Tečaj: Konstipacija u teoriji i paksi

Poslijediplomski Tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije
održan je 21. rujna 2019. g. u Zagrebu pod nazivom
"Konstipacija u teoriji i praksi -  od obiteljskog liječnika i gastroenterologa do kirurga.

sa telekonferencijskim interaktivnim video prijenosom uživo između predavanja i pregleda pacijenta
iz Referentnog centra Ministarstva zdravstva za funkcijske poremećaje gastrointestinalnog trakta KB "Sveti Duh"
i Predavaonice Hrvatskog katoličkog sveučilišta