Upute za pristup virtualnim ambulantama i razmjenu sadržaja među zaposlenicima

Poštovani zdravstveni i nezdravstveni zaposleni Bolnice


Sustav virtualnih ambulanti priređen je u Bolnici 3.4.2020. Preostaje uhodavanje i razrada postupaka i njegova korištenja te na nekim klinikama uključivanje opreme.

U želji da potaknemo sigurno, učinkovito i klinički prikladno korištenje telemedicinskih usluga - kroz predvidljiv regulatorni postupak koji pacijentima i pružateljima hrvatskog zdravstvenog sustava pruža transparentnost i jasnoću pristupa, pozivamo Vas, da pored dosadašnjih već uobičajenih komponenti Bolničkog informacijskog sustava s mogućnostima e-podržanog komuniciranja u radnom okružju (kao što su bolnički SPP sustav s pristupom na CEZIH, pristupi do NAJS, COP i drugih nacionalnih i brojnih vanjskih servisa), sustav za osobnu vremenski neovisnu komunikaciju i suradnju u domeni kbsd.hr - e-mail sustav Bolnice, sustav za masovno obavještavanje: web portal Bolnice, sustav za razmjenu radioloških sadržaja kroz cijelu Bolnicu u lokalno dostupnom oblaku web-PACS: EXA-PACS neovisan o platformi, KOHA bibliotečni sustav te UpToDate pristup, PIS - poslovno-sustav...), pored stupnjevitog uvođenja odvojenih wi-fi mreža za zaposlenike, pacijente i AAI@Edu ovlaštenike, Newton technologies pretvorbe govor u tekst za sada samo za jednu lokaciju, pored mobilne grupne i fiksne digitalne te IP telefonije koje konvencionalno koristimo za udaljenu komunikaciju u realnom vremenu te različitih servisa mrežnih grupa koje eventualno koristite,  ispitate i primjenu dva u Bolnici nova servisa - servisa za udaljenu virtualnu grupnu suradnju u realnom vremenu i servisa za dijeljenje sadržaja realnom vremenu: Servis multiplatformskih virtualnih ambulanti (zasnovan na sustavu otvorenog koda Jitsi) i Servis multiplatformskog sustava za razmjenu sadržaja i virtualnu suradnju zaposlenika (zasnovan na sustavu otvorenog koda: Nextcloud).

 

Servis multiplatformskih virtualnih ambulanti u KB "Sveti Duh"

- Servis za multiplatformsku videokonferencijsku suradnju može dijeliti audio (mikrofon), tekstualnu (chat) komunikaciju, video uživo i radnu površinu sa do 50 osoba, zasnovan je na Jitsi telekonferencijskom sustavu otvorenog koda sa poslužiteljem  u lokalnom okružju Bolnice.
Taj je sustav (pročitajte o njemu više na: URL:https://jitsi.org) nevjerojatno dostupan i otvoren i osigurava komuniciranje najsuvremenijom razinom kriptirannja komunikacijom. (On je toliko dostupan da svatko iz svijeta može na adresi njihova servisa https://meet.jit.si/ kreirati privremenu virtualnu sobu, postati moderator tog sastanka te uključiti sugovornike poslavši im po izboru slobodnu kreiranu URL adresu sobe.)

Ovaj https://jitsi.org/meet-jit-si-privacy/

Za taj sustav instaliran na našem poslužitelju: https://jitsi.kbsd.hr ugrađeni su nazivi čije su poveznice objavljene na izbornicima klinika i zavoda te pojedinih odjela, kao i u tablici Virtualne ambulante. Prilagođen je za naše potrebe opcijom da moderatorom može postati samo osoba koja posjeduje AAI@Edu.hr autentifikaciju otvorenu u domeni KBSD tj KB "Sveti Duh".

Dodatno, svaki zaposlenik Bolnice sa svojom AAI@Edu.hr autentifikacijom može kreirati nezauzet i neki drugi naziv za potrebe uspostave neke druge virtualne sobe, poslati poziv sa URL adresom suradnicima te sa svojom AAI@EDu autentifikacijom također postati domaćin (host), tj. moderator komunikacije. Ukoliko bi sudionici pristupili virtualnoj sobi prije nego li se u nju logirao host, na upit da li su host trebaju odgovoriti da nisu i dočekati da se sazivatelj prijavi.

Dakle, virtualnim ambulantama sa normiranim (kratkim, kolokvijalnim, npr. interna umjesto Klinika za unutarnje...) imenima soba klinika i zavoda naše Bolnice pristupa se putem poveznica na web izbornicima ustrojbenih jedinica na našem web portalu: https://www.kbsd.hr ili putem stranice Virtualne ambulante. U njima bi, ukoliko se sve tako ustroji, trebale čekati ulogirane, za takvu komunikaciju pripremljene i osposobljene dežurne osobe. Ponovo podsjećamo da osoba koja želi biti domaćin virtualne ambulante to može postati samo svojom autentifikacijom putem AAI@EDU.hr LDAP sustava instaliranog za domenu KBSD, kako bi stekla ovlasti npr: isključivanja neželjeno prijavljenog posjetitelja, uspostave lozinke kojom na virtualan način zaključava omogućivši prijavljenima i samo onima koji znaju lozinku privatnost kao da je zatvorila vrata ambulante. Kada komunikacija sa tom lozinkom završi treba ju poništiti lozinku a ostati i dalje ulogirana u sobu kako bi mogao pristupiti sljedeći pacijent.

Jedan od prijedloga dodatne ovjere osobe koja čeka kao domaćin, kako bi se potencijalnom pacijentu koji je pristupio u tu ambulantu moglo ovjeriti da je sugovornik doista službena kompetentna osoba te klinike ili Zavoda a ne neka zlonamjerno ulogirana osoba, mogao bi biti: da domaćin uz svoj video ima uključeno dijeljenje desktopa na kojem je otvorio početnu stranicu svoje ambulante u našem SPP sustavu koji je dostupan samo u lokalnoj mreži i na kojoj se vidi samo datum, aktualno sadašnje vrijeme koje se pomiče i ime ulogirane osobe.

 

Servis za omogućavanje nastave uživo na daljinu - virtualne predavaonice, trajna edukacija

Iako fakulteti i druge ustanove kojima naši nastavnici pružaju nastavu na daljinu imaju različite vlastite sustave, ukoliko je potrebno Bolnica može ponuditi i vlastiti na lokalnoj instalaciji Jitsi sustava. Za pohranu videa, uključivanjem opcije Pokreni snimanje, na koju moraju pristati svi sudionici nastave, moguće je pohraniti video zapis ove interaktivne nasteve na lokalni lokalni cloud/storage u lokalnoj mreži Bolnice. Također, ukoliko je potreban pristup neograničeno velikog auditorija, uključivanjem opcije: Pokreni emitiranje uživo, moguće je emitirati nastavu putem Youtube sustava (dakle sa dijeljenog ekrana, glas, video predavača ili druga videa uživo neograničenom broju sudionika nastave kojima je poznata odnosno objavljena poveznica za praćenje sadržaja uživo, a samo zainteresirani za postavljanje pitanja po potrebi onda se mogu uključivati i u virtualnu predavaonicu kako bi postavili pitanja bilo glasom, tekstualno (Chat-om) ili dijeljenjem ekrana. Pristupni ključ za KBSD kanal organizatori mogu zatražiti bilo od Odjela za IT Bolnice ili koristiti onaj kojega su dobili otvaranjem vlastitig Youtube kanala.

Prilikom korištenja Jitsi-a za edukaciju važno je pravilno postupanje sa dijeljenjem prozora, npr. prezentacije. Da bi se pokrenuta prezentacija pojavila pod opcijom Dijelite vaš ekran,  Sharing windows ili Application Window ili Prozor aplikacije, njezin prozor ne smije biti spušten/minimiziran nego ili klikom na srednju ikonicu u uglu prozora (Maximize) treba biti povećan do punog ekrana ili klikom na ikonicu sa dva prozora jednog preko drugog Restore Down prikazan na desktopu poluveliko. Ako se ipak prozor ne pojavi, treba - uvijek dok je vidljiv na ekranu - prekinuti dijeljenje pa ga ponovo pokrenuti klikom na ikonicu prozorčića između ikonice ručice i oznake za Chat. Budući pokretanje dijeljenja aplikacije prekida slanje videa prezentatora  moguće ga je ponovo uključiti klikom na ikonicu do koje put treba osloboditi pomicanjem panelića za prekid djeljenja ekrana - kojim su prekrivene ikonice crvenog telefončića, mikrofona i kamere. Video će se pojaviti dolje desno na ekranima korisnika. Prezentator se naravno treba vratiti na prozor u kojem je izvorno pokrenuta njegova prezentacija (to može biti i tab kartica web preglednika), možda najlakše sa kombinacijom tipaka Alt-TAB kojima ciklično dovodi svoje prozore na desktop, kako bi upravljao prezentacijom.

* Na adresi URL: https://foundation.mozilla.org/en/privacynotincluded/products/jitsi-meet/ taj sustav ima ocjenu Overall Security Rating  5/5

 

Servis multiplatformskog sustava za razmjenu sadržaja i virtualnu suradnju za zaposlenike Bolnice, korisnike AAI@Edu autentifikacije u KBSD domeni

Servis za razmjenu sadržaja i virtualnu suradnju zasniva se na Nextcloud sustavu za dijeljenje dokumenata i ostalih sadržaja u realnom vremenu, a pristupiti mu mogu zaposlenici sa AAI@Edu.hr autentifikacijom otvorenom u domeni KBSD.
(Poveznica za pristup nalazi se odmah pored Roundcube Webmail poveznice na vrhu osnovne stranice web portala Bolnice)

Oba su sustava uz transparentnu pouzdanosti otvorenog koda, primjerena štedljivoj efikasnosti javnih institucija te ih se može koristiti bez ikakvih rokova nenaplatno.

I ova dva nova interaktivna sustava IT Odjel je sa suradnicima (Dlivio Solutions d.o.o.) postavio u nastojanju pružanja podrške što efikasnijeg pridržavanja Protuepidemijskih mjera u umanjivanju potrebe za fizičkim kontaktima kada je to moguće te molimo i vašu podršku u obliku testiranja, ukazivanja na probleme i korištenje ovim tehnologijama. Npr. kod videokonferencijskih veza poželjno je isključiti mikrofon i video kada se samo sluša a u pripremi su i dodatni postupci kojima je moguće odteretiti, trenutno gigabitni, pojasni propust Bolnice

Udruga HUPNOZ za Odjel za IT, Zlatko Papeš i Dlivio Solutions d.o.o. 3.4.2020.

Odjel za IT

Odobrenje Ureda ravnatelja nakon prethodnih usmenih kontakata doneseno je e-mailom 22.4.2020. 

Dodatne referencije:
Kako će bolnice raditi od ponedjeljka... : Jutarnji list,  [URL: https://www.jutarnji.hr/vijesti/top/koronavirus/kako-ce-bolnice-raditi-od-ponedjeljka-rade-se-nove-liste-cekanja-ukidaju-se-a-i-b-ekipe-lijecnika-i-sestara/10255207/ ], Večernji list 29.4.2020

Autor: PD VL native timZašto je IT struka ključna za funkcioniranje života u korona krizi? Poslovni.hr, [URL: https://www.poslovni.hr/promo/zasto-je-it-struka-kljucna-za-funkcioniranje-zivota-u-korona-krizi-4228989], 02. svibanj 2020. u 08:00