Zavod za urologiju

Pročelnik Zavoda za urologiju
doc. dr. sc. Berislav Mažuran, prim. dr. med.

e-mail: urologija@kbsd.hr
telefon: 01/3712147
telefaks: 01/3712026

Glavna sestra Zavoda za urologiju
V.D. Radmila Vrbat, bacc. med. sr.
telefon: 01/3712121

Tajnica Zavoda za urologiju
Valentina Čubanec
telefon: 01/3712147