Vodič za pacijente i posjete

Opće upute za pacijente

Prijam na bolničko liječenje:

Prilikom dolaska za prijam na bolničko liječenje, potrebno je donijeti uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite za bolničko liječenje, povijest bolesti i nalaze pretraga koje su potrebne ovisno o vrsti zahvata, a koje su tražene na povijesti bolesti izdanoj od liječnika specijalista.

Pročitajte više >

Sigurnost bolesnika - informativne brošure i plakati

    

 

Konvencija o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi


više informacija