Lista ekanja KB Sveti Duh
Ambulantni pregledi i dijagnostika

Sveti Duh 64, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

stanje dana 05.10.2022 u 4:59 sati
Potovani,

Radi bolje preglednosti lista ekanja je podijeljena u odjeljke. Ukoliko vam je dodijeljen datum prijema na neki od odjela izaberite odjeljak "Bolesnici s potvrenim datumom prijema". Ukoliko Vam datum prijema jo nije odreen odaberite odjeljak "Bolesnici s nepotvrenim datumom prijema".

Nakon toga odaberite Kliniku/Zavod i odjel na koji trebate biti primljeni i prikazat e Vam se popis naruenih bolesnika.
Oznake termina narudbe koje se koriste na ovoj listi su:
  • F - prvi pregled
  • K - kontrolni pregled
  • H - hitni pregled
  • Z - po elji bolesnika
  • M - medicinski uvjetovana narudba
  • P - prioritetna narudba