Telemedicinske i multimedijske funkcionalnosti u KBSD

 

- U našoj je Bolnici oformljen Telemedicinski pristupni centar putem kojega je moguće iz Zavoda za radiologiju dicom nalaze poslati na jednu od 60 lokacija telemedicinske mreže Zavoda za telemedicinu u Hrvatskoj.

- Koristeći multicast rtp protokol u Bolnici se na Ubuntu open source atom računala na 12 video panele šalje videostream. Video stream moguće je dakako primati i na računalima kojima je funkcionalan AV centar u SPP-u. test: vlc rtp://239.1.1.1:2000 do 2005

- U velikoj dvorani Bolnice putem HD Polycoma moguće je ostvariti telekonferencijsku vezu sa bilo kojom IP lokacijom lokalno, u zemlji i svijetu. Ako se ethernet kabel od računala tada preuzima adresu 10.0.15.203, dok na priređen ethernet kabel moguće je koristiti njegovu vanjsku adresu koja je konfigurirana kao IP=161.53.155.14.

 

- Mnogostruki videostreamovi i telekonferencijska veza uspostavljeni su lokalno za potrebe kliničke nastave između Referalnog centra za Gastroenterologiju i ERCP-a.

Za dvosmjernu IP - IP telekonferencijsku vezu bez potrebe za serverom oformljena je veza između Polycoma VSX 3000 (CARNet-ova oprema) i PVX licenciranog klijenta na računalu spojenom na veliki ekran u Gastro Referalnom centru  Polycom u PVX-u ima rezerviranu lokalnu adrtesu IP=10.0.15.243 (spojen u ormaru katnog razvoda na port 43) dok mu je za vanjsku, moguću i putem NAT-a konfigurirana adresa IP=161.53.155.27. /U Gastro Referealnom centru, kao i na Kardiologiji te u Velikoj predavaonici Bolnice postoji i priređen ethernet priključak sa vanjskom mrežom/

U Gastroeneterološkom referalnom centru računala spojenog na veliki ekran rezervirana je lokalna adresa IP=10.0.15.215

 

Za prijenos sadržaja svega što se vidi na desktopu u ERCP-u potrebno je pokrenuti VMIX softver na toim računalu (čija je adresa 10.0.12.39) i pozvati sa Add input, Capture, 10.0.12.39  sa klijenta u Gastroenterološkom Ref. centru.

 

 

Backbone for creating digital operating theatre