Zavod za klinički mikrobiologiju i hospitalne infekcije - danas

Mikrobiologija kao znanost se mijenja ubrzanim tempom zahvaljujući velikoj količini spoznaja koje su prikupljene iz više izvora, ali zasigurno velikim dijelom zahvaljujući brzom napretku tehnologije. Bez obzira na višestruke prednosti molekularne biologije u brzoj dijagnostici infekcija uzrokovanih bakterijama, virusima i gljivama , osnovni standardizirani postupci u identifikaciji mikroorganizama i interpretacija testova osjetljivosti na antimikrobne lijekove čini osnovu rada kliničkih mikrobioloških laboratorija.

Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije Kliničke bolnice“ Sveti Duh“ dijagnosticira bakterijske uzročnike bolesti standardiziranim postupcima identifikacije nakon kultivacije na bogatim hranjivim, selektivnim i diferencijalnim podlogama.

Posebnu pozornost pridajemo i preciznoj identifikaciji gljiva kako zbog zahtjevnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, tako i zbog primjene dugotrajne antimikrobne terapije osobito u bolesnika koji se liječe u jedinicama intenzivnog liječenja.

Sukladno Pravilniku o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova, Statutu Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i Pravilniku o unutarnjem ustroju Kliničke bolnice „Sveti Duh“ od veljače 2014. godine Zavod je organiziran u dva Odjela

  1. Odjel za bakteriologiju i kontrolu bolničkih infekcija

  2. Odjel za mikologiju, parazitologiju i kontrolu bolničkih infekcija

Od 2011. godine dogovorno s Referentnim centrom za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike Ministarstva zdravlja pri Klinici za infektivne bolesti „Dr Fran Mihaljević“ u određivanju antimikrobne rezistencije koriste se kriteriji za testiranje i interpretaciju testova osjetljivosti bakterija na antibiotike sukladno preporukama European Committee for Antimicrobial Sensitivity Testing (EUCAST).

Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije kontinuirano prati rezistenciju u određenim bakterijskim vrstama na antibiotike od posebnog interesa i sudjeluje s Referentnim centrom za praćenje rezistencije na antibiotike Ministarstva zdravlja u njihovom prikupljanju i analizi.

Prikupljaju se i analiziraju podaci o rezistenciji invazivnih izolata sojeva Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Sreptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium i Staphylococcus aureus u okviru europskog projekta (engl. European Antimicrobial Resistance Surveillance System, EARSS) koji čini dio sveobuhvatnog europskog praćenja (engl. The European Surveilance System, Tessy) Europskog centra za kontrolu bolesti (engl. European Center for Disease Control, ECDC).

Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije redovito u okviru projekta European Surveillance of Antibiotic Consumption (ESAC), a u suradnji s Odborom za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj izvještava i o potrošnji antibiotika u dnevno definiranim dozama sukladno mjerilima Svjetske zdravstvene organizacije.

Podaci o rezistenciji na antibiotike i potrošnji antibiotika se redovito objavljuju na stranici Interdisciplinarne sekcije za kontrolu rezistencije na antibiotike http://iskra.bfm.hr/hrv/Default.aspx

Zavod na mjesečnoj bazi redovito provodi vanjsku kontrolu kvalitete kako u testovima osjetljivosti, tako i u identifikaciji svih klinički relevantnih bakterijskih uzročnika u okviru UK National External Quality Assesment Service for Microbiology (UKNEQUAS).

Rutinksi rad Zavoda je kontroliran i valoriziran i dodatno kroz redovite vanjske kontrole kvalitete koje se provode 2 puta godišnje u okviru istog programa (UK NEQUAS), koji se prvenstveno odnose na kontrolu testiranja na antibiotike i interpretaciju antibiograma, a koja se provodi u suradnji s Referentnim centrom za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike.

Godišnje se obrađuje oko 40 000 uzoraka, najviše iz urogenitalnog trakta, a zatim slijede uzorci gastrointestinalnog i respiratornog. Godišnje se obradi oko 7000 hemokultura.

Svakodnevna suradnja s liječnicima Kliničke bolnice „Sveti Duh“ osnova je rada Zavoda, kako bi konzilijarnim mišljenjima, osobito u jedinicama intenzivnog liječenja bili na pomoć u interpretaciji testova osjetljivosti i pravovremenom izboru najučinkovitije antimikrobne terapije.

Intenzivno surađujemo i s kliničarima Klinike za kardiovaskularne bolesti Magdalena, Klinike za psihijatriju Vrapče i Psihijatrijskom bolnicom Sveti Ivan.

Zavod svakodnevnim radom sudjeluje u suradnji sa sestrom za kontrolu bolničkih infekcija u provođenju preventivnih mjera u sprječavanju pojavnosti infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i intenzivno preko Povjerenstva za kontrolu bolničkih infekcija prati sve relevantne podatke vezano za njihovu pojavnost.

Važne poveznice

http://www.iskra.bfm.hr/hrv/Default.aspx

file:///C://Downloads/smjernice_za_higijenu_ruku_u_zdravstvenim_ustanovama1.pdf

http://www.amzh.hr/amc/pdf/Acta%20Medica%20Vol%2067%20Supl%201%20WEB.pdf