e-biz2019 Digitalno zdravstvo

13:00 - 17:20


 

Program e-biz2019 Digitalno zdravstvo
sa prezentacijama autora snimljih u 360-video tehnici:

13:00

Upravljanje podacima i informacijama o zdravstvu

Kvalitetni i ažurni zdravstveni podaci i informacije, njihovo praćenje i upravljanje sustavima pohrane podataka temelj su kvalitetnog i sustavnog pružanja zdravstvene zaštite kao i ostvarivanja zakonskih prava i obveza koje se odnose na zdr...

Hrvoje Belani

360 video Hrvoje Belani

13:20

 

Katalog informacijskih standarda u zdravstvu

U siječnju 2019. godine donesen je Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu. Kao jedan od najvažnijih elemenata uz definiranje jasnih ovlasti institucija u informatizaciji najava je tzv. Kataloga informacijskih standarda u zdravstvu kao...

Ivan Pristaš

360 video Ivan Pristaš

 

13:40

 

Nove funkcionalnosti Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske

U prezentaciji će biti ukratko opisane nove funkcionalnosti Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). Posebno će biti detaljno prikazana funkcionalnost elektroničkog zdravstvenog zapisa - eKartona. Opi...

Hrvoje Jezidžić

360 video Hrvoje Jezidčić

14:00

 

Digital Doctors ID – digitalna transformacija upravljanja dokumentacijom

Bolničke ustanove, domovi zdravlja i privatne bolničke klinike u svom svakodnevnom poslu generiraju veliki broj dokumenata koje je potrebno ručno potpisati, arhivirati te uništiti nakon isteka životnog vijeka. Kako bi se pojednostavio proce...

Hrvoje Bek

360 video Hrvoje Bek

 

14:20

 

Pauza

-

14:40

 

Broj i struktura liječnika u RH, prijedlozi za unapređenje stanja

Svakodnevno svjedočimo interesu javnosti za brojem liječnika dostupnih pacijentima u zdravstvenoj zaštiti. Svekolika javnost prepoznaje značaj takvog interesa. Pacijenti osjećaju nedostatak liječnika, kao i drugih zdravstvenih radnika. Pra...

Ivan Bekavac

360 video Ivan Bekavac

15:00

 

A5 uputnica neslućenih mogućnosti

-

Goran Lazić

360 video Goran Lazić - prezentacija nije održana

15:20

 

Reinženjering procesa bolničke ljekarne uvođenjem mobilnog izdavanja lijekova

EU direktivom o krivotvorenim lijekovima uvodi se obveza sigurnosnog obilježavanja lijekova u svrhu provjere njihove autentičnosti i porijekla, čime se štiti sigurnost i zdravlje pacijenata. Provođenje ove regulative i integracija procesa s...

Siniša Košćina
Irma Valčić

360 video Siniša Košćina i Irma Valčić

15:40

 

Rezultati pilot projekta „Razmjena informacija između liječnika PZZ i SKZZ“ (e-konzultacije)

Dom zdravlja Zagreb – Centar kao dio EIP-AHA Referentnog mjesta Grad Zagreb sudjeluje u radu Europskog inovacijskog partnerstva za aktivno i zdravo starenje (EIP-AHA). U sklopu EIP-AHA partnerstva delegacija Referentnog mjesta Grad Zagreb p...

Dunja Durut-Beslač

360 video Dunja Durut Beslač

16:00

 

Pauza

-

16:20

 

Izazovi GDPR projekata u bolnicama – utjecaj na bolničke informacijske sustave

Iako se primjenjuje od 25. svibnja 2018., većina organizacija još uvijek usklađuje svoje poslovne procese s Uredbom za zaštitu podataka. Zaštita osobnih podataka jedan je od osnovnih zadataka koje GDPR stavlja pred sve organizacije, pa tako...

Irena Trbušić

360 video Irena Trbušić

16:40

 

Projekt CUS - Centralni upravljački sustav za upravljanje organizacijskom strukturom zdravstvenog sustava

Ministarstvo zdravstva u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo uspostavilo je Centralni upravljački sustav (CUS) za upravljanje organizacijskom strukturom zdravstvenog sustava centraln...

Tanja Bedovec

360 video Tanja Bedovec

17:00

 

Ključne prepreke razvoju hrvatskog zdravstveno-informacijskog sustava

Ako smo na prošlim skupovima i razmatrali zaostajanja u razvoju digitalizacije hrvatskog zdravstvenog informacijskog sustava – njegovu nedostatnu podatkovnu interoperabilnost, pasivnost u inovativnim telemedicinskim primjenama i primjenama ...

Zlatko Papeš

360 video Zlatko Papeš

 * * *