Voditelji ustrojbenih jedinica s kontaktima

Medicinske ustrojstvene jedinice - kontakti  
KB "SVETI DUH"   email adresa telefon
KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI Predstojnik klinike doc.dr.sc. Edvard Galić, prim.dr.med. interna@kbsd.hr 01/ 3712 333
Zavod za gastroenerologiju i hepatologiju Pročelnik zavoda prof.dr.sc. Dragan Jurčić, dr.med. interna@kbsd.hr 01/ 3712 333
Poliklinika Zavoda za gastroenerologiju i hepatologiju Voditelj poliklinike mr.sc. Vinko Bakula, prim.dr.med. interna@kbsd.hr 01/ 3712 333
Zavod za bolesti srca i krvnih žila Pročelnik zavoda doc.dr.sc. Jozica Šikić, dr.med. interna@kbsd.hr 01/ 3712 333
Poliklinika Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Voditelj poliklinike doc.dr.sc. Josip Lukenda, prim.dr.med. interna@kbsd.hr 01/ 3712 333
Odjel za hitnu i intenzivnu medicinu V.D. voditelja odjela Nikolina Marić, dr.med. interna@kbsd.hr 01/ 3712 333
Odjel za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju V.D. voditelja odjela Vedran Ostojić, prim.dr.med. interna@kbsd.hr 01/ 3712 333
Odjel za hematologiju i koagulaciju V.D. voditelja odjela dr.sc. Dubravka Županić Krmek, prim.dr.med. interna@kbsd.hr 01/ 3712 333
Odjel za nefrologiju i dijalizu V.D. voditelja odjela mr.sc. Nikola Janković, prim.dr.med. interna@kbsd.hr 01/ 3712 333
Odjel za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma V.D. voditelja odjela dr.sc. Miro Bakula, dr.med. interna@kbsd.hr 01/ 3712 333
Odjel za kliničku farmakologiju i toksikologiju V.D. voditelja odjela dr.sc. Đuro Plavljanić, prim.dr.med. interna@kbsd.hr 01/ 3712 333
Poliklinika Klinike za unutarnje bolesti Voditelj poliklinike prof.dr.sc. Marinko Marušić, prim.dr.med. interna@kbsd.hr 01/ 3712 333
KLINIKA ZA KIRURGIJU Predstojnik klinike prof.dr.sc. Žarko Rašić, prim.dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Zavod za abdominalnu kirurgiju Pročelnik zavoda doc.dr.sc. Ivan Zoričić, dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za hepatobilijarnu kirurgiju Voditelj odjela prof.dr.sc. Žarko Rašić, prim.dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za koloproktologiju V.D. voditelja odjela Davorin Velnić, prim.dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za endoskopsku kirurgiju Voditelj odjela dr.sc. Branimir Vučković, dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za traumatologiju V.D. voditelja odjela Tomislav Matejić, dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za plastično rekonstruktivnu i vaskularnu kirurgiju Voditelj odjela Tomislav Trajbar, prim.dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Poliklinika Klinike za kirurgiju V.D. voditelja poliklinike Tugomir Gverić, prim.dr.med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO Predstojnik klinike doc.dr.sc. Berivoj Mišković, prim.dr.med. kgp@kbsd.hr 01/ 371 2317
Zavod za perinatalnu medicinu Pročelnik zavoda doc.dr.sc. Berivoj Mišković, prim.dr.med. kgp@kbsd.hr 01/ 371 2317
Odjel za patologiju trudnoće i perinatalnu dijagnostiku V.D. voditelja odjela mr.sc. Tomislav Hafner, prim.dr.med. kgp@kbsd.hr 01/ 371 2317
Odjel za rodilje i babinjače Voditelj odjela dr.sc. Vladimir Blagaić, prim.dr.med. kgp@kbsd.hr 01/ 371 2317
Odjel za neonatologiju Voditelj odjela doc.dr.sc. Milan Stanojević, prim.dr.med. kgp@kbsd.hr 01/ 371 2317
Odjel za ginekologiju Voditelj odjela doc.dr.sc. Alan Šerman, dr.med. kgp@kbsd.hr 01/ 371 2317
Odjel za humanu reprodukciju i endokrinologiju V.D. voditelja odjela dr.sc. Tatjana Pavelić Turudić, prim.dr.med. kgp@kbsd.hr 01/ 371 2317
Odjel za laboratorijsku humanu reprodukciju Voditelj odjela prof.dr.sc. Feodora Stipoljev, dipl.ing. kgp@kbsd.hr 01/ 371 2317
Odjel za laboratorijsku citogenetiku Voditelj odjela dr.sc. Daria Hafner, dipl.ing. kgp@kbsd.hr 01/ 371 2317
Poliklinika Klinike za ginekologiju i porodništvo Voditelj poliklinike prof.dr.sc Dubravko Habek, prim.dr.med kgp@kbsd.hr 01/ 3712 317
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU Predstojnica klinike doc.dr.sc. Sanja Tomasović, dr.med. neurologija@kbsd.hr 01/ 3712 115
Zavod za cerebrovaskularne bolesti i intenzivnu neurologiju V.D. pročelnika zavoda dr.sc. Hrvoje Budinčević, dr.med. neurologija@kbsd.hr 01/ 3712 115
Zavod za opću kliničku neurologiju V.D. pročelnika zavoda dr.sc. Sanja Tomasović, dr.med. neurologija@kbsd.hr 01/ 3712 115
Poliklinika Klinike za neurologiju Voditelj poliklinike doc.dr.sc. Anton Vladić, prim.dr.med. neurologija@kbsd.hr 01/ 3712 115
KLINIKA ZA OČNE BOLESTI Predstojnik klinike prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med. ocna@kbsd.hr 01/ 3712 004
Odjel za prednji segment oka Voditelj odjela prof.dr.sc. Biljana Kuzmanović, prim.dr.med. ocna@kbsd.hr 01/ 3712 004
Odjel za stražnji segment oka V.D. voditelja odjela dr.sc. Borna Šarić, prim.dr.med. ocna@kbsd.hr 01/ 3712 004
Poliklinika Klinike za očne bolesti Voditelj poliklinike doc.dr.sc. Mirjana Bjeloš, dr.med. ocna@kbsd.hr 01/ 3712 004
Dnevna bolnica Klinike Pročelnik dnevne bolnice doc.dr.sc. Damir Bosnar, dr.med. ocna@kbsd.hr 01/ 3712 004
KLINIKA ZA ANESTEZIOLOGIJU, RAENIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE Predstojnik klinike prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med. anestezija@kbsd.hr 01/ 3712 359
Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje V.D. pročelnika zavoda dr.sc. Maja Karaman Ilić, prim.dr.med. anestezija@kbsd.hr 01/ 3712 359
Odjel za anesteziologiju i reanimatologiju Voditelj odjela doc.dr.sc. Ivan Šklebar, prim.dr.med. anestezija@kbsd.hr 01/ 3712 359
Odjel za intenzivno liječenje V.D. voditelja odjela Elvira Grizelj Stojčić, prim.dr.med. anestezija@kbsd.hr 01/ 3712 359
ZAVOD ZA UROLOGIJU Pročelnik zavoda
doc.dr.sc. Berislav Mažuran, prim.dr.med.
urologija@kbsd.hr 01/ 3712 147
Odjel za urologiju Voditelj odjela   urologija@kbsd.hr 01/ 3712 147
ZAVOD ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJU GLAVE I VRATA Pročelnik zavoda dr.sc. Boris Šimunjak, prim.dr.med. orl@kbsd.hr 01/ 3712 436
Odjel za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Voditelj odjela Goran Gudelj, dr.med. orl@kbsd.hr 01/ 3712 436
Poliklinika Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Voditelj poliklinike dr.sc. Marica Žižić, dr.med. orl@kbsd.hr 01/ 3712 436
ZAVOD ZA ORTOPEDIJU Pročelnik zavoda prof.dr.sc. Saša Janković, dr.med. ortopedija@kbsd.hr 01 / 3712 313
Odjel ortopedije V.D. voditelja odjela prof.dr.sc. Alan Ivković, dr.med. ortopedija@kbsd.hr 01 / 3712 313
ZAVOD ZA RADIOLOGIJU Pročelnik zavoda prof.dr.sc. Zvonimir Sučić, prim.dr.med. radiologija@kbsd.hr 01/ 3712 138
Odjel za opću i mobilnu radiologiju V.D. voditelja odjela mr.sc. Franka Jelavić Kojić, prim.dr.med. radiologija@kbsd.hr 01/ 3712 138
Odjel za neuroradiologiju i radiologiju glave i vrata Voditelj odjela prof.dr.sc. Zvonimir Sučić, prim.dr.med. radiologija@kbsd.hr 01/ 3712 138
Odjel za abdominalnu, torakalnu i urogenitalnu radiologiju V.D. voditelja odjela Pero Jurković, dr.med. radiologija@kbsd.hr 01/ 3712 138
Odjel za lokomotorni sustrav, bolesti dojke i vaskularni sustav V.D. voditelja odjela Tomislav Pavlović, dr.med. radiologija@kbsd.hr 01/ 3712 138
ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU Pročelnik zavoda dr.sc. Sanda Dubravčić Šimunjak, prim.dr.med. zfmr@kbsd.hr 01/ 3712 322
Odjel za funkcionalnu dijagnostiku i ranu rehabilitaciju V.D. voditelja odjela Maja Puhovski, dr.med. zfmr@kbsd.hr 01/ 3712 322
Odjel za ambulantu fizioterapiju i rehabilitaciju u zajednici V.D. voditelja odjela Sanja Sarta, dr.med. zfmr@kbsd.hr 01/ 3712 322
ZAVOD ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU Pročelnik zavoda prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem. laboratorijska_dijagnostika@kbsd.hr 01/3712-021
Odjel za biokemiju Voditelj odjela Andrea Saračević, spec.med.biochem. laboratorijska_dijagnostika@kbsd.hr 01/3712-014
Odjel za endokrinologiju Voditelj odjela Andrea Saračević, spec.med.biochem. laboratorijska_dijagnostika@kbsd.hr 01/3712-014
Odjel za hematologiju i koagulaciju Voditelj odjela Dr.sc. Vanja Radišić Biljak, spec.med.biochem.
laboratorijska_dijagnostika@kbsd.hr
01/3712-014
Odjel za imunologiju Voditelj odjela Dr. sc. Lora Dukić, spec.med.biochem.
laboratorijska_dijagnostika@kbsd.hr
01/3712-014
Odjel za molekularnu dijagnostiku Voditelj odjela prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.
laboratorijska_dijagnostika@kbsd.hr
01/3712-014
Odjel za predanalitiku i kvalitetu Voditelj odjela prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.
laboratorijska_dijagnostika@kbsd.hr
01/3712-014
ZAVOD ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU Pročelnik zavoda prof.dr.sc. Fabijan Knežević, prim.dr.med. patologija-citologija@kbsd.hr 01/ 3712 238
Odjel za patologiju Voditelj odjela prof.dr.sc. Fabijan Knežević, prim.dr.med. patologija-citologija@kbsd.hr 01/ 3712 238
Odjel za citologiju Voditelj odjela prof.dr.sc. Mirna Sučić, prim.dr.med. patologija-citologija@kbsd.hr 01/ 3712 238
ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU I HOSPITALNE INFEKCIJE Pročelnik zavoda dr.sc. Danijela Bejuk, prim.dr.med. mikrob@kbsd.hr 01/ 3712 169
Odjel za bakteriologiju i kontrolu bolničkih infekcija Voditelj odjela dr.sc. Danijela Bejuk, prim.dr.med. mikrob@kbsd.hr 01/ 3712 169
Odjel za mikologiju, parazitologiju i kontrolu bolničkih infekcija V.D. voditelja odjela Sanja Maraković, dr.med. mikrob@kbsd.hr 01/ 3712 169
OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM Pročelnik centra doc.dr.sc. Višnja Nesek Adam, prim.dr.med. hitna@kbsd.hr 01/ 3712 700