom radu.

Tijekom svog radnog vijeka predavala je u Školi za medicinske sestre Vrapče predmet Kirurška njega bolesnika. Bila je iznimno profesionalna u radu te se isticala svojim poučavanjem u praktičnom radu u njezi kirurškog bolesnika. Aktivno je sudjelovala na brojnim kongresima i stručnim skupovima te u radu Kirurškog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara.

Poticala je obrazovanje medicinskih sestara i profesionalni razvoj te poučavala brojne generacije medicinskih sestara i tehničara. Njezin život odlikovao se stručnim radom, humanošću, brigom i pažnjom za potrebite.

Sestra Ankica umrla je u Zagrebu 2. travnja 2024. godine.

Vjerujući da kraju života treba posvetiti istu onu pažnju koju je brojnim generacijama medicinskih sestara za života posvećivala, mi se opraštamo od sestre Ankice na komemoraciji koja će se održati u KB „Sveti Duh“ u utorak 9. travnja 2024. u 13.30 h u dvorani Zrinjevac.

Skip to content