Upravno Vijeće

1. dr.sc. Gzim Redžepi, dr.med. - predsjednik
2. dr.sc. Vjekoslav Bratić, dipl.oec.
3. Pavo Kostopeč, dr.med.
4. prof.dr.sc. Ivan Gilja, prim.dr.med.