Lista čekanja KB Sveti Duh
Ambulantni pregledi i dijagnostika

Sveti Duh 64, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

stanje dana 01.02.2023 u 5:00 sati
Poštovani,

Radi bolje preglednosti lista čekanja je podijeljena u odjeljke. Ukoliko vam je dodijeljen datum prijema na neki od odjela izaberite odjeljak "Bolesnici s potvrđenim datumom prijema". Ukoliko Vam datum prijema još nije određen odaberite odjeljak "Bolesnici s nepotvrđenim datumom prijema".

Nakon toga odaberite Kliniku/Zavod i odjel na koji trebate biti primljeni i prikazat će Vam se popis naručenih bolesnika.
Oznake termina narudžbe koje se koriste na ovoj listi su:
  • F - prvi pregled
  • K - kontrolni pregled
  • H - hitni pregled
  • Z - po želji bolesnika
  • M - medicinski uvjetovana narudžba
  • P - prioritetna narudžba

Nijedna narudžba nije zabilježena