EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Dan sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara

11.05. je dan sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara.

11.05. je dan sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara.

Želim da naš sindikat raste s novim članovima, ciljevima za materijalna i socijalna prava kao i za bolje uvijete rada te profesionalne interese medicinskih sestara i tehničara.

Uz iskrenu čestitku zajedničkim snagama idemo dalje.

Srdačan pozdrav,

Brankica Grgurić, dipl.med.tech.

Za više informacija pogledajte sljedeći video:

Skip to content