Predsjednica EFLM za 2020. - 2021. godinu prof. dr. sc. Ana-Maria Šimundić, spec. med. biokemie

Za novu predsjednicu Europske federacije za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu (EFLM), izabrana je Pročelnica Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku naše Bolnice, prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biokemije. Prof. Šimundić će dužnost Predsjednice obnašati dvije godine, od siječnja 2020. do kraja 2021. godine.

EFLM je krovno stručno tijelo u Europi, tj. federacija svih nacionalnih društava iz područja kliničke kemije i laboratorijske medicine u Europi, koja okuplja gotovo 25.000 stručnjaka, specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine, iz više od 40 zemalja Europe. EFLM predstavlja krovnu platformu za suradnju i operativno povezivanje svih zemalja Europe s ciljem unaprjeđenja struke, stručnog i znanstvenog rada, te promicanja uloge i vrijednosti laboratorija i laboratorijske medicine u procesu zbrinjavanja pacijenata i cjelokupnom zdravstvenom sustavu.

Jedna od članica EFLM-a je i Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM), na čelu kojeg je prof.dr.sc. Šimundić bila u svojstvu Predsjednice tijekom 2012.-2018. godine. HDMBLM broji više od 600 članova i predstavlja krovnu dobrovoljnu neprofitnu udrugu specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine u Republici Hrvatskoj.

Više o EFLM-u možete pronaći ovdje: https://www.eflm.eu

Više o HDMBLM-u možete pronaći ovdje: http://ww.hdmblm.hr