video prezentacija: Povezanost demografskih značajki, razine straha i postoperativnog tijeka kod traumatoloških pacijenata

Poštovani

molimo sudionike on-line predavanja koji žele bodove od HKMS da na e-mail adresu Voditeljice trajnog stručnog usavršavanja: predavanja@kbsd.hr, obavezno pošalju:
- svoj kratki komentar:
- ime i prezime:
- broj iskaznice HKMS:

te da upišu pod Naslov/Title e-maila: trajno strucno usavrsavanje