Sjedište HLZ-HDZODP-a postala je Klinička bolnica „Sveti Duh“

Dana 13.06.2017. u predavaonici Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Kliničke bolnice „ Sveti Duh“ održana je 2. izborna Skupština Hrvatskog društva za zbrinjavanje otežanog dišnog puta Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ-HDZODP). U ugodnoj atmosferi članovi Skupštine tajnim je glasovanjem izabrano novo vodstvo HLZ-HDZODP-a za mandatno razdoblje 2017.-2021. u sljedećem sastavu:

  1. dr. sc. Tatjana Goranović, dr.med., predsjednica (KB Sveti Duh)

  2. doc .prim. dr.sc. Morena Milić , dr.med. dopredsjednica (KB Dubrava)

  3. prim.dr.sc. Maja Karaman Ilić, dr.med., rizničarka (KB Sveti Duh)

  4. Dalibor Zdenčar, dr.med., dr.med., tajnik (KB Sveti Duh)

  5. prof. prim. dr.sc. Branka Maldini, predsjednica 2011-2017, počasna predsjednica, članica Upravnog odbora (KB Sveti Duh)

  6. Milana Zlatić Glogoški, dr.med., članica Upravnog odbora (KBC Sestre milosrdnice)

  7. doc.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, članica Upravnog odbora (KB Sveti Duh)

  8. Bibiana Vitković, dr.med., članica Upravnog odbora (Klinika za dječje bolesti Zagreb).


 

Na slici su:

Dalibor Zdenčar,
Morena Milić,
Branka Maldini,
Tatjana Goranović,
Maja Karaman Ilić,
Bibiana Vitković

fotograf:
Višnja Nesek Adam;

promatrač:
Milana Zlat
ić Glogoški

 


Članovi Skupštine javnim su glasovanjem izglasali prijedlog promjene sjedišta HLZ-HDZODP-a. Sjedište HLZ-HDZODP-a je postala Klinička bolnica „Sveti Duh“. Vjerujemo da je ovo značajan korak za razvoj naše Klinike a time i bolnice.