Otvoreno zdravstvo?

Poštovani

O portalu Otvoreno zdravstvo

Kako Hrvatsko zdravstvo još nije dovoljno prepoznalo niti razradilo strategiju uvođenja Otvorenog koda, Otvorenih podataka kao mogućnosti ušteda i povećanja kvalitet usluga, njihove povezivosti i mobilnosti pacijenata posebno korištenjem tehnologija Semantičkog weba, pretpostavili smo da bi web strance namijenjene razmjeni iskustava i mogućoj pripremi smjernica za njihovu primjenu u hrvatskom zdravstvu, kao i aktivnosti koje bi se putem njih potakle, mogle doprinjeti njegovu razvoju. Svi vaši doprinosi dobrodošli su, radi vas su oformljene ove stranice i uredništvo ih očekuje putem forme: otvorenozdravstvo-kontakt.

                                          Zahvaljujemo

U Zagrebu 25.4.2013.  za inicijatore, Zlatko Papeš    

                              DozvolaZaOtvorenoZdravstvoNaKBSDIkona.jpg

Prema definiciji otvorenog zdravstva

 

 

poveznice:    

FHIR 4

Digitalno zdravostvo u RH 2019 - 360 video zapisi

RTHS - Real Time Health System + SDN for Healthcare  + mHealth +IoMT - Internet of Medical Things + CCF - Cognitive Computing Framework

 Medical guidelines, smjernice, postupnici, temporal database

    Wikipedia: medical_guideline

    http://www.openclinical.org  

      Methods and tools for the development of computer-interpretable guidelines

    http://bmir.stanford.edu/

    Wikipedia: Temporal_database

 

So much money for so much nothing – dire straits for electronic health records,

"This epic EHR video may save our relationship with patients #LetDoctorsBeDoctors"

RDF as a Universal Healthcare Exchange Language održan workshop u lipnju 2013.  Eksperti koji uviđaju značaj i mogućnosti korištenja RDF-a mogu iskazati svoje suglasje putem obrasca

 

Serija webinara (video i slajdovi) na temu
RDF as a Universal Healthcare Exchange Language", posredstvom Semanticweb.com and Dataversity.net:
Yosemita project, 2014. g.:
part 1 "The Yosemite Project: An RDF Roadmap for Healthcare Information Interoperability",

part 2 "The Ideal Medium for Health Data? A Dive into Lab Tests"
part 3 "Transformations for Integrating VA data with FHIR in RDF"

part 4: "Achieving Clinical Knowledge Convergence and Interoperability”,
part 5: "Introduction and RDF Representation of FHIR for Clinical Data"
part 6: "Data-Driven Biomedical Research with Semantic Web Technologies", 19.12.2014.

 


Stéphane Corlosquet, Renaud Delbru, Tim Clark, Axel Polleres, Stefan DeckerProduce and Consume Linked Data with Drupal! pdf, ppt

Drupal 7 And The Linked Data Connection: Making For Smarter Web Experiences


open.med - A community for sharing open source software at Harvard Medical School, Eagle-i

Knowledge Media. u Knowledge Media Institute
 

DORS/CLUC 2016. - videi

RDF as a Universal Healthcare Exchange Language

RDF as a Universal Healthcare Exchange Language
RDF as a Universal Healthcare Exchange Language
RDF as a Universal Healthcare Exchange Language
RDF as a Universal Healthcare Exchange Language

DORS/CLUC 2013. slike, s fb, videi, informativna kvaliteta, za download

Uvodni govor u to vrijeme predsjednika RH, g. Ive Josipovića, na otvaranju DORS/CLUC 2013 konferencije

Izlaganje sa DORS/CLUC 2013 - Zlatko Papeš - Otvoreno zdravstvo, video izlaganja i prezentacija u videu

 

I dok, citirajući, kako se suvremeni istraživači strojnih značenja slažu "da je potrebna ontologija iza ontologije koja bi odredila njezino značenje" [C. Legg] termin "otvoreno" prepuštamo općem razumijevanju kontrasta sa "zatvoreno" (dodajući mu opreku nevlasničko nasuprot vlasničko), a termin zdravstvo ostavljamo poznatim i manje poznatim prijeporima koji ga na drugim mjestima nastoje definirati, dotle sintagmu "otvoreno zdravstvo" (već lakše) prevodimo sa sintagme "OpenHealth" ali i definiramo kao:  

Nastojanje da se dostupnost podataka, transparentnost (namjera, poduzetih radnji i troškova), formalna struktura zapisa podataka (kodova, kodeka, formata, jezika i cjelovitih programskih proizvoda, od operacijskih sustava, zapisa u bazama podataka i web zapisa pa do priključaka na uređaje te samih uređaja, mogućnost njihove upotrebe, dorade i daljeg razvoja učini što većom a odnosi među podacima što povezivijima (interoperabilnijima - sveopće, sintaktički, semantički). Tu su uključena sva područja biomedicinske primjene, semantička sistemska biologija sa svojim istraživanjem znanja o interakcijama, istraživanje lijekova, zaštita pacijenata i potrošača, personalizirana medicina, omogućavanje mobilnog zdravstva ... Ipak, ma koliko bila prihvaćana, deklarirana otvorenost podataka nije ostvariva bez tehnologije koja omogućuje njihovu interoperabilnosti, Stoga aktivnost obuhvaćena sintagmom "Otvoreno zdravstvo" koristi sva nastojanja vezana uz: [Povezanost otvorenost podataka - Linked Open Data], [Otvoreni programski kod - Open Source i Slobodne programske podrške - Free Software], On-line interoperability - tehnologije Semantičkog Weba uključivo sa razvojem i prijeporima vezanim uz razvoj i korištenje ontologija na Semantičkom Webu, nastojanja W3C HCLSIG, Drupal kao platforma za Semantički Web, Open Healthcare Group, primjene Semantičkih tehnologija u razvoju Međunarodne klasifikacije bolesti 11 (ICD-11)... [Transparentnost mrežne demoracije - objava podataka namijenjenih inicijativi Open Government], Semantičke interoperabilnosti za zdravstveno umreženje, FP7 pr. EU 2011-2014, povezanosti prema tradicionalnoj medicini i mnogih drugih područja baš kao i svih onih na koje vi upozorite da bi mogli doprinjeti cilju uklanjanja prepreka koje bi svojim posebnostima ugrožavale pružanje zdravstvene zaštite i njezin razvoj...

neke publikacije i alati vezano uz Web podataka (Web of Data) - web sačinjen od web stranica sa podacima označenim semantičkim označnicama (semantic markup) u formatima  RDF, RDFa, Microformats or Microdata:

Lod2.eu: Stvaranje znanja putem međusobno povezivih podataka:
Linked Open Data — Creating Knowledge Out of Interlinked Data. Results of the LOD2 Project uredili Sören Auer, Volha Bryl i Sebastian Tramp. open access izdanje Springer-Link.com,  2014 [pdf], http://blog.lod2.eu/2014/09/lod2-book-published/

Sindice web sjedište

Web Data Inspector - programski alat za vizualiziranje i provjeru ovjerenosti formata zapisa strukturiranih podataka testirane web stranice

Google Strucured Data Testing Tool rich snippets

Events Markup Tester

DistilINFO, Source: EHRIntelligence 15.6.2018:
How Google, Microsoft, Apple Are Impacting EHR Use In Healthcare

DistilINFO, Source: Wikitribune, 26.5.2018:
Blockchain Could Change The Way Your Medical Data Is Shared

 

 

 

Otvorena informacijska pismenost u hrvatskom zdravstvu


Ovdje nastaje kao okvirni nacrt programa edukacije, inicijalni priručnik i portal. Nastao u okviru kružoka koji se na KBSD ali i telekonferencijski odvija jednom u dva tjedna, namijenjen inicijalno korisnicima u zdravstvu, ali i svim drugim zainteresiranim informacijski pismenim korisnicima koji svoju pismenost i informacijska sredstva za nju žele razvijati koristeći mogućnosti otvorenog koda, otvorenih podataka i tehnologija Semantičkog weba.

Iako su ga pokrenuli jedan pedagog i informatičar, jedan profesionalni linuksaš, jedan vjerojatno budući informatičar, uz dodatni pokretački doprinos nekolicine profesionalnih informatičara i konzultanata zaposlenih u zdravstvu, jedan Ubuntu OS-u orijentiran linuksaš i drugi više u educiranje zagrezli linuksaš, uz suradnju s jednim vjerojatno budućim filozofom te nekolicinom medicinskih sestara i liječnika, kako bi iz više gledišta ostvarili njegovu primjerenost inicijalno orijentiranu podršci uštedama i otvorenoj informacijskoj pismenost među zaposlenima u hrvatskoj zdravstvenoj djelatnosti vrlo brzo premašio je tu svoju početnu namjenu. Interes za njim, njegovim razvojem i doprinosima iskazuju zainteresirani gotovo iz svih područja ljudskih interesa te je i mogućnost doprinosa otvorena svima. Stoga su i neke od predloženih sadržaja slijedeći:

I/ Open Source, Open Data, Open Knowledge, Open Health, Open Government - e-građanin  - cyber citizen, informacijska prava, ugroze, sigurnost i zaštita građana, prava zaposlenika i obveze institucija, transparentnost vladinih portala i portala javnih službi
Definicija otvorenog znanja http://opendefinition.org/okd/croatian/, Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet - HrOpen, Hrvatska udruga Linux korisnika (HULK),  Udruga ubuntu korisnika u Hrvatskoj  (Ubuntu-hr), Drupal zajednica, Hrvatska udruga za promicanje novog obrazovanja i znanja (HUPNOZ), Centar za otvoreni kod..., CARNet

Otvorenost podataka, otvorenost alata za upravljanje tim podacima, otvorena interoperabilnost među podacima...

II/ O otvorenom operacijskom sustavu: Linux, distribucija: Ubuntu Linux

III/ Otvoreni uredski i bibliografski paketi

IV/ Mrežna suradnja

V/ Mrežno publiciranje i komentiranje otvorenim alatima

VI/ Korištenje webinara u sustavima s otvorenim kodom

VII/ Klinička multimedija, otvoreni slikovni i multimedijski alati, praktični postupci anonimizacije

VIII/ Semantička inteoperabilnost. Alati za upravljanje znanjem. Open Source EHR and Community Hospitals

 

IX/ Hrvatske zdravstvene ontologije i hrvatski doprinosi medicinskim ontologijama

X/ Matematički, statistički i bibliografski alati

Matematički programi za Linux:
1. Sage - izniman program, dobra zamjena za Mathematica, u nekim 
područjima i bolji, kao što je teorija grafova.
2. Mathics - program pisan u Pythonu koji imitira izgled Mathematicae - 
izvrstan za srednje škole i više od toga
3. MathPiper - za srednje škole, ali i više od toga
4. GeoGebra - program za Geometriju
5. Carmetal - program za geometriju
6. Eule Math Toolbox - izvrstan Windows program otvorenog koda - radi 
pod Wine
7. Maxima - computer algebra sustav

Statistički programi
1. R, a ima i dva izvrsna grafička sučelja: RStudio za ozbiljne 
korisnike i japanski EZR za medicinsku statistiku
2. WinPepi - to je Windows freeware za epidemiološku statistiku, ali 
izvrsno radi unutar Wine
3. Weka - data mining sustav
4. KNIME - data mining sustav
5. ScaVis - sustav za računanje i crtanje
6. Simfit - statistika i grafika - radi na Wine
7. SAS - besplatan za studente od ovog ljeta, ali je užasno kompleksan 
za instalaciju i sporo radi (koristi virtualizaciju)
8. PAST - Windows freeware, izvrsno radi pod Wine, izvrsno dokumentiran

Programi za dokumentaciju:
1. LibreOffice - zamjena za office
2. Lyx - Latex dokumentacija
3. Zotero - reference manager
4. LYZ - program koji omogućava prebacivanje referenci iz Zotero u Lyx

Bioinformatika:
1. Unipro UGENE - fantastičan i besplatan ruski program, s izvrsnim 
manualom, ništa drugo ne treba
2. CellModeller - crtanje biokemijskih putova
3. BioClipse - bioinformatika i kemoinformatika

zadnja dopuna: 23.12.2014.
uređuje: Paško Konjevoda, M.D., Ph.D.
 NMR Center, Rudjer Boskovic Institute
 Bijenicka cesta 54, Zagreb HR-10001, Croatia

XI/ O e-knjigama

XII/ Primjeri...

                                                slijedi: I/ O otvorenom operacijskom sustavu: Linux, distribucija: Ubuntu Linux

http://www.kbsd.hr/Telemedicinske-i-multimedijske-funkcionalnosti-u-KBSD

Otvoreni operacijski sustav: Linux, distribucija: Ubuntu Linux u hrvatskom zdravstvu, instaliranje i konfiguriranje

 

Slijedeći sadržaji nisu oficijelni. Njima se tek koncizno nastoje prenijeti neka skustva, bilješke njihovih autora, koje bi mogle poslužiti kako korisnicima koji prvi puta pristupaju Linux operacijskom sustavu zanimajući se za sustave otvorenog koda, softverskom svijetu izvan Windowsa, specifično distribucijama Ubuntua, tako i korisnicima koji tragaju za efikasnijim i kvalitetnim rješenjima koja bi unaprijedila njihov svakodnevni rad i osobno istraživačko iskustvo a radnoj sredini i društvu donijeli novu kreativnost i uštede i autori ga potiču koristiti poštivajući sve postupke Cc licence pod koju su ga autori svrstali/

I/ Otvoreni operacijski sustav: Linux, distribucija: Ubuntu Linux, Ubuntu desktop

 

Ubuntu 19.04 (Disco Dingo)

tko i dalje više voli sučelje sa Unity-em: Package "unity"

 

Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver)

----------------------------------------------------------------------

Kako proširiti scrollbar: u fajlu /usr/share/themes/Ambiance/gtk-3.20/gtk-widgets.css

pod .scrollbar.vertical slider,  promijenite vrijednost u retku  min-height: 15px;  npr na 30 px  - prema: Ubuntu 16.04 Xenial Xerus LTS

 

ili:

sudo  gedit /usr/share/themes/Ambiance/gtk-3.20/gtk-widgets.css
 

dodati na kraj:

.scrollbar.vertical slider,
scrollbar.vertical slider {
    min-height: 60px;
    min-width: 30px;
}

.scrollbar.horizontal.slider,
scrollbar.horizontal slider {
    min-width: 15px;
    min-height: 10px;
}

.scrollbar.vertical.slider:hover,
scrollbar.vertical:hover slider {
    min-width: 30px;

------------------------------------------

što još dodati po instalaciji:

https://itsfoss.com/things-to-do-after-installing-ubuntu-18-04/

 

 

Ubuntu 17.10 (Artful Aardvark)

https://itsfoss.com/things-installing-ubuntu-17-10/

 

 

Ubuntu 17.04 (Zesty Zapus)

Ubuntu 16.10 (Yakkety Yak)

----------------------------------------------------------------------

Kako proširiti scrollbar: u fajlu /usr/share/themes/Ambiance/gtk-3.20/gtk-widgets.css

pod .scrollbar.vertical slider,  promijenite vrijednost u retku  min-height: 15px;  npr na 30 px  - prema:

Ubuntu 16.04 Xenial Xerus LTS

 

 

sudo  gedit /usr/share/themes/Ambiance/gtk-3.20/gtk-widgets.css
 

 

.scrollbar.vertical slider,
scrollbar.vertical slider {
    min-height: 60px;
    min-width: 30px;
}

.scrollbar.horizontal.slider,
scrollbar.horizontal slider {
    min-width: 15px;
    min-height: 10px;
}

.scrollbar.vertical.slider:hover,
scrollbar.vertical:hover slider {
    min-width: 30px;

 

Kako se riješiti login loop-a  - logiranje u petlji

ili http://askubuntu.com/questions/223501/ubuntu-gets-stuck-in-a-login-loop

6 Big Reasons to Upgrade to Ubuntu 16.04

launcher dolje:

gsettings set com.canonical.Unity.Launcher launcher-position Bottom

 

launcher natrag, lijevo:

gsettings set com.canonical.Unity.Launcher launcher-position Left

 

 

Ubuntu 15.10(Wily Werewolf) dostupna je za preuzimanje

Ubuntu 15.04 (Vivid Vervet) distribucija sa 9 mjeseci podrške od 23.4.2015 dostupna je za preuzimanje!

 

http://www.tecmint.com/ubuntu-15-04-installation-on-uefi-firmware/

Nakon instaliranja 15.04:

http://www.noobslab.com/2015/04/tweaksthings-to-do-after-install-of.html

http://itsfoss.com/things-to-do-after-installing-ubuntu-1504/

http://www.unixmen.com/top-things-to-do-after-installing-ubuntu-15-04/

 

http://www.ubuntu.com/desktop/developers

 

Ubuntu linux 14.10 "Utopic Unicorn" (sličnost sa Eutopia Magazine slučajna) distribucija dostupna je za preuzimanje od 23. listopada 2014. [što je novo-www.ubuntu.com, preview PcWorld-a, Linuxzasve.com, http://www.upubuntu.com/,   scienceblogs.com].

Oni koji će sa svoje distribucije 14.4.1 željeti napraviti upgrade na 14.10 trebati će, nakon što provjere da su u Ubuntu Centar softvera pod Uredi, Softver repozitoriji postavili opciju na Za svaku novu inačicu, upisuju:
sudo do-dist-upgrade

 

 

Ubuntu desktop cjeloviti je Linux operacijski sustav, besplatno dostupan (u formatu iso datoteke za preuzimanje putem weba), a njegovo je korištenje poduprijeto kako  zajednicom Ubuntu korisnika tako i profesionalnom podrškom. Ubuntu zajednica izgrađena je na koncepcij sadržanoj u Ubuntu manifestu: ovaj softver biti će dostupan bez naplate, njegovi softverski alati biti će dostupni na lokalnim jezicima i prilagodljivi osobama sa komunikacijskim poteškoćama i taj će se softver moći prilagođavati i mijenjati. "Ubuntu" je drevna Afrička riječ sa značenjem: "za čovječnost", "za humanost", "humanost i drugima". Ubuntu distribucije nastoje donijeti takav Ubuntu duh u softverski svijet.

 

1. O operacijskom sustavu otvorenog koda – Ubuntu Linux, uvodno

Bilo da ste se upravo odlučili upoznati s Linux operacijskim sustavom ili ga želite još podrobnije upoznati ili vas zanimaju posljednje promjene koje njegov razvoj donosi, pozivamo vas da to učinite ujedno i instalirajući i isprobavajući ga. To možete ostvariti preuzevši određenu inačicu iz distribucije po vašem izboru odnosno dodatno slijedivši naša tumačenja i linkove uz inačicu koju smo vam ovdje priredili predstaviti. Tijekom njezina prezentiranja nastojati ćemo ju usporediti i sa bitnim obilježjima i drugih najčešćih distribucija.

Većina je inačica odmah dostupna za preuzimanje putem interneta te možete započeti odmah s preuzimanjem, ali će potpunog početnika možda zbuniti gotovo stotinu različitih ponuđenih distribucija. No vrlo brzo i početnik će uočiti kako je njihov broj upravo i mogao postati toliki budući se one izvrsno daju prilagoditi najrazličitijim namjenama. Posjetite li stranicu gdje je njihov sveobuhvatan popis## http://distrowatch.com/, a za dodatna pojašnjenja i http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_distributions] susresti ćete nazive kao što su: CentOS, Debian, Red Hat, Fedora, Arch Linux, Open SUSE, Knoppix, Ubuntu Edubuntu, Ultimate Edition, Mint, Ubuntu studio, Lubuntu, XBMC i mnogi drugima. Svi oni označavaju različite distribucije ili skupine inačica razvrstane po određenim kriterijima među kojima su najčešći: sustav paketa za njihovo automatizirano instaliranje, orijentiranost prema sigurnosti, pristupačnost novim korisnicima i korisničko sučelje koje donose, brojnost klijentskih ili serverskih instalacija, primjerenost opremi na kojoj će raditi itd.

- o slozenosti GNU/Linux sustava, i o vrijednosti, članak koliko bi stajao razvoj kernela - vec dugo preko milijardu eura, te o distribucijama:

- http://www.itbusinessedge.com/cm/blogs/mah/linux-foundation-pegs-value-of-linux-kernel-at-14-billion/?cs=16410

-   http://www.theregister.co.uk/2010/02/24/linux_kernel_randd_estimate_u_of_oviendo/

-   http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/news/6564/1

- koristi se znatno i u embedded aplikacijama, npr. wireless routeri, neki SAN preklopnici...

Inačica koju vam ovdje predstavljamo proizašla je iz distribucije pod nazivom Ubuntu, koja je jedna među nekoliko najpopularnijih distribucija. Njezine se inačice dijele na one sa dugotrajnom podrškom i to na one koje od verzije 12.04 LTS koriste Unity za korisničko grafičko sučelje i one druge, sve ostale po izlasku svakih 6 mjeseci imaju podršku još 9 mjeseci. Zainteresirani za malo starije verzije mogu pogledati Ubuntua u verziji 14.4.1 sa petgodišnjom podrškom  [vidjeti i: Ubuntu Trusty, from Ubuntu guide, Ubuntu 14.04 LTS (Trusty Tahr) - pdf, Ubuntu 14.04 LTS Desktop: Applications and Administration, by Petersen, Richard Leland te najnoviju 16.04 LTS kao i 16.10. 

Kao i sve dosadašnje, možemo ju prvo isprobati pokretanjem sa DVD-a ili sa USB-sticka tako da rade sa njih (sporije) ili da se u cjelosti učitaju u RAM#, ili instalacijom na čvrsti disk pri čemu će tek sustav raditi u punoj brzini i cjelovitosti. A tu su sada i SSD diskovi. Ubuntu je inačice moguće preuzeti krenuvši od http://www.ubuntu-hr.org/ ili http://hr.releases.ubuntu.com/ ili http://www.ubuntu.com/download/desktop no korisnik pri njihovu izboru znajući prije toga na što je pri njihovu izboru potrebno pripaziti. Uputstva o željenoj verziji mogu se preuzeti ili pogledati na stranici Ubuntu Manual Project [http://ubuntu-manual.org/downloads] na nekoliko jezika i čeka se hoće li ih netko prevesti i na hrvatski. O operacijskom sustavu Ubuntu možete poslušati i glasovni članak s Wikipedije, na engleskom, odnosno pročitati ažurniju verziju članka pod nazivom Ubuntu (Linux distribution).

Izbor operacijskog sustava ovisi kako o objektivnim potrebama i uskladivosti sa opremom za koju su priređeni tako i brojnim subjektivnim preferencijama korisnika koji se često nadmeću jedan nad drugim. Uz potrebna svojstva, fleksibilnost i stabilnost korisnici programa otvorenog koda cijeniti će upravo koncepciju njegova razvoja i održavanja te pojam vlasništva nad njim (mnogi to zovu kratko filozofija otvorenog koda). Za Ubuntuove distribucije karakteristično je da osim zajednice njegovih razvijatelja iza njega stoji privatna tvrtka Canonical Ltd., sa poznatim vodstvom i sjedištem (u Londonu) a koja Ubuntu distribucije i njihov razvoj sponzorira, kako ističe njezin osnivač i vlasnik, južnoafrički biznismen Mark Shuttleworth, "u duhu Ubuntua". Naziv "Ubuntu" dolazi iz Zulu i Xhosa jezika gdje se odnosi na "humanost prema drugima" te slogan Ubuntua - "Linux za ljudska bića", odražava želju da distribucija tog Linuxa bude što pristupačnija i jednostavnija za korištenje.

Ako bi tko ustvrdio da postoji određena sličnost sa aktualnom Ženevskom doradom Hipokratove zakletve, zamijenimo li riječi liječnik za informatiča, pacijent za korisnik, zdravlje za znanje, glasila bi otprilike ovakoi:

"U času kada stupam među članove informatičke (liječničke) profesije, svečano obećajem da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učiteljima sačuvat ću dužnu zahvalnost i poštovanje. Svoje ću zvanje obavljati savjesno i dostojanstveno. Najvažnija će mi briga biti znanje mojega korisnika. Poštovat ću tajne onog tko ih povjeri informacijskom sustavu. Održavat ću svim svojim silama čast i plemenite tradicije informatičkog zvanja. Moje kolege bit će mi braća. U vršenju dužnosti prema korisniku neće na mene utjecati nikakvi obziri vjere, nacionalnosti, rase, političke ili klasne pripadnosti. Apsolutno ću poštovati njihov ljudski i virtualni život od samog začetka. Niti pod prijetnjom neću dopustiti da se iskoriste moja informacijska znanja suprotno zakonima humanosti. Ovo obećajem svečano, slobodno, pozivajući se na svoju čast."

/Stoga, iako je svaka sličnost slučajna jer dopire iz različitih kultura, u svakom slučaju liječnicima bi korištenje otvorenog koda trebalo bilo na jednak način poticajno./

Naklonost postaje još primjerenija kada se ima u vidu da se taj, vjerojatno jedan od najkompleksnijih proizvoda tehnoloških znanja i umijeća kojeg se i dalje intenzivno razvija, operacijski sustav, može u inačicama otvorenih distribuciju uvijek može besplatno preuzeti i da razvijatelji Ubuntu distribucija navode da će ga se moći trajno besplatno koristiti pri čemu valja nadodati da garantiraju i petogodišnju podršku za tzv. dugotrajno podržane inačice kao i podršku za inačice koje izlaze svakih 6 mjeseci u trajanju od 18 mjeseci. Dakako dobro je znati i da se na njemu mogu instalirati, uz brojne otvorene i vlasničke aplikacije, kodeci, pokretački programi za brojne pisače, skenere, web kamere, različiti emulatori, softver za primjenu Windows API-a u Linux okružju, virtualni sustavi drugih operacijskih sustava. Naravno da se uz svojom otvorenošću Ubuntu svrstava i u sustave tzv. otvorene platforme. Valja napomenuti da se dokumenti nastali u njemu mogu razmjenjivati u otvorenim formatima ali i izvezeni za sve druge najraširenije vlasničke operacijske sustave. Kao i da postoje i intenzivno se razvijaju distribucije ne samo za serverska, stolna i laptop prijenosna računala nego i za tablet te smartphone platformu o čemu se može pogledati video na web adresi: [http://www.youtube.com/watch_popup?v=h384z7Ph0gU&feature=youtu.be].

Pri isprobavanju korisnik će se brzo osvjedočiti kako se stolno računalo sa operacijskim sustavom Ubuntu brzo pokreće i gasi, kako Ubuntu može biti instaliran i uz druge operacijske sustave na istom računalu /multiboot/, te da se njime mogu izvršavati gotovo sve suvremene informacijske radnje zamišljene za izvođenje lokalno ili mrežno, zadavane numerički, tekstualno, gestovno ili glasovno, izvođene multimedijski, hipermedijski, namijenjene upravljanju, automatiziranom korištenju ili kreiranju, bilo izdvojeno ili u razmjeni sa društvenim skupinama, a koje razvoj informacijskih tehnologija donosi.

Kada se korisnik uvjeri koliko je to jednostavan a efikasan sustav za svakodnevno korištenje a koji u potpunosti podržava lokalizaciju, da je primjeren korištenju od vrtića do akademskih namjena, od virtualnog kupovanja do on-line usluga, zadovoljavanju svih radnih potreba u najrazličitijim sustavima pristupa servisima javne uprave, od zdravstvenih usluga do dijagnostičkih i terapijskih te telemedicinskih usluga, od prostorne do prometne orijentacije, od virtualnih posjeta muzejima do pristupa svim on-lina knjižnicama i bazama podataka svijeta ili lokalnih dnevnih portala, od jezičnih do statističkih istraživanja, prezentiranja, foto i audio primjena, robotizacije do istraživanja svemira, u zahtjevnim fakultetskim i znanstvenoistraživačkim namjenama koje poznaju i priznaju otvorenost, u inovatorskim, dizajnerskim, programerskim, informativnim, pretraživačkim, rekreativnim, umjetničkim i visokoprofesionalnim ili posve početničkim namjenama, s ponuđenom pohranom u oblaku – poštovanje je

Ubrzanjaa... Nakon što korisnik isproba i usvoji načine korištenja grafičkog korisničko sučelje s jednom i više radnih površina, kontrolama prozora aplikacija, i ergonomske postupke i kratica grafički strukturiranog pristupa aplikacijama korištenjem sučelja pod nazivom Unity, još ubrzanije korištenjem funkcije pod nazivom Unity HUD a koje razvija Ubuntu te konačno ubrzanja koje će doseći s iskustvom tekstualnog korištenja uputa kroz terminalski konzolni pristup... naklonost za korištenje proizvoda otvorenog koda zaista je moguća...

Na Ubuntuu zasnovana, za nešto slabija i starija računala, tu je i distribucija Lubuntu-a. Instalirate li s progrhttp://www.webupd8.org/2014/05/install-fresh-player-plugin-in-ubuntu.htmlhttp://www.webupd8.org/2014/05/install-fresh-player-plugin-in-ubuntu.htmlamom: Stvaratelj diska za pokretanje butabilni USB, na kojem je home direktorij privremeni, pokrenuvši ga možete na drugi USB 4GB ili 16GB instalirati tzv. permanentnu ili pak cjelovitu distribuciju na kojoj ostaju vaši radni fajlovi (upitno je nakon koliko će pokretanja vaš USB stick javiti da ima grešku i da ne može startati). Lubuntu i Xubuntu podržavaju i distribucije za starije Pentium M i Celeron M procesore koji uz nešto prilagođen instalacijski proces također omogućuju rad Lubuntu-u - vidjeti na: PAE, Physical Address Extension

 

 

2. Kako instalirati, konfigurirati i ažurirati sustav

Kad je pred nama i novo računalo i mi želimo na njega izabrati i instalirati operacijski sustav trebamo o njemu ponešto znati, za početak: da li na tom računalu mogu raditi 64 bitni operacijski sustavi... Udvostručenja magistrala za prijenos podataka prate i prilagođeni im operacijski sustavi što se ističe već u nazivu uz ime distribucije te se valja upoznati sa značenjem oznaka x86 i x64. Porast kapaciteta za digitalnu pohranu donio nam je i čvrste diskove 2.19 TB , te za njih i nove pogonske programe i njima prlagođene nove načine formatiranja diska [GPT]. Sve to podržavaju tek matične ploče u kojima se upravljanje pokretanjem računala više ne odvija kroz MBR i BIOS nego kroz GPT i UEFI [GUID Partition Table koju može pročitati samo Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) građen na CPU-neovisnoj arhitekturi i driverima najavljujući veću fleksibilnost i neovisno o operacijskim sustavima]. Tu je omogućeno 64 bitno adresiranje u segmentima od 4KB do 9.4 zettabytes (ili 9.4 trillion gigabytes). Potom će se korisnik upoznati sa nazivanjem uređaja na koje su priključeni diskovi, naučiti da je moguće kreirati najviše 4 primarne butabilne particije, da je među njima moguće odrediti jednu kao proširenu na kojoj se opet mogu instalirati operacijski sustavi u logičke particije. Izabrati za sustav / za početnu i home kao korisničku te swap dvostruko veću od radne memorije, Susresti će se i s izborom naziva datotečnih sustava kao što su Ext3, Ext4...

Za male sustave još je uvijek najpristupačniji način instalirati prvu distribuciju, pa onda pri instaliranju slijedeće zadati instaliranje uz nju pa onda opet želimo li dodati i neku treću opet zadati instalacijzu uz njih pa ostvariti tako multiboot različitih sustava otvorenog koda. Za sve njih dovoljan je jedna te ista swap particija dvostruko veća od radne memorije.

No ako korisnik većih sustava želi kasnije bez gašenja i odmontoranja proširivati razne verzije instalacija svojih operacijskih sustava, zamrznuti neke pa im se kasnije vraćati, preseliti ih na drugi npr SSD disk..., ako svoj raspoloživi diskovni prostor mogu u potpunosti formatirati, tada im je na raspolaganju i LVM – Logical Volume Managemen – od verzije 12.10 ta ih opcija čeka u postupku instaliranja – te mogu nastaviti sa instalacijom ušavši u područje logical volume managementa. [https://wiki.ubuntu.com/Lvm].

Strašna napomena: Ako ste na početku formirali logički volumen do kraja veličine diska njega nećete moći smanjiti i na njemu dodati logičke particije ako nije odmontiran. Da ga možete odmontirati trebate se sa Live pristupom priključiti u računalu nad vaš disk i tada možete instalirati iz skupine softvera koju održava zajednica (universe) /ima ih još dvije; skupina vlasnički ograničenih prava nad softverom (restricted) te skupina softvera ograničenih copyright ili drugim pravnim ograničenjima različitim od otvorenih (multiverse) i to možete zadati da se instalira bilo sa vašeg lokalnog stroja, iz nacionalnog centra vezano uz odabrani jezik instalacije, sa glavnog Ubuntu serverskog repozitorija/ grafički alat: system-config-lvm. Onda ćete sa njegovim grafičkim sučeljem uz manje uputstava nego pri slovnom načinu, moći napraviti logičke particije. Ako u neku od njih želite instalirati Ubuntu 10.04 tada ćete u vašu Live distribuciju trebati iz synaptica instalirati lvm2, uključiti universe te instalirati paket (koji se nalazi na: https://launchpad.net/ubuntu/lucid/i386/system-config-lvm/1.1.11-1ubuntu1). Ako vam nakon takve instalacije u boot-u nestanu sve tako lijepo instalirane logičke particije ne očajavajte jako, instalirajte ponovo u svoju particiju 13.4 i pojaviti će se sve..

Nakon toga trebati će odgovoriti na pitanja kao što su jezik instalacije, prihvatiti jeziku prilagođen raspored tipkovnice, želi li nadogradnju sa softverom zatvorenog koda, vremensku zona, zaporku, želi li pokretanje sa ili bez zaporke... prihvatiti konfiguraciju mrežnih postavki, želi li enkripcija korisničkogog prostora ili ne, želi li dodati konfiguracije i za druge korisnike, direktorij za smještanje podrške za firmware. Pojmove i postupke za update, upgrade i upgrade na novu inačicu.

I sve će to zahtijevati tek nekoliko klikova.

Nakon toga korisnik jedno dulje vrijeme više neće morati odgovarati na upite a instalacijski će ga program obavještavati i pozivati da kada instalacija bude završena:

Pretražuje web preglednicima Firefoxom, Chromium-om, Chrome-om, Operom

Uživa u svojim fotografijama i pokažite ih drugima. Pohranjujte, prebacujte, razmjenjujte i uređujte svoje fotografije sa F-Spot upraviteljem fotografija.

Uživa u glazbi i filmovima sa weba, CD-a, DVD-a, USB sticka Rhytambox i razmjenjujte i uživajte u svojim fotije, razmijenite

Usklađuje svoj digitalni život i rad u sustavu koji je društven od samog početka s podrškom Facebook, Twiter, Windows Live, Google T, sinkronizirajte adresare

Sa uredskim i prezentacijskim alatima piše tekstove, uređujte bibliografije, koristi tablične proračune izrađuje prezentacije,

Sa alatom Slika zaslona spremi sliku sa zaslona ili dijela zaslona a pokrenutu prezentaciju i te da razne druge aktivnosti s ekrana "uhvati" i pretvori u video sa aplikacijom RecordMyDesktop,

Koristi brojne aplikacije za podršku sustava programiranju, stvaranju glazbe, web oblikovanju ili oblikovanju videa. Koristi mogućnosti koje pružaju otvoreni i vlasnički sustavi u primjeni statističkih ili mjernih postupaka, orijentira se pomoću Googlovih karata i trodimenzionalnih prikaza ulica, upoznaje podmorje ili zvjezdano nebo upravo nad njime ili prati istraživanja svemira...

Korisnika se poziva da potraži odgovore na najrazličitija pitanja a na pitanja u vezi sa Ubuntuom na http://askubuntu.com/ na http://www.ubuntu.com/support/community od Ubuntu zajednice u formi web-foruma, mailing lista, chata (IRC-a), Launchpada i lokalne jezične podrške na http://ubuntu-hr.org ili na stranicama http://www.ubuntu.com/support te putem tražilica diljem umreženog svijeta

ako npr. u Ubuntu Desktop 14.04 želi svoje GNOME okružje instalirati na verziju GNOME 3.12 (ažurirati će se i gedit...): 

http://sourcedigit.com/8795-upgrade-latest-gnome-3-12-ubuntu-14-04-trusty-tahr/probleme sa web kamerom, ako postoje, možda je moguće riješiti koristeći neke od  sadržaja sa poveznice WebCam

3. Kako se orijentirati i kretati u sustavu

 

Radno okružje. Unity. Radne površine. Promjena radnih površina. Volite li Compiz?

Pronalaženje aplikacija, datoteka, multimedijskih zapisa.

 

3.1 Unity – virtualni hiperprostor Radnih površina ili Desktopa

Unity grafičko sučelje zahtijeva posebno poglavlje. Možda će netko pomisliti da nismo pretjerali sa pridjevom hiperprostor? Riječ je o teleportaciji (dobro, ne teleportaciji nego promjeni fokusa) iz ptičje ili satelitske perspektive sa rasporeda dokumenata na određeni dio ili piksel u grafici koju uređujemo ili na riječ u tekstu u prozoru u kojem pišemo ali smo iz njega izašli pretražiti nešto... Ili – pritisnuvši tipku između Ctrl i Alt [neki ju zovu master, neki prepoznaju na njoj zastavici korištene u Windows OS-u], pojaviti će se pregled: Kratice tipkovnice

Još neprevedih termina uz Unity: Dash home. Launchbar. I kako konfigurirati ponašanje Unitya.

Predložemo pogledati i pdf: Unity, Compiz, BASH - Unity + Compiz + BASH

Sistemske mape i njihova namjena, Skrivene datoteke i ovlasti.

CTRL-Alt-T ili skok u tekstualno sučelje. Ctrl-F1. F8, Ctrl.Alt-F9 povratak

Kretanje u tekstualnom sučelju.

Pokretanje aplikacija u tekstualnom okružju, promjena radnih površina. Procesi u pozadini.

 

4. Instaliranje aplikacija

Kako odabranu aplikaciju pravilno instalirati?

Izvori aplikacija: Vrste repozitorija i rizici – službeni nadgledani, nezavisni, individualni i njihovi ključevi. Softverski centar, Synaptic, apt-get install, Središte upravljanja. Kako podesiti mrežu, Kako ispeći CD, kako sigurno izvaditi USB-stick, Kako pogledati datoteke u drugom OS-u te što instalirati da se omogući i upisivanje na druge datotečne sustave. Preglednici, Hrvatski tekst u glas...

 

5. Koje bi još aplikacije bile dobrodošle i kako ih konfigurirati?

 Compiz 3D radno okružje - CCSM,

On line i off-line pohrana i pregled e-mailova pop ili imap protokolom

Promjene u redoslijedu pokretanja sustava - Grub manager,

Početni programi, Ponašanje Unity sidebar-a

PiTiVi VLC, Gimp, Skype, OpenJDK,

npr kako predstaviti kriptografski uređaj CoolKey u Linuxu:

 

 

Testirano na Ubuntu 14.04 i 14.10

 

Korak 1

*******

Ctrl-Alt T

pcsc_scan

ako postoji redak sa ovim kodovima

  3B 95 95 40 FF AE 01 03 00 00

  znači da je kartica učitana i spremna za rad

 

ako ne:

sudo apt-get update
sudo apt-get install libpcsclite1 pcscd pcsc-tools coolkey

pa opet
sudo pcsc_scan

ako ne, uključiti ove pakete
main restricted universe
security main restricted universe
updates main restricted universe

 pa ponoviti

 

Korak 2 – instalacija

*******
- 32 bit (i386) instalacija
sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libpcsclite.so.1 /usr/lib/libpcsclite.so

- 64bit (x86_64) instalacija
sudo mkdir /usr/lib64
sudo mkdir /usr/lib64/pkcs11
sudo ln -s /lib/x86_64-linux-gnu/libpcsclite.so.1 /usr/lib64/libpcsclite.so
sudo ln -s /usr/lib/pkcs11/libcoolkeypk11.so /usr/lib64/pkcs11/libcoolkeypk11.so 

 

Korak 3 – konfiguracija
*******
 

U Firefoxu:

Edit, Postavka /Edit, Preferences/

Napredno, Certifikati, Sigurnosni uređaji /Advanced→Certificates→Security Devices/

 

Load

Upišete, npr CoolKey

izaberete

 

Coolkey

Linux 32bit

/usr/lib/pkcs11/libcoolkeypk11.so

Coolkey

Linux 64bit

/usr/lib64/pkcs11/libcoolkeypk11.so

 

Ispod kolone Sigurnosni moduli i uređaji kliknuti ispod CoolKey na pokazano ime korisnika, npr. Marica Marić

pa zatim gore desno na gumb Prijava te upisati šifru uređaja pa ako piše Prijavljen onda na gum U redu

 

korak 4 – korištenje

****************
 

Nakon toga dostupne su https:// adrese:
https://zaposleni.javnisektor.hr  tzv. COP centralni obračun plaća
https://lana.mirovinsko.hr/


priređeno prema:
https://hzmo-lana-wiki.ultima.hr/doku.php?id=pcsc_coolkey_ubuntu
https://hzmo-lana-wiki.ultima.hr/doku.php?id=firefox_smartcard 

 

 

6. Kako se...

osim copy paste brzo prenosi tekstalni sadržaj na Linuxu, kako kopirati datoteke u sistemskim direktorijima u grafičkom okružju /nautilus/... kako napraviti pokretačku ikonu na radnoj površini ili na Unity Lanchbaru, kako sa F3 koristiti dvostruki pogled na korisnikovu mapu, kako strimati video, kako prekodirati video iz jednog kodeka u drugi koristeći ffmpeg, šo je gzip te kako rastvoriti ili zapakirati skupinu fajlova i direktorija, kako se kretati po direktorijima sustava naprijed i natrag

 

7. Vaš multimedijski centar

 

Postoji i distribucija Ubuntu Studio. Da video ne zapinje na slabijim računalima moguće je instalirati samo multimedijskoj prezentaciji sa nekog drugog računala u mreži ili sa lokalnog diska namijenjenu XBMC distribuciju koja fino radi i sa tako malog računala kao što je Raspbery Pi.

 

8. Windows aplikacije na Linuxu

- Wine

9. Drugi operacijski sustavi u virtualnom okružju

- VirtualBox

 

10. Ta potreba za igrom

Recimo ukratko: posljednih godina sve je više svjetski najpopularnijih i grafički najzahtjevnijih igara u Linux okružju. Tako npr.

Putem Steam servisa mogu se kupiti igre koje nativno rade na Linuxu - Steam je softver putem kojeg se kupuju igre na svim operacijskim sustavima, Windows, Linux i Mac OSx, te se putem njega se obnavljaju, kupuju dodatna proširenja za igre te je sve jednostavno jer je sve spojeno putem jednog korisničkog računa. Steam ujedno funkcionira i kao društvena mreža, pa tako možemo dodati prijatelje, community-e, game developere i sl. Mogu se direktno iz igre snimiti filmići i fotografije te ih poslati na svoj Steam korisnički račun te ih dijeliti sa svima. Na Steam-u se nalaze besplatne igre te igre koje su komercijalne, odnosno koje se plaćaju.

Tzv. indie razvijatelji također donose igre na Linux, Humble Bundle servis mjesečno skupi igre raznih Indie razvijatelja igara, napravi takozvani svežanj igara, i stavi neku početnu cijenu za koju se mogu dobiti za sve te igre. Sav novac pri kupnji tih igara može se raspodijeliti na donatore, na razvijatelje ili na sam Humble Bundle koji je to organizirao, Kupac određuje kome će se od ovih sudionika raspodijeliti uplaćeni novac!

Valja istaknuti da korištenjem Wine emulatora mrežna igra World of Warcraft izvrsno radi u Linux okružju.

 

11. Upoznajemo najčešće upute tekstualnog radnog okružja

Danas za sve više namjena korisnika dočekuju grafička, taktilna i glasovna okružja koja mu omogućuju otkrivanje mnogih postupaka bez posebnih tumačenja. Ipak, ako nešto valja popraviti ili primijeniti savjet sa on-line foruma, ili pročitati povratne informacije koje u naredbenom programu produciraju pokrenuti programi daleko češće nego u grafičkom, ili kada je potrebno sa par uputa administrirati udaljeno računalo, ako treba pristupiti svojstvima koja nisu podržana sa GUI-em, ili je GUI potrgano ili nije instalirano ili smo daleko brži /npr. kada zadajemo da se pokrene grafička aplikacija u onom prozoru tamo uz date parametre i datu datoteku/, tipkajući...

 

Da smo u 1989. god. naše bi upute bile razvrstane u pet skupina kako su prikazane u Tutorijalu za SCO UNIX System V/385 (7): Osnovni pojmovi, prijavljivanje u sustav, Rad sa datotekama i direktorijaima, Pospremanje, Alati radne površine:
 

Osnovni pojmovi (Korisnički računi, Datoteke, Konvencije davanja imena, Upute /komande/, Ulaz i izlaz ), Prijavljivanje u sustav, Rad sa datotekama i direktorijijma (Uređivanje sdaržaja datoteka, ispisivanje datoteka, procesiranje tekstualnih datotetka, korištenje datoteka i direktorija, dozvole), Pospremanje (sigurnosne kopije, Shell programiranje), Unix alati radne površine (sistemski sat i kalendar, sustav e-pošte, servis za automatsko podsjećanje, kalkulator),

Međutim i danas one su još uvijek aktualne iako im je broj danas povećan:

/Dash/, Lokalne datoteke i direktoriji, Preglednik, Uredski alati, Instaliranje i dodavanje softvera, Prijenos sadržaja u oblak, Nabavka knjiga i zvučnih zapisa, (Kontrolni centar) Pospremanje

Priključeni vanjski mediji

Instaliranje i dodavanje softvera; Instaliranje APT repozitorija i third-party Signature Key

Korištenje shell-a, Rad sa datotekama, uređivanje i rad sa tekstom, Izvođenje multimedije, Administriranje datotečnog sustava, Sigurnosne kopije i removable Media, Provjera i upravljanje pokrenutim procesima, Upravljanje s mrežnim priključivanjem, Pristup resursima na mreži, udaljeno administriranje, Sigurnost, korištenje Vi ili Vim editora, Shell specijalni znakovi i variable, dobivanje informacija iz /proc. Runlevel, prekidanje procesa, pronalaženje u tekstualnom okružju, zadavanje periodičnog pokretanja zadataka, skrivene kofigiracijske datoteke, backup koriskovih sadržaja i konfiguracija

Sintaksa: naziv -opcije

verzija os-a, distribucija , 64-bitna ili 32-bita, mrežna kartica, grafička kartica

distribucija, verzija, kodno ime distribucije: lsb_release -a

ime stroja, verzija kernela, 64 ili 32 bit: system information: uname -a

koji hardver imam: koji procesor: cat /proc/cpuinfo,

              koje pci uređaje: lspci - npr koju grafičku karticu: lspci | grep VGA

              koje usb uređaje: lsusb

             izlistaj sve informcije o hardveru: sudo lshw


ažuriranje popisa dostupnih komponenti za ažuriranje: sudo apt-get update

ako je nešto potrgano u popisu:  sudo apt-get install -f

izvršiti nadogradnju: sudo apt-get upgrade

nadograditi na novu verziju distribucije: sudo update-manager -d

instalirati:  sudo apt-get install <naziv aplikacije>

 

cd ili Kako se kretati po sistemskom stabluhttp://www.webupd8.org/2014/05/install-fresh-player-plugin-in-ubuntu.html

Ctrl-c ili Kako prekinuti izvođenje

reboot, shutdown -h now, ili kako sve restartati ili ugasiti sustav

Crel-Alt-T ili kako sve otići u tekstualno okružje

chmod ili kako postavliti i mijenjati ovlasti nad fajlovima i direktorijima

cd ili skok pod korisnikov direktori i direktorij radne površine

Ctrl-H ili kako itledaju imena skrivenih datoteka te kako ih prikazati

ps -aux ili kako prikazati aktivne procese

lspci, lshw, lspci ili kako ispisati popis PCI uređaja, hardvera, usb uređaja

speaker-test -c 2 -r 48000 -D hw:0,7 ili kako generirati buku radi testiranja rada zvučnika

kill -9 [broj procesa ] ili kako zaustaviti ili ponovo pokrenuti neki proces i staviti ga u pozadinu te ga opet vratiti naprijed

strelica gore, .... history ili kako koristiti već ukucani redak

df -h ili koliko ima mjesta na disku

ls -al ili kako pogledati čega ima na direktoriju

ls -al | grep -v "first leaf" * ili kako tražiti i pronači sadržaj na disku

locate <ime fajla> - traži u nazivima datoteka u jedoj ili više baza podataka čije je indekse prethodno trebalo ažurirati naredbom: sudo updatedb (pa dočekati)

firefox stranica.html ili kako pokrenuti neki program

kako pokrenuti program na drugoj radnoj

more ili kako pregledati sadržaj tekstualne datoteku

cp ili kako prekopirati jednu datoteku u drugu čitajući iz jedne ili više

mv kako preseliti ili promijeniti ime datoteci ili direktorij

gedit, joe ili vim ili kako upisati ili promijeniti sadržaj u tekstualnoj datoteci

rmdir, rmdir ili kako obrisati direktorij

sh ili kako povezano pokrenuti niz naredbi

crontanb ili kako ih pokrenuti svaki puta u isto vrijeme

man ili kako pokrenuti i čitati u tekstualnom okružju dostupnu dokumentaciju Linux naredbi

chmod, chown ili kako postaviti vlasništvo nad datotekama i direktorijima, kako postaviti pravo izvođenja, čitanja, mijenjanja svima, grupi, prijavljenom korisniku

ifconfig, ping, tracert ili malo mrežnog snalaženja: koje su moje mrežne postavke, jesam li povezan do...

eject ili kako izbaciti CD

 

Kako sustav prepoznaje datoteke po vrsti

c++ citaj1.cpp -o citaj1; ./citaj1.cpp ili kako kompajlirati c++

12. SELinux ? Armor

13. Virtualizacija, preseljavanje imagea

preseljavanju imagea: dd, tar, cpio...

libvirt i kvm – usporedba sa besplatnim Vmwaex esx, VierualBox

cloud: OpenStack


 http://www.kbsd.hr/

14. Što ako: želimo dodatne instalacije, ažuriranja, konfiguriranja...

Npr. upravljačkih programa...kodeka, firmwarea-a, podrške za komercijalne DVD, terestrial tv-prijama, kako čitati hrvatski – GeSpeaker i Mbrola te sa zaslona: Orca, antivirusna i druge zaštitne funkcije. zvuk kroz HDMI kabel (ukoliko se nije instalirao), uklanjanje Amazonovih rezultata iz pretraživanja

ne radi dobro štampač, print, ispis

ako je hp:

hp-doctor

hp-check -t

sudo /etc/init.d/cups restart

 


Compiz - instalacija CCSM-a, pluginova i upute
ili
- npr. da Compizu 12.10 i 13.4, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10 proradi 3d rotate:
sudo apt-get install compizconfig-settings.manager compiz-plugins-extra

prema poveznici: How to Enable and Tweak Ubuntu's Flashy Graphical Effect

ili nakon instalacija ccsm-a:
sudo apt-get install compiz-plugins*


- Multiboot redoslijed:
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-customizer

pokretanje putem Dasha, uobičajeno, termin: Grub customizer
pokretanje puem terminala: gksu grub-customizer

izvor: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1664134 

- Zadavanje reboota direktno iz zadnje instaliranog Ubuntu OS-a:
http://www.webupd8.org/2011/09/unity-reboot-ubuntu-unity-launcher-to.html

- Lijevi ili desni smještaj ikonica za zatvaranje, smanjivanje, spuštanje, prozora:
sudo apt-get install unity-tweak-tool
Kada ga se pokrene, klik na ikonice: Theme, Window Controls, Layout (left/right)

- Željeli bi da je Launcher dolje na radnoj površini? Evo zamjensko rješenje:
Instalirati Cairo-Dock sa (za Ubuntu prva dva retka), 
Unity Launcher postaviti na auto-hide, 
pokrenuti Cairo-dock ili uključiti u Početni programi

i mnoge druge postavke kao što su privatnost, scrollbar itd. sa:
http://www.noobslab.com/2013/04/tweaksthings-to-do-after-install-of.html 


- Ne želimo da se prozori otvaraju u pozadini umjesto naprijed:
http://askubuntu.com/questions/162757/why-some-windows-in-ubuntu-12-04-opens-in-background

- Ljepše ikone
http://www.noobslab.com/2013/03/g-xiria-icons-for-ubuntu.html


    sudo add-apt-repository ppa:noobslab/icons2
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install g-xiria


- Želimo grafički indikator Reminder
http://www.noobslab.com/2013/03/install-indicator-reminder-in-ubuntu.html

naravno, tu je: Ask Ubuntu poslužitelj za pitanja i odgovore ubuntu korisnika i onih koji razvijaju Ubuntu sustav putem kojega možemo započeti provjere ako:

- trebamo popraviti potrgane međuzavisnoti, datoteke, prostor na disku, pokrenuti sustav u pomoćnom grafičkom obliku (prilikom pokretanja izabrati ćemo drugi redak u grub izborniku)

- je nestala grub tablica za pokretanje drugih sustava

– repariranje windows sustava iz Linuxa

- nedostaje Unity Launcher – vertikalni Unity izbornik s pokretačkim ikonama najčešće korištenih aplikacija /nove verzije vlasničkih pogonskih programa, UnSettings – s tim alatom moguće je promijeniti i veličinu ikona u Launcheru

- treba montirati neki disk ili cd

- želimo neko od starijih sučelja

- želimo napraviti image – sliku svega instaliranog

http://ubuntu-rescue-remix.org/Download remastersys backup diska

 

- ne radi flashplugin?

http://www.webupd8.org/2014/05/install-fresh-player-plugin-in-ubuntu.html

 

- razmjena VirtualBox i VMware imagea, smrzavanje logičke particije...

- grafičko sučelje nije sastavni dio jezgre operacijskog sustava kao što je to u inačicama Windows OS-a, no zato ih se može razviti više... Prikažimo kako instalirati, pozvati i koristiti neko od sučelja nastalih prije Unity-a, npr. GNOME, KDE

- ako smo pred strojem a zaboravili smo lozinku

- pod Početni programi vidimo samo dodatne početne programe, npr. u 12.10, treba:

cd /etc/xdg/autostart/
sudo sed --in-place 's/NoDisplay=true/NoDisplay=false/g' *.desktop)

 

15. Još neki pojmovi i napomene

vrste tekstualnih ljuski (shell), (i Unity je shell interface za GNOME grafičko okružje radne površine a koje razvija Canonical Ltd za inačice Ubuntu operacijskog sustav od verzije 11).

 

- LAMP okružje

poželimo li instalaciju npr Drupal Web CMS okružja, Ubuntuov će Centar softvera ili Synaptic Package Manager automatizirano instalirati sve što je potrebno za funkcionalno LAMP okružje. tomu dodajmo PhpMyAdmin kako bismo kreirali ili pohranili bazu podataka te Filezillu za prijenos sadržaja na zakupljeni server.

(FTP, SSH, SFTP serverima moguće je pristupiti koristeći ugrađeni File Manager: Pokretač, Datoteke (ili Dash, Datoteke) , Datoteke - Enter location ili Ctrl-L, i onda npr. ssh ime@server (vidjeti upute npr. na About.com Linux).

- napišimo, prevedimo i izvedimo program u C++-u, Pythonu, kreirajmo bazu, promijenimo podatak u zapisu, izvezimo bazu u datoteku...

- virtualizacija podržana Ubuntuom: OpenStack na Ubuntuu- http://www.ubuntu.com/cloud/private-cloud/openstack

- računala zasnovana na ARM arhitekturi pokreću mahom prilagođeni Linux OS-ovi. Želimo li pokretati putem Raspery Pi-a video sa sticka trebat će nam XBIAN, OpenELEC, Raspbmc,,, okljaštrene distribucije XBMC-a.

17. pristup do e-portala zdravstvenih sustava
 
Tehnički preduvjeti za autentifikaciju Coolkey USB i smartcard uređajima:
https://hzmo-lana-wiki.ultima.hr/doku.php?id=tehnicki_preduvjeti

za Ubuntu 13.10:
https://hzmo-lana-wiki.ultima.hr/doku.php?id=pcsc_coolkey_ubuntu

web adrese e-portala:
https://zaposleni.javnisektor.hr
https://lana.mirovinsko.hr/
http://www.hzzo.hr/e-zdravstveno

18. izvori, linkovi i literatura

 1. uputstva o željenoj verziji Ubuntu Manual Project [http://ubuntu-manual.org/downloads]

 2. http://www.makeuseof.com/pages/ubuntu-an-absolute-beginners-guide besplatno preuzimanje pdf-a sa: http://manuals.makeuseof.com.s3.amazonaws.com/for-mobile/Ubuntu_Beginners_Guide_-_MakeUseOf.com.pdf

 3. To Do List After installing Ubuntu 12.04.2 LTS aka Precise Pangolin Operating System [http://debianhelp.wordpress.com/2012/11/09/to-do-list-after-installing-ubuntu-12-04-lts-aka-precise-pangolin]

 4. Ubuntu Linux Toolbox: 1000+ Commands for Ubuntu and Debian Power Users [Christopher Negus, Francois Caen [http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470082933.html]]

 5. http://www.webupd8.org/2014/05/install-fresh-player-plugin-in-ubuntu.htmlhttps://wiki.ubuntu.com/Lvm

 6. D. Arunović, M. Gračanin, Linux za poćetnike, Školica za novopečene linuksaše http://www.bug.hr/bug/tekst/skolica-novopecene-linuksase/96293.aspx , Bug, 244, veljača 2013

 7. Aco Dmitrović: LINUX, UNIX za svakoga (1995., vlastita naklada autora)

 8. SCO UNIX System V/386 Operating System – Tutorial, 1989 AT&T

 9. napraviti custom instalaciju i to naseljavati okolo, s upgrade mogućnostima

  http://www.cyberciti.biz/tips/server-provisioning-software.html

 10. http://askubuntu.com/questions/89241/how-can-i-run-ubuntu-without-a-hard-drive,
  http://askubuntu.com/questions/104003/will-ubuntu-live-cd-dvd-work-with-no-hard-drive-installed, koji se kompletno ucitaju u RAM i rade iz njega (pa su i brzi): http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_distributions_that_run_from_RAM

 11. http://distrowatch.com/

 12. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_distributions]

 13. http://www.itbusinessedge.com/cm/blogs/mah/linux-foundation-pegs-value-of-linux-kernel-at-14-billion/?cs=16410

 14. http://www.theregister.co.uk/2010/02/24/linux_kernel_randd_estimate_u_of_oviendo/

 15. http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/news/6564/1

 16. http://www.linuxzasve.com/zasto-standardizirani-linux-desktop-nece-nikada-zazivjeti

 

/tekst su izradili i neki od autora ponekad ga dopune: Zlatko Papeš, Davorin Bengez [1958 - 13.11.2014] komu ovim putem zahvaljujemo - posthumno njemu,  a zahvaljujemo i njegovu sinu Pavlu Bengezu i cijeloj Davorovoj obitelji strpljivoj u dugim trenucima njegova izbivanja dok je radio na prvoj primjeni otvorenog koda u navedenim institucijama profesionalno i često volontirajući doprinosivši prvoj primjeni otvorenog koda i weba u hrvatskom zdravstvenom obrazovanju, hrvatskom obrazovanju i hrvatskom zdravstvu od njegove prve primjene na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu], Vedran Papeš, Antonio Legac... Za aktualne stručne sugestije posebno zahvaljujemo Anti Karamatiću i suradnicima tvrtke Init./

 

 

Neki od argumenata

Štedi državni proračun

Štedi proračun hrvatskog zdravstva

Otvara svima dostupne mogućnosti unapređenja zdravstvene konvergencije i interoperabilnosti

Štedi osobna sredstva za IT tehnologije

Omogućava korištenje starije opreme

Smanjuje širenje virusa namijenih drugim operacijskim sustavima

Nudi podršku sve veće zajednice

Izbjegnuta mogućnost nestajanja vlasničkog softvera nestankom tvrtka koja ga posjeduje.

Proučeni softveri otvorenog koda već godinama rade stabilno.