e-biz2019 Digitalno društvo / Ekonomija

DIGITALNO DRUŠTVO / EKONOMIJA

 

Svi video zapisi e-biz2019 Digitalno društvo / Ekonomija u Youtube listi


 

Program e-biz2019 Digitalno društvo / Ekonomija
sa prezentacijama autora snimljenih 360-video tehnikom:

 

09:00

09:20

 

Ubrzanje digitalne transformacije pomoću digitalnih blizanaca i digitalnih ekosustava

Digitalnom transformacijom gospodarski i subjekti javne uprave razvijaju svoje sposobnosti za prijelaz u digitalno poslovanje. Kroz digitalnu umreženost uz primjenu digitalnih tehnologija; suradnju u virtualnim zajednicama i razvoj digitaln...

Goran Marković
Slavko Vidović

360 video Goran Marković i Slavko Vidović

09:40

 

eRačun - pokretač digitalizacije financijskog poslovanja gradske uprave

Jedan od segmenata i ključni dio digitalizacije koju je Grad Zagreb proveo je upravo implementacija zaprimanja eRačuna sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, a u suradnji sa Servisom Moj-eRačun kao strateškim part...

Miro Laco
Josip Kovačec

360 video Miro Laco i Josip Kovačec

10:00

 

Smart City – pregled stanja i dobra praksa

Brojni gradovi diljem svijeta započeli su svoj put digitalne transformacije. Na tom putu velik je broj prepreka koje treba preći. Većina takvih gradova započela je rješavanjem najvećih problema, poput pitanja prometnih zagušenja u gradovima...

Mario Weber

360 video Mario Weber

10:20

 

Poslovni model za digitalnu transformaciju SME – metodologijom Digitrans i platforma Digitrans.me

Digitalna transformacija, kao jedna od paradigmi današnjice, podrazumijeva radikalnu promjenu poslovanja, potaknutu nužnošću prilagodbe organizacija digitalnom dobu. Promjena poslovanja, koja obuhvaća primjenu suvremenih digitalnih tehnolog...

Martina Tomičić Furjan

360 video  Martina Tomičić Furjan

10:40

 

Pauza

-

11:00 - 12:00

 

11:00

DIGITALNO DRUŠTVO / EKONOMIJA PANEL RASPRAVA

Digitalna transformacija, razvojni ciljevi

Stanje istraživanja u digitalnoj transformaciji; Primjena u industrijama - koje industrije predvode; Uloga poslovnih modela; Metode i tehnike digitalne transformacije.

Winton Afrić
Slavko Vidović
Zoran Bohaček
Martina Tomičić Furjan
Ranko Smokvina

360 video panel rasprave e-biz2019 Digitalno društvo / Ekonomija