KB Sveti Duh
Lista KZN postupaka
Sveti Duh 64, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

stanje dana 28.02.2024 u 20:59 sati

Pregled postupaka
Šifra KZNNaziv postupkaPrvi slobodni termini
1001Prvi pregled interniste05.03.2024 u 11:30h (utorak)
12.03.2024 u 08:30h (utorak)
12.03.2024 u 09:00h (utorak)
12.03.2024 u 09:30h (utorak)
12.03.2024 u 10:00h (utorak)
1002Kontrolni pregled interniste05.03.2024 u 11:30h (utorak)
12.03.2024 u 08:30h (utorak)
12.03.2024 u 08:45h (utorak)
12.03.2024 u 09:00h (utorak)
12.03.2024 u 09:15h (utorak)
1003Prvi pregled kardiologa25.06.2024 u 11:30h (utorak)
26.06.2024 u 10:10h (srijeda)
26.06.2024 u 10:40h (srijeda)
26.06.2024 u 11:50h (srijeda)
28.06.2024 u 09:10h (petak)
1004Kontrolni pregled kardiologa15.03.2024 u 10:30h (petak)
10.04.2024 u 10:10h (srijeda)
25.06.2024 u 11:20h (utorak)
25.06.2024 u 11:40h (utorak)
25.06.2024 u 12:00h (utorak)
1005Prvi pregled pulmologa13.06.2024 u 08:00h (četvrtak)
20.06.2024 u 08:00h (četvrtak)
27.06.2024 u 08:00h (četvrtak)
04.07.2024 u 08:00h (četvrtak)
11.07.2024 u 08:00h (četvrtak)
1006Kontrolni pregled pulmologa13.06.2024 u 08:00h (četvrtak)
20.06.2024 u 08:00h (četvrtak)
27.06.2024 u 08:00h (četvrtak)
04.07.2024 u 08:00h (četvrtak)
11.07.2024 u 08:00h (četvrtak)
1007Prvi pregled gastroenterologa30.07.2024 u 10:00h (utorak)
30.07.2024 u 11:00h (utorak)
30.07.2024 u 11:30h (utorak)
31.07.2024 u 10:15h (srijeda)
31.07.2024 u 10:45h (srijeda)
1008Kontrolni pregled gastroenterologa17.07.2024 u 10:45h (srijeda)
19.07.2024 u 11:30h (petak)
25.07.2024 u 10:00h (četvrtak)
29.07.2024 u 08:30h (ponedjeljak)
30.07.2024 u 08:45h (utorak)
1009Prvi pregled nefrologa29.03.2024 u 10:00h (petak)
29.03.2024 u 11:00h (petak)
29.03.2024 u 11:30h (petak)
05.04.2024 u 08:00h (petak)
05.04.2024 u 09:00h (petak)
1010Kontrolni pregled nefrologa29.03.2024 u 10:00h (petak)
29.03.2024 u 11:00h (petak)
29.03.2024 u 11:30h (petak)
05.04.2024 u 08:00h (petak)
05.04.2024 u 09:00h (petak)
1011Prvi pregled hematologa05.06.2024 u 08:00h (srijeda)
05.06.2024 u 10:00h (srijeda)
05.06.2024 u 10:30h (srijeda)
05.06.2024 u 11:00h (srijeda)
05.06.2024 u 11:30h (srijeda)
1012Kontrolni pregled hematologa05.06.2024 u 08:00h (srijeda)
05.06.2024 u 10:00h (srijeda)
05.06.2024 u 10:30h (srijeda)
05.06.2024 u 11:00h (srijeda)
05.06.2024 u 11:30h (srijeda)
1015Prvi pregled alergologa i kliničkog imunologa28.05.2024 u 08:00h (utorak)
11.06.2024 u 10:30h (utorak)
13.06.2024 u 08:30h (četvrtak)
13.06.2024 u 09:30h (četvrtak)
13.06.2024 u 10:00h (četvrtak)
1016Kontrolni pregled alergologa i kliničkog imunologa11.06.2024 u 10:30h (utorak)
13.06.2024 u 08:30h (četvrtak)
13.06.2024 u 09:30h (četvrtak)
13.06.2024 u 10:00h (četvrtak)
13.06.2024 u 10:30h (četvrtak)
1017Prvi pregled endokrinologa27.06.2024 u 10:45h (četvrtak)
28.06.2024 u 11:15h (petak)
02.07.2024 u 08:00h (utorak)
02.07.2024 u 08:30h (utorak)
02.07.2024 u 09:30h (utorak)
1018Kontrolni pregled endokrinologa31.05.2024 u 09:00h (petak)
19.06.2024 u 11:00h (srijeda)
20.06.2024 u 09:30h (četvrtak)
20.06.2024 u 11:00h (četvrtak)
26.06.2024 u 09:45h (srijeda)
1031Prvi pregled neurologa21.06.2024 u 11:00h (petak)
24.06.2024 u 10:00h (ponedjeljak)
24.06.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
24.06.2024 u 11:00h (ponedjeljak)
24.06.2024 u 11:30h (ponedjeljak)
1055Prvi pregled kirurga18.03.2024 u 11:30h (ponedjeljak)
18.03.2024 u 12:30h (ponedjeljak)
19.03.2024 u 08:45h (utorak)
19.03.2024 u 09:15h (utorak)
19.03.2024 u 09:45h (utorak)
1056Kontrolni pregled kirurga29.02.2024 u 12:45h (četvrtak)
04.03.2024 u 12:45h (ponedjeljak)
05.03.2024 u 09:55h (utorak)
05.03.2024 u 12:30h (utorak)
14.03.2024 u 12:45h (četvrtak)
1057Prvi pregled traumatologa29.02.2024 u 09:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 10:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 10:30h (četvrtak)
29.02.2024 u 11:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 11:30h (četvrtak)
1058Kontrolni pregled traumatologa29.02.2024 u 09:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:30h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:45h (četvrtak)
29.02.2024 u 10:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 10:15h (četvrtak)
1061Prvi pregled abdominalnog kirurga12.03.2024 u 10:30h (utorak)
12.03.2024 u 11:30h (utorak)
12.03.2024 u 12:00h (utorak)
12.03.2024 u 12:30h (utorak)
13.03.2024 u 09:45h (srijeda)
1062Kontrolni pregled abdominalnog kirurga01.03.2024 u 11:15h (petak)
01.03.2024 u 12:00h (petak)
01.03.2024 u 12:45h (petak)
08.03.2024 u 11:45h (petak)
08.03.2024 u 12:45h (petak)
1065Prvi pregled estetskog kirurga17.05.2024 u 09:00h (petak)
17.05.2024 u 10:00h (petak)
20.05.2024 u 08:30h (ponedjeljak)
20.05.2024 u 09:30h (ponedjeljak)
20.05.2024 u 10:00h (ponedjeljak)
1066Kontrolni pregled estetskog kirurga17.05.2024 u 09:00h (petak)
17.05.2024 u 10:00h (petak)
20.05.2024 u 08:30h (ponedjeljak)
20.05.2024 u 09:30h (ponedjeljak)
20.05.2024 u 10:00h (ponedjeljak)
1067Prvi pregled vaskularnog kirurga09.04.2024 u 12:00h (utorak)
16.04.2024 u 10:30h (utorak)
16.04.2024 u 11:00h (utorak)
16.04.2024 u 11:30h (utorak)
16.04.2024 u 12:00h (utorak)
1068Kontrolni pregled vaskularnog kirurga09.04.2024 u 12:00h (utorak)
16.04.2024 u 10:30h (utorak)
16.04.2024 u 11:00h (utorak)
16.04.2024 u 11:30h (utorak)
16.04.2024 u 12:00h (utorak)
1075Prvi pregled urologa11.06.2024 u 11:15h (utorak)
11.06.2024 u 12:30h (utorak)
14.06.2024 u 09:45h (petak)
14.06.2024 u 10:15h (petak)
14.06.2024 u 11:15h (petak)
1076Kontrolni pregled urologa10.06.2024 u 11:30h (ponedjeljak)
11.06.2024 u 11:15h (utorak)
11.06.2024 u 12:15h (utorak)
11.06.2024 u 12:30h (utorak)
11.06.2024 u 12:45h (utorak)
1077Prvi pregled ortopeda13.05.2024 u 12:30h (ponedjeljak)
16.05.2024 u 09:00h (četvrtak)
16.05.2024 u 09:30h (četvrtak)
16.05.2024 u 10:00h (četvrtak)
16.05.2024 u 10:30h (četvrtak)
1078Kontrolni pregled ortopeda09.05.2024 u 12:45h (četvrtak)
10.05.2024 u 12:45h (petak)
13.05.2024 u 09:30h (ponedjeljak)
13.05.2024 u 12:30h (ponedjeljak)
13.05.2024 u 12:45h (ponedjeljak)
1086Prvi pregled otorinolaringologa05.04.2024 u 10:20h (petak)
02.05.2024 u 10:15h (četvrtak)
02.05.2024 u 10:35h (četvrtak)
03.05.2024 u 09:00h (petak)
03.05.2024 u 09:20h (petak)
1087Kontrolni pregled otorinolaringologa05.04.2024 u 10:20h (petak)
09.04.2024 u 10:25h (utorak)
02.05.2024 u 10:15h (četvrtak)
02.05.2024 u 10:30h (četvrtak)
02.05.2024 u 10:45h (četvrtak)
1088Prvi pregled audiologa03.05.2024 u 11:00h (petak)
06.05.2024 u 11:00h (ponedjeljak)
06.05.2024 u 11:30h (ponedjeljak)
07.05.2024 u 11:00h (utorak)
07.05.2024 u 11:30h (utorak)
1089Kontrolni pregled audiologa02.05.2024 u 11:45h (četvrtak)
03.05.2024 u 11:00h (petak)
03.05.2024 u 11:15h (petak)
03.05.2024 u 11:30h (petak)
03.05.2024 u 11:45h (petak)
1097Prvi pregled ginekološkog onkologa29.02.2024 u 08:30h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:30h (četvrtak)
04.03.2024 u 08:30h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 09:00h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 09:30h (ponedjeljak)
1098Kontrolni pregled ginekološkog onkologa29.02.2024 u 09:00h (četvrtak)
04.03.2024 u 09:00h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 09:30h (ponedjeljak)
05.03.2024 u 09:00h (utorak)
05.03.2024 u 09:30h (utorak)
1099Prvi pregled uroginekologa29.02.2024 u 08:30h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:30h (četvrtak)
04.03.2024 u 08:30h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 09:00h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 09:30h (ponedjeljak)
1100Kontrolni pregled uroginekologa29.02.2024 u 08:30h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:30h (četvrtak)
04.03.2024 u 08:30h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 09:00h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 09:30h (ponedjeljak)
1101Prvi pregled anesteziologa29.02.2024 u 12:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 12:30h (četvrtak)
29.02.2024 u 12:45h (četvrtak)
29.02.2024 u 13:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 13:15h (četvrtak)
1102Kontrolni pregled anesteziologa29.02.2024 u 12:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 12:30h (četvrtak)
29.02.2024 u 12:45h (četvrtak)
29.02.2024 u 13:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 13:15h (četvrtak)
1115CT mozga11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1116MR cervikalne kralježnice19.03.2024 u 08:00h (utorak)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
09.04.2024 u 08:00h (utorak)
10.04.2024 u 09:20h (srijeda)
16.04.2024 u 09:10h (utorak)
1117MR torakalne kralježnice19.03.2024 u 08:00h (utorak)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
09.04.2024 u 08:00h (utorak)
10.04.2024 u 09:20h (srijeda)
16.04.2024 u 09:10h (utorak)
1118MR lumbosakralne kralježnice19.03.2024 u 08:00h (utorak)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
09.04.2024 u 08:00h (utorak)
10.04.2024 u 09:20h (srijeda)
16.04.2024 u 09:10h (utorak)
1121Prvi pregled algologa27.05.2024 u 09:00h (ponedjeljak)
27.05.2024 u 10:00h (ponedjeljak)
29.05.2024 u 09:00h (srijeda)
29.05.2024 u 09:30h (srijeda)
29.05.2024 u 10:00h (srijeda)
1122Kontrolni pregled algologa27.05.2024 u 09:00h (ponedjeljak)
27.05.2024 u 10:00h (ponedjeljak)
29.05.2024 u 09:00h (srijeda)
29.05.2024 u 09:30h (srijeda)
29.05.2024 u 10:00h (srijeda)
1123Prvi pregled androloga04.03.2024 u 13:15h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 14:15h (ponedjeljak)
11.03.2024 u 13:00h (ponedjeljak)
11.03.2024 u 13:30h (ponedjeljak)
11.03.2024 u 14:00h (ponedjeljak)
1124Kontrolni pregled androloga04.03.2024 u 13:15h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 13:45h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 14:00h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 14:15h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 14:30h (ponedjeljak)
1125Prvi pregled dijabetologa27.06.2024 u 09:30h (četvrtak)
27.06.2024 u 10:45h (četvrtak)
27.06.2024 u 11:15h (četvrtak)
28.06.2024 u 11:15h (petak)
02.07.2024 u 08:00h (utorak)
1126Kontrolni pregled dijabetologa31.05.2024 u 09:00h (petak)
19.06.2024 u 11:00h (srijeda)
19.06.2024 u 11:45h (srijeda)
20.06.2024 u 09:30h (četvrtak)
20.06.2024 u 11:00h (četvrtak)
1127Prvi pregled općeg ginekologa02.04.2024 u 10:30h (utorak)
02.04.2024 u 11:30h (utorak)
09.04.2024 u 08:45h (utorak)
09.04.2024 u 09:45h (utorak)
09.04.2024 u 10:15h (utorak)
1128Kontrolni pregled općeg ginekologa26.03.2024 u 08:30h (utorak)
27.03.2024 u 08:00h (srijeda)
02.04.2024 u 10:30h (utorak)
02.04.2024 u 10:45h (utorak)
02.04.2024 u 11:00h (utorak)
1129Prvi pregled specijalista opstetricije06.03.2024 u 08:00h (srijeda)
06.03.2024 u 10:30h (srijeda)
06.03.2024 u 11:00h (srijeda)
06.03.2024 u 11:30h (srijeda)
07.03.2024 u 09:30h (četvrtak)
1130Kontrolni pregled specijalista opstetricije06.03.2024 u 08:00h (srijeda)
06.03.2024 u 10:30h (srijeda)
06.03.2024 u 11:00h (srijeda)
06.03.2024 u 11:30h (srijeda)
07.03.2024 u 09:30h (četvrtak)
1139Prvi pregled kliničkog farmakologa01.03.2024 u 08:00h (petak)
01.03.2024 u 09:30h (petak)
01.03.2024 u 10:00h (petak)
01.03.2024 u 10:30h (petak)
01.03.2024 u 11:00h (petak)
1140Kontrolni pregled kliničkog farmakologa01.03.2024 u 08:00h (petak)
01.03.2024 u 09:30h (petak)
01.03.2024 u 10:00h (petak)
01.03.2024 u 10:30h (petak)
01.03.2024 u 11:00h (petak)
1141RTG srca i pluća14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1142RTG kostiju u dvije projekcije14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1144Spirometrija29.02.2024 u 12:45h (četvrtak)
29.02.2024 u 13:25h (četvrtak)
01.03.2024 u 11:05h (petak)
01.03.2024 u 11:25h (petak)
01.03.2024 u 12:45h (petak)
1146UZV abdomena29.02.2024 u 11:00h (četvrtak)
01.08.2024 u 11:30h (četvrtak)
02.08.2024 u 10:30h (petak)
02.08.2024 u 11:00h (petak)
02.08.2024 u 11:30h (petak)
1148UZV vrata24.05.2024 u 10:45h (petak)
24.05.2024 u 11:45h (petak)
24.05.2024 u 12:15h (petak)
24.05.2024 u 12:45h (petak)
24.05.2024 u 13:15h (petak)
1149UZV srca09.08.2024 u 12:30h (petak)
12.08.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
12.08.2024 u 11:00h (ponedjeljak)
12.08.2024 u 11:30h (ponedjeljak)
12.08.2024 u 12:00h (ponedjeljak)
1150Gastroskopija10.06.2024 u 09:00h (ponedjeljak)
11.06.2024 u 09:00h (utorak)
12.06.2024 u 09:00h (srijeda)
13.06.2024 u 09:00h (četvrtak)
14.06.2024 u 09:00h (petak)
1151Kolonoskopija29.02.2024 u 09:00h (četvrtak)
01.03.2024 u 09:00h (petak)
04.03.2024 u 09:00h (ponedjeljak)
05.03.2024 u 09:00h (utorak)
06.03.2024 u 09:00h (srijeda)
1152Holter EKG24.09.2024 u 09:48h (utorak)
25.09.2024 u 09:28h (srijeda)
25.09.2024 u 09:36h (srijeda)
25.09.2024 u 09:44h (srijeda)
25.09.2024 u 09:52h (srijeda)
1154Koronarografija08.03.2024 u 08:00h (petak)
22.03.2024 u 08:00h (petak)
28.03.2024 u 08:00h (četvrtak)
29.03.2024 u 08:00h (petak)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
1155UZV color doppler karotida02.04.2024 u 13:00h (utorak)
03.04.2024 u 13:30h (srijeda)
04.04.2024 u 13:30h (četvrtak)
05.04.2024 u 13:30h (petak)
08.05.2024 u 12:00h (srijeda)
1157MR mozga 16.04.2024 u 09:10h (utorak)
18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.04.2024 u 08:00h (petak)
26.04.2024 u 08:00h (petak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
1158MR piramida temporalne kosti19.03.2024 u 08:00h (utorak)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
09.04.2024 u 08:00h (utorak)
10.04.2024 u 09:20h (srijeda)
16.04.2024 u 08:00h (utorak)
1159MR orbita 19.03.2024 u 08:00h (utorak)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
09.04.2024 u 08:00h (utorak)
10.04.2024 u 09:20h (srijeda)
16.04.2024 u 09:10h (utorak)
1160MR paranazalnih sinusa 16.04.2024 u 08:00h (utorak)
18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.04.2024 u 08:00h (petak)
26.04.2024 u 08:00h (petak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
1161MR kostiju glave29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.03.2024 u 08:00h (utorak)
27.03.2024 u 08:30h (srijeda)
27.03.2024 u 09:30h (srijeda)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
1163MR vrata 16.04.2024 u 08:00h (utorak)
18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.04.2024 u 08:00h (petak)
26.04.2024 u 08:00h (petak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
1164MR prsnoga koša 29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.03.2024 u 08:00h (utorak)
27.03.2024 u 08:30h (srijeda)
27.03.2024 u 09:30h (srijeda)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
1165MR dojke 16.04.2024 u 08:00h (utorak)
18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.04.2024 u 08:00h (petak)
26.04.2024 u 08:00h (petak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
1167MR abdomena 16.04.2024 u 08:00h (utorak)
18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.04.2024 u 08:00h (petak)
26.04.2024 u 08:00h (petak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
1168MR organa gornjeg abdomena 16.04.2024 u 08:00h (utorak)
18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.04.2024 u 08:00h (petak)
26.04.2024 u 08:00h (petak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
1169MR jetre 16.04.2024 u 08:00h (utorak)
18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.04.2024 u 08:00h (petak)
26.04.2024 u 08:00h (petak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
1170MR kolangiopankreatografija19.03.2024 u 08:00h (utorak)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
09.04.2024 u 08:00h (utorak)
10.04.2024 u 09:20h (srijeda)
16.04.2024 u 08:00h (utorak)
1171MR gušterače 16.04.2024 u 08:00h (utorak)
18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.04.2024 u 08:00h (petak)
26.04.2024 u 08:00h (petak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
1172MR slezene 29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.03.2024 u 08:00h (utorak)
27.03.2024 u 08:30h (srijeda)
27.03.2024 u 09:30h (srijeda)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
1174MR kolonografija s enteroklizom16.04.2024 u 08:00h (utorak)
18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.04.2024 u 08:00h (petak)
26.04.2024 u 08:00h (petak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
1175MR urografija 29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.03.2024 u 08:00h (utorak)
27.03.2024 u 08:30h (srijeda)
27.03.2024 u 09:30h (srijeda)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
1176MR bubrega 16.04.2024 u 08:00h (utorak)
18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.04.2024 u 08:00h (petak)
26.04.2024 u 08:00h (petak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
1177MR nadbubrežne žlijezde 16.04.2024 u 08:00h (utorak)
18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.04.2024 u 08:00h (petak)
26.04.2024 u 08:00h (petak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
1178MR retroperitoneuma s prikazom limfnih čvorova 16.04.2024 u 08:00h (utorak)
18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.04.2024 u 08:00h (petak)
26.04.2024 u 08:00h (petak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
1179MR zdjelice16.04.2024 u 09:10h (utorak)
18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.04.2024 u 08:00h (petak)
26.04.2024 u 08:00h (petak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
1180MR organa zdjelice 16.04.2024 u 08:00h (utorak)
18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.04.2024 u 08:00h (petak)
26.04.2024 u 08:00h (petak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
1181MR prostate 16.04.2024 u 09:10h (utorak)
18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.04.2024 u 08:00h (petak)
26.04.2024 u 08:00h (petak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
1182MR mekih tkiva 29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.03.2024 u 08:00h (utorak)
27.03.2024 u 08:30h (srijeda)
27.03.2024 u 09:30h (srijeda)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
1183MR gornjih ekstremiteta 29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.03.2024 u 08:00h (utorak)
27.03.2024 u 08:30h (srijeda)
27.03.2024 u 09:30h (srijeda)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
1185MR stopala ili šake 16.04.2024 u 09:10h (utorak)
18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.04.2024 u 08:00h (petak)
26.04.2024 u 08:00h (petak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
1186MR jednog velikog zgloba16.04.2024 u 09:10h (utorak)
18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.04.2024 u 08:00h (petak)
26.04.2024 u 08:00h (petak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
1192MR mijelografija29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.03.2024 u 08:00h (utorak)
27.03.2024 u 08:30h (srijeda)
27.03.2024 u 09:30h (srijeda)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
1194MR angiografija vrata 16.04.2024 u 08:00h (utorak)
18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.04.2024 u 08:00h (petak)
26.04.2024 u 08:00h (petak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
1195MR angiografija gornjeg ekstremiteta29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.03.2024 u 08:00h (utorak)
27.03.2024 u 08:30h (srijeda)
27.03.2024 u 09:30h (srijeda)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
1204Prvi pregled angiologa22.05.2024 u 08:00h (srijeda)
29.05.2024 u 08:00h (srijeda)
29.05.2024 u 08:30h (srijeda)
05.06.2024 u 08:00h (srijeda)
05.06.2024 u 08:30h (srijeda)
1205Kontrolni pregled angiologa06.03.2024 u 08:45h (srijeda)
22.05.2024 u 08:00h (srijeda)
22.05.2024 u 08:15h (srijeda)
22.05.2024 u 08:30h (srijeda)
22.05.2024 u 08:45h (srijeda)
1211EMG - Elektromiografija05.03.2024 u 11:30h (utorak)
05.03.2024 u 12:30h (utorak)
05.03.2024 u 13:30h (utorak)
06.03.2024 u 10:30h (srijeda)
06.03.2024 u 11:30h (srijeda)
1212EMNG - Elektromioneurografija05.03.2024 u 11:30h (utorak)
05.03.2024 u 12:30h (utorak)
05.03.2024 u 13:30h (utorak)
06.03.2024 u 10:30h (srijeda)
06.03.2024 u 11:30h (srijeda)
1213KMAT- kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka05.04.2024 u 09:50h (petak)
10.05.2024 u 09:50h (petak)
13.05.2024 u 08:30h (ponedjeljak)
13.05.2024 u 09:10h (ponedjeljak)
13.05.2024 u 09:50h (ponedjeljak)
1214Ergometrija 22.08.2024 u 12:30h (četvrtak)
23.08.2024 u 08:00h (petak)
23.08.2024 u 08:45h (petak)
26.08.2024 u 11:45h (ponedjeljak)
26.08.2024 u 12:30h (ponedjeljak)
1215EEG - Elektroencefalografija01.03.2024 u 10:30h (petak)
01.03.2024 u 11:30h (petak)
04.03.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 11:00h (ponedjeljak)
05.03.2024 u 09:30h (utorak)
1216UZV color doppler vena29.02.2024 u 10:00h (četvrtak)
03.06.2024 u 13:00h (ponedjeljak)
03.06.2024 u 13:30h (ponedjeljak)
06.06.2024 u 13:00h (četvrtak)
10.06.2024 u 11:00h (ponedjeljak)
1218Alergotest na inhalatorne alergene24.06.2024 u 11:30h (ponedjeljak)
01.07.2024 u 10:00h (ponedjeljak)
01.07.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
01.07.2024 u 11:00h (ponedjeljak)
01.07.2024 u 11:30h (ponedjeljak)
1219Alergotest na alimentarne alergene24.06.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
24.06.2024 u 11:30h (ponedjeljak)
01.07.2024 u 10:00h (ponedjeljak)
01.07.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
01.07.2024 u 11:00h (ponedjeljak)
1238Hormoni štitnjače (T3, T4, TSH)17.05.2024 u 07:41h (petak)
17.05.2024 u 07:53h (petak)
20.05.2024 u 07:35h (ponedjeljak)
20.05.2024 u 07:41h (ponedjeljak)
20.05.2024 u 07:47h (ponedjeljak)
1239UZV štitnjače24.05.2024 u 10:45h (petak)
24.05.2024 u 12:15h (petak)
24.05.2024 u 13:00h (petak)
27.05.2024 u 09:00h (ponedjeljak)
27.05.2024 u 09:45h (ponedjeljak)
1240Denzitometrija17.05.2024 u 08:30h (petak)
22.05.2024 u 12:30h (srijeda)
22.05.2024 u 13:00h (srijeda)
22.05.2024 u 13:30h (srijeda)
23.05.2024 u 09:00h (četvrtak)
1245Prvi pregled neurologa za glavobolje01.08.2024 u 10:00h (četvrtak)
20.08.2024 u 10:00h (utorak)
22.08.2024 u 10:00h (četvrtak)
27.08.2024 u 10:00h (utorak)
29.08.2024 u 10:00h (četvrtak)
1246Kontrolni pregled neurologa za glavobolje16.05.2024 u 10:15h (četvrtak)
01.08.2024 u 10:00h (četvrtak)
01.08.2024 u 10:15h (četvrtak)
20.08.2024 u 10:00h (utorak)
20.08.2024 u 10:15h (utorak)
1251Bronhoskopija06.03.2024 u 12:00h (srijeda)
13.03.2024 u 12:00h (srijeda)
20.03.2024 u 12:00h (srijeda)
27.03.2024 u 12:00h (srijeda)
03.04.2024 u 12:00h (srijeda)
1252Traheoskopija06.03.2024 u 12:00h (srijeda)
13.03.2024 u 12:00h (srijeda)
20.03.2024 u 12:00h (srijeda)
27.03.2024 u 12:00h (srijeda)
03.04.2024 u 12:00h (srijeda)
1268MR hipofize29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.03.2024 u 08:00h (utorak)
27.03.2024 u 08:30h (srijeda)
27.03.2024 u 09:30h (srijeda)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
1279RTG abdomena stojeći14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1280RTG baze lubanje14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1281RTG cervikotorakalnog prijelaza14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1282RTG cervikalne kralježnice03.04.2024 u 10:30h (srijeda)
14.05.2024 u 10:30h (utorak)
14.05.2024 u 10:45h (utorak)
15.05.2024 u 09:00h (srijeda)
15.05.2024 u 09:15h (srijeda)
1283RTG cervikalne kralježnice - funkcionalno03.04.2024 u 10:30h (srijeda)
14.05.2024 u 10:30h (utorak)
14.05.2024 u 10:45h (utorak)
15.05.2024 u 09:00h (srijeda)
15.05.2024 u 09:15h (srijeda)
1284RTG lumbosakralne kralježnice03.04.2024 u 10:30h (srijeda)
14.05.2024 u 10:30h (utorak)
14.05.2024 u 10:45h (utorak)
15.05.2024 u 09:00h (srijeda)
15.05.2024 u 09:15h (srijeda)
1285RTG lumbosakralne kralježnice - funkcionalno03.04.2024 u 10:30h (srijeda)
14.05.2024 u 10:30h (utorak)
14.05.2024 u 10:45h (utorak)
15.05.2024 u 09:00h (srijeda)
15.05.2024 u 09:15h (srijeda)
1286RTG gležnja14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1287RTG grudnih organa14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1288RTG grudnih organa ležeći14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1289RTG hemitoraksa14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1290RTG ključne kosti14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1291RTG koljena03.04.2024 u 10:30h (srijeda)
14.05.2024 u 10:30h (utorak)
14.05.2024 u 10:45h (utorak)
15.05.2024 u 09:00h (srijeda)
15.05.2024 u 09:15h (srijeda)
1292RTG kostiju lica14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1293RTG kraniograma14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1294RTG kraniograma - Towne14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1295RTG kuka14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1296RTG lakta14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1297RTG mandibule14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1298RTG mekih tkiva vrata14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1299RTG nadlaktice14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1300RTG natkoljenice14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1301RTG nosnih kostiju14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1302RTG orbite14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1303RTG paranazalnih sinusa14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1304RTG patele14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1305RTG petne kosti03.04.2024 u 10:30h (srijeda)
14.05.2024 u 10:30h (utorak)
14.05.2024 u 10:45h (utorak)
15.05.2024 u 09:00h (srijeda)
15.05.2024 u 09:15h (srijeda)
1306RTG podlaktice14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1307RTG procjena koštane dobi - šaka14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1308RTG prsta ruke14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1309RTG ramena03.04.2024 u 10:30h (srijeda)
14.05.2024 u 10:30h (utorak)
14.05.2024 u 10:45h (utorak)
15.05.2024 u 09:00h (srijeda)
15.05.2024 u 09:15h (srijeda)
1310RTG ručnog zgloba14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1311RTG sakruma i kokcigisa14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1312RTG sakroilijakalnih zglobova14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1313RTG skafoidne kosti14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1314RTG skalpule14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1315RTG sternuma14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1316RTG stopala03.04.2024 u 10:30h (srijeda)
14.05.2024 u 10:30h (utorak)
14.05.2024 u 10:45h (utorak)
15.05.2024 u 09:00h (srijeda)
15.05.2024 u 09:15h (srijeda)
1317RTG šake14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1318RTG temporalnih kostiju14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1319RTG temporomandibularnih zglobova14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1320RTG torakalne kralježnice03.04.2024 u 10:30h (srijeda)
14.05.2024 u 10:30h (utorak)
14.05.2024 u 10:45h (utorak)
15.05.2024 u 09:00h (srijeda)
15.05.2024 u 09:15h (srijeda)
1321RTG turskog sedla14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1322RTG urotrakta14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1323RTG zdjelice03.04.2024 u 10:30h (srijeda)
14.05.2024 u 10:30h (utorak)
14.05.2024 u 10:45h (utorak)
15.05.2024 u 09:00h (srijeda)
15.05.2024 u 09:15h (srijeda)
1324RTG zigomatičnih kostiju14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1339Perimetrija (vidno polje) jednog oka05.03.2024 u 10:30h (utorak)
05.03.2024 u 11:30h (utorak)
12.03.2024 u 10:30h (utorak)
12.03.2024 u 11:00h (utorak)
12.03.2024 u 11:30h (utorak)
1346VEP (vidni evocirani potencijali)05.03.2024 u 11:30h (utorak)
05.03.2024 u 12:30h (utorak)
05.03.2024 u 13:30h (utorak)
06.03.2024 u 10:30h (srijeda)
06.03.2024 u 11:30h (srijeda)
1359Prick-test (alergologija)24.06.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
24.06.2024 u 11:30h (ponedjeljak)
01.07.2024 u 10:00h (ponedjeljak)
01.07.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
01.07.2024 u 11:00h (ponedjeljak)
1393MR jačine 3T19.03.2024 u 08:00h (utorak)
27.03.2024 u 08:30h (srijeda)
27.03.2024 u 09:30h (srijeda)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
09.04.2024 u 08:00h (utorak)
1406Prostata specifični antigen - PSA17.05.2024 u 07:41h (petak)
17.05.2024 u 07:53h (petak)
20.05.2024 u 07:35h (ponedjeljak)
20.05.2024 u 07:41h (ponedjeljak)
20.05.2024 u 07:47h (ponedjeljak)
1458CT abdomena 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1459CT abdomena i zdjelice 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1460CT angiografija abdominalne aorte11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1461CT angiografija abdominalne aorte i zdjeličnih arterija11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1462CT angiografija donjih ekstremiteta11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1463CT angiografija glave i/ili vrata11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1464CT angiografija gornjih ekstremiteta11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1465CT aorte 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1466CT aortografija ili kavografija11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1467CT bronhoskopija11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1468CT calcium scoring11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1469CT cervikalne kralježnice 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1470CT cistografija11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1471CT gležnja11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1473CT kolonoskopija11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1474CT koljena11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1476CT kostiju glave 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1477CT kostiju lica 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1478CT lakta 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1479CT lumbosakralne kralježnice 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1483CT nadlaktice 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1484CT natkoljenice11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1486CT orbita 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1487CT paranazalnih sinusa 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1489CT piramida11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1490CT podlaktice 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1491CT potkoljenice 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1492CT prsnog koša 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1493CT pulmonalna angiografija11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1494CT ramenog zgloba 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1495CT ručnog zgloba 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1496CT srednjeg uha i temporalne kosti 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1497CT stopala 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1498CT šake 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1499CT torakalne kralježnice 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1500CT toraksa i abdomena 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1501CT toraksa, abdomena i zdjelice 29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.03.2024 u 08:00h (utorak)
27.03.2024 u 08:30h (srijeda)
27.03.2024 u 09:30h (srijeda)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
1502CT urografija11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1503CT zdjelice 11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1504CT pasaža11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1507CT angiografija prsnog koša11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1508CT angiografija abdomena11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1571UZV lokomotornog sustava23.05.2024 u 08:00h (četvrtak)
23.05.2024 u 08:40h (četvrtak)
23.05.2024 u 09:00h (četvrtak)
23.05.2024 u 09:20h (četvrtak)
23.05.2024 u 09:40h (četvrtak)
1574RTG cijele kralježnice14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1575RTG mastoida14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1576RTG cervikalne i lumbo sakralne kralježnice14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1577Infuzijska urografija14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:15h (utorak)
15.05.2024 u 08:15h (srijeda)
15.05.2024 u 08:45h (srijeda)
1578RTG specijalna snimka glave14.05.2024 u 08:45h (utorak)
14.05.2024 u 09:15h (utorak)
14.05.2024 u 09:30h (utorak)
14.05.2024 u 09:45h (utorak)
14.05.2024 u 10:00h (utorak)
1580UZV color doppler karotida i VB sliva02.04.2024 u 13:00h (utorak)
08.05.2024 u 12:00h (srijeda)
08.05.2024 u 12:45h (srijeda)
09.05.2024 u 10:30h (četvrtak)
09.05.2024 u 11:15h (četvrtak)
1581UZV color doppler arterija i vena29.02.2024 u 10:00h (četvrtak)
09.05.2024 u 13:00h (četvrtak)
03.06.2024 u 13:00h (ponedjeljak)
03.06.2024 u 13:30h (ponedjeljak)
06.06.2024 u 13:00h (četvrtak)
1582UZV color doppler arterija29.02.2024 u 10:00h (četvrtak)
03.06.2024 u 13:00h (ponedjeljak)
03.06.2024 u 13:30h (ponedjeljak)
06.06.2024 u 13:00h (četvrtak)
10.06.2024 u 11:00h (ponedjeljak)
1587Jednostavno ispitivanje sluha - djeca18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
30.04.2024 u 08:00h (utorak)
30.04.2024 u 08:30h (utorak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
07.05.2024 u 08:30h (utorak)
1588Jednostavno ispitivanje sluha - odrasli18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
30.04.2024 u 08:00h (utorak)
30.04.2024 u 08:30h (utorak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
07.05.2024 u 08:30h (utorak)
1589Složeno ispitivanje sluha - djeca18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
30.04.2024 u 08:00h (utorak)
30.04.2024 u 08:30h (utorak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
07.05.2024 u 08:30h (utorak)
1590Složeno ispitivanje sluha - odrasli18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
30.04.2024 u 08:00h (utorak)
30.04.2024 u 08:30h (utorak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
07.05.2024 u 08:30h (utorak)
1591Funkcionalna dijagnostika slušanja18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
30.04.2024 u 08:00h (utorak)
30.04.2024 u 08:30h (utorak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
07.05.2024 u 08:30h (utorak)
1593ORL endoskopija02.05.2024 u 10:15h (četvrtak)
03.05.2024 u 09:00h (petak)
03.05.2024 u 09:30h (petak)
03.05.2024 u 10:00h (petak)
03.05.2024 u 10:30h (petak)
1599SEP (slušni evocirani potencijali) - odrasli05.03.2024 u 11:30h (utorak)
05.03.2024 u 12:30h (utorak)
05.03.2024 u 13:30h (utorak)
06.03.2024 u 10:30h (srijeda)
06.03.2024 u 11:30h (srijeda)
1611EEG - nakon neprospavane noći - odrasli01.03.2024 u 10:30h (petak)
01.03.2024 u 11:30h (petak)
04.03.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 11:00h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 11:30h (ponedjeljak)
1617Citološka punkcija tvorbe mekog tkiva29.02.2024 u 12:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 12:40h (četvrtak)
04.03.2024 u 12:00h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 12:20h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 12:40h (ponedjeljak)
1619Složena logopedska obrada29.02.2024 u 07:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 10:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 11:30h (četvrtak)
29.02.2024 u 13:00h (četvrtak)
04.03.2024 u 07:00h (ponedjeljak)
1622EEG Poligrafija01.03.2024 u 10:30h (petak)
01.03.2024 u 11:30h (petak)
04.03.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 11:00h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 11:30h (ponedjeljak)
1628Uroflow01.03.2024 u 09:00h (petak)
01.03.2024 u 10:00h (petak)
01.03.2024 u 10:30h (petak)
01.03.2024 u 11:00h (petak)
01.03.2024 u 11:30h (petak)
1663Kolonoskopija u sklopu nacionalnih preventivnih programa29.02.2024 u 16:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 17:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 17:30h (četvrtak)
07.03.2024 u 16:00h (četvrtak)
07.03.2024 u 16:30h (četvrtak)
1665Interna medicina - konzultacija bez pacijenta05.03.2024 u 08:00h (utorak)
05.03.2024 u 08:40h (utorak)
05.03.2024 u 09:00h (utorak)
05.03.2024 u 09:20h (utorak)
05.03.2024 u 09:40h (utorak)
1670Neurologija - konzultacija bez pacijenta01.03.2024 u 10:00h (petak)
01.03.2024 u 10:40h (petak)
01.03.2024 u 11:00h (petak)
01.03.2024 u 11:20h (petak)
01.03.2024 u 11:40h (petak)
1674Opća kirurgija - konzultacija bez pacijenta29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 08:40h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:20h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:40h (četvrtak)
1678Urologija - konzultacija bez pacijenta01.03.2024 u 11:00h (petak)
01.03.2024 u 11:40h (petak)
01.03.2024 u 12:00h (petak)
01.03.2024 u 12:20h (petak)
01.03.2024 u 12:40h (petak)
1679Ortopedija - konzultacija bez pacijenta29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 08:40h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:20h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:40h (četvrtak)
1680Otorinolaringologija - konzultacija bez pacijenta29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 08:40h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:20h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:40h (četvrtak)
1681Oftalmologija - konzultacija bez pacijenta29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 08:40h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:20h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:40h (četvrtak)
1682Ginekologija i opstetricija - konzultacija bez pacijenta29.02.2024 u 11:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 12:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 12:30h (četvrtak)
29.02.2024 u 13:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 13:30h (četvrtak)
1683Anesteziologija - konzultacija bez pacijenta29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 08:40h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:20h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:40h (četvrtak)
1701MR mozga s angiografijom mozga16.04.2024 u 08:00h (utorak)
18.04.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.04.2024 u 08:00h (petak)
26.04.2024 u 08:00h (petak)
07.05.2024 u 08:00h (utorak)
1702MR mozga sa spektroskopijom29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.03.2024 u 08:00h (utorak)
27.03.2024 u 08:30h (srijeda)
27.03.2024 u 09:30h (srijeda)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
1704MR mozga s TOF angiografijom29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.03.2024 u 08:00h (utorak)
27.03.2024 u 08:30h (srijeda)
27.03.2024 u 09:30h (srijeda)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
1705CT zgloba kuka11.04.2024 u 10:30h (četvrtak)
12.04.2024 u 10:30h (petak)
15.04.2024 u 10:30h (ponedjeljak)
18.04.2024 u 09:30h (četvrtak)
18.04.2024 u 10:00h (četvrtak)
1739MR koljena29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
19.03.2024 u 08:00h (utorak)
27.03.2024 u 08:30h (srijeda)
27.03.2024 u 09:30h (srijeda)
02.04.2024 u 08:00h (utorak)
1741Endokrinologija - konzultacija bez pacijenta29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 08:40h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:20h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:40h (četvrtak)
1742Dijabetologija - konzultacija bez pacijenta29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 08:40h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:20h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:40h (četvrtak)
1743Gastroenterologija - konzultacija bez pacijenta29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 08:40h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:20h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:40h (četvrtak)
1744Pulmologija - konzultacija bez pacijenta01.03.2024 u 08:00h (petak)
01.03.2024 u 08:40h (petak)
01.03.2024 u 09:00h (petak)
01.03.2024 u 09:20h (petak)
01.03.2024 u 09:40h (petak)
1745Internistička onkologija - konzultacija bez pacijenta29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 08:40h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:20h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:40h (četvrtak)
1746Ambulanta za bol - konzultacija bez pacijenta29.02.2024 u 08:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 08:40h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:00h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:20h (četvrtak)
29.02.2024 u 09:40h (četvrtak)
1812Uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage – medicinska biokemija17.05.2024 u 07:41h (petak)
17.05.2024 u 07:53h (petak)
20.05.2024 u 07:35h (ponedjeljak)
20.05.2024 u 07:41h (ponedjeljak)
20.05.2024 u 07:47h (ponedjeljak)
1818Citološka analiza urina30.04.2024 u 07:45h (utorak)
30.04.2024 u 08:15h (utorak)
30.04.2024 u 08:30h (utorak)
30.04.2024 u 08:45h (utorak)
30.04.2024 u 09:00h (utorak)
1839Spermiogram01.03.2024 u 08:30h (petak)
04.03.2024 u 08:00h (ponedjeljak)
04.03.2024 u 08:30h (ponedjeljak)
08.03.2024 u 08:00h (petak)
08.03.2024 u 08:30h (petak)