Tanja Lupieri izabrana za predsjednicu HUMS-a - životopis

 

Životopis

Tanja Lupieri, rođena je 15.10.1969. god., u Zagrebu, majka je dvoje djece. Osnovnu školu završila je u Zagrebu, a srednju školu 1988. god. u Školi za medicinske sestre u Vinogradskoj.

Akademske godine 2003/2004. upisala je na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu dodiplomski studij sestrinstva i 2007. god. stekla naziv prvostupnica sestrinstva. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, upisala je Sveučilišni studij sestrinstva i diplomirala je 2014. god. te stekla naziv magistra sestrinstva. Upisala je akademske godine 2015./2016. na Medicinskom fakultetu u Osijeku Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo.

Završila je tečaj 2009. god. u Chemnizu, Savezna Republika Njemačka, u SFZ Forderzentrum gGmbH za terapeuta za slabovidne, Tečaj za edukaciju o akreditaciji bolničkih zdravstvenih ustanova 2011. god. i 2014. god. tečaj „Mreža zdravih gradova“ u Zagrebu.

Pripravnički staž završila je 1989. god. u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ . Nakon pripravničkog staža zaposlena je na neodređeno vrijeme od 1989. god. u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, tada na Zavodu za očne bolesti, danas Klinici za očne bolesti. Od 2008. godine imenovana je glavnom sestrom Klinike za očne bolesti, a od 2014. god. glavnom sestrom za edukaciju u KB „Sveti Duh“.

Članica je HUMS-a od 1989. god. a aktivno sudjelovanje u stručnom radu HUMS-a započinje 2009. god. kada inicira i osniva Društvo oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara čija je prva predsjednica. Osnovala je 2015 god. Podružnicu HUMS-a KB "Sveti Duh". Članica je Glavnog odbora HUMS-a i članica Izdavačkog uredništva časopisa Sestrinski glasnik (2009.-2015.) te jedna od urednica bolničkog časopisa za medicinske sestre i primalje „Moj glas".

Izabrana je 2015. god. za zamjenicu predsjednice Povjerenstva za bolničku djelatnost u Hrvatskoj komori medicinskih sestara te imenovana članicom Radne skupine za reformu primarne zdravstvene zaštite pri Ministarstvu zdravlja RH.

Organizirala je 7. simpozija Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara. Bila je predsjednica organizacijskog odbora 5. kongresa Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem „Sestrinstvo bez granica“ i Regionalnog summita Međunarodnog sestrinskog vijeća (International Council of Nurses, ICN), u Opatiji od 9.-11.10.2015.

Sudjelovala je aktivno na brojnim stručnim sastancima u RH i izvan nje, prezentirajući radove iz različitih područja sestrinstva. Stručni radovi objavljeni su u zbornicima radova i sestrinskim časopisima. Sudjeluje kao predavačica studentima na studijima sestrinstva.

Članica je Hrvatske udruge medicinskih sestara, Hrvatske komore medicinskih sestara i Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara.

U slobodno vrijeme bavi se rekreativno sportom, planinarenjem i članica je Hrvatskog planinarskog društva Sveti Šimun u Zagrebu.

Posebno je aktivna u radu s Hrvatskim savezom slijepih i bavi se humanitarnim akcijama koje organizira HUMS, posjet Lobor-gradu i obilježavanje Dana bolesnika.

Kao najveće vrijednosti i ponos u svom životu ističe sinove Antonija i Lea.

Na izbornoj skupštini Hrvatske udruge medicinskih sestara izabrana je 18. ožujka 2016. za predsjednicu HUMS-a. Sestrinstvo zauzima važno mjesto u njenom životu i srcu.