EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

11. kongres HUMS-a

Izvješće s 11. kongresa Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem „Sestrinstvo bez granica“ 

Izvješće s 11. kongresa Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem „Sestrinstvo bez granica“ 

U Opatiji je od 9. do 12. lipnja 2022. god. održan 11. kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem „Sestrinstvo bez granica“.

Na kongresu je svečano obilježena 95. godišnjica od osnivanja naše najveće nacionalne udruge koja predstavlja medicinske sestre u krovnim europskim i svjetskim organizacijama, European Federation of Nurses Associations (EFN-u) i International Council of Nurses (ICN-u).

Teme kongresa su bile utjecaj digitalizacije na sestrinsku profesiju, unapređenje sestrinske prakse, zakonska regulativa i obrazovanje medicinskih sestara te medicinske sestre i tehničari kao radna snaga. Kongres je posjetilo oko 500 sudionika iz zemlje i inozemstva i prezentirana su 233 stručna rada.

Na kongresu su aktivno sudjelovali sa stručnim radovima naši djelatnici:

Tanja Lupieri, predsjednica HUMS-a  kao moderator okruglog stola na temu: Radna snaga – medicinske sestre i tehničari i plenarnim predavanjem s temom: Prikazivanje medicinskih sestara i tehničara kao radne snage na informativnim portalima u RH;

Dinka Palatinuš, predsjednica Društva za ortopediju i traumatologiju HUMS-a s predavanjem: Dekubitus kod bolesnika s prijelomom u području kuka u Covid – 19 pandemiji;

Dinka Palatinuš i Suzana Krezo s predavanjem: Zbrinjavanje Covid -19 pozitivnih pacijenata s prijelomom rebara;

Tomislav Krejčir i Karmen Belošević s e-posterom: Back to basic – Kako previjati pravilno;

Marija Vučko s predavanjem: Kvaliteta rada i života medicinskih sestara i tehničara na Covid odjelima i OHBP- u u vrijeme COVID – 19 pandemije;

Karmen Šimunić, Elizabet Horvat i Snježana Lesar Banda s predavanjem: Prednosti upotrebe polivalentnih uređaja kod tiroidektomije.

Za doprinos u organizaciji kongresa zahvalnicu su primili Tanja Lupieri i Dinka Palatinuš.

           

Skip to content