Postupnik: Zbrinjavanje anafilaktičkog šoka

ANTIŠOK TERAPIJA U PRIPREMI


 1. Adrenalin
 2. Klorpiramin (Synopen)
 3. Na-metilprednizolonsukcinat (Solu-Medrol)
 4. Aminofilin (Aminophyllinum)
 5. Ranitidin (Peptoran)
 6. Metoklopramid (Reglan) ili tietilperazin (Torecan)
 7. Dopamin (Dopamin Admeda)
 8. Dobutamin (Dobutamin Admeda)
 9. F.O., Ringerova otopina
 10. Hidroksietil-škrob (HAES-steril)
 11. Glukagon (GlucaGen HypoKit)
 12. Atropin-sulfat (Atropini sulfas)


OPREMA U PRIPREMI

 1. tlakomjer, stetoskop
 2. pulsni oksimetar
 3. nosni kateter za kisik
 4. pribor za umjetnu ventilaciju - maska, balon ("Ambu")
 5. pribor za intubaciju - laringoskop, tubus, vodilica


VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

 1. JIL:    kućni 235
 2. ORL : kućni 043
 3.  ANESTEZIOLOG: kućni 211

 

PRIJE POČETKA PROVOKATIVNOG TESTIRANJA

 1. osigurati venski put putem braunile minimalno 22G („plava“), a poželjno 20G („ružičasta“);  suspektni 18G („zelena“)
 2. zabilježiti vitalne parametre (tlak, puls, saturacija)
 3. zabilježiti vrijeme početka testiranja

 

PODJELA DUŽNOSTI PRI ZBRINJAVANJU ANAFILAKTIČKOG ŠOKA

Liječnik koji nadzire testiranje - prati vitalne funkcije, ordinira terapiju, započinje reanimaciju

Sestra 1 (koja testira) - započinje s primjenom terapije (npr. adrenalin, infuzija)

Sestre 2 i 3 - nastavljaju primjenu terapije (antihistaminik, kortikosteroid, bronhodilatator itd.)

Sestra 4 (ili 3, ako nema 4) - bilježi primjenjenu terapiju i vrijeme, zove potrebne specijaliste

 

TERAPIJA ANAFILAKTIČKOG ŠOKA

 

1.       Adrenalin

blaža reakcija: 0.3-0.5 ml (nerazrijeđen) i.m. - pp ponoviti nakon 5-20 min.

teška reakcija: 5 ml (razrijeđen: 1 amp. + 9 ml FO) i.v. polagano uz monitoring – pp

ponoviti nakon 5-10 min.      

 

2.        Kisik

8-10 L/min. putem nosnog katetera

           

3.         Klorpiramin (Synopen)

1 amp. i.m. ili polagano i.v.

 

4.         Na-metilprednizolonsukcinat (Solu-Medrol)

60-125 mg i.v.

 

5.         Aminofilin (Aminophyllinum)

1 amp. u 250 ml FO i.v. polagano

 

6.         Ranitidin (Peptoran)

1-2 amp. i.v.

 

7.         Metoklopramid (Reglan) ili tietilperazin (Torecan)

1 amp. i.v.

 

8.         Dopamin (Dopamin Admeda)

ako nema odgovora na primjenu tekućine i adrenalina

2-20 μg/kg/min.

200 mg u 500 ml 5%-tne glukoze

 

9.         Dobutamin (Dobutamin Admeda)

2.5-10 μg/kg/min.

250 mg u

 

10.       F.O., Ringerova otopina

1-2 L i.v. brza infuzija

 

11.       Hidroksietil-škrob (HAES-steril)

500 ml i.v.

 

12.       Glukagon (GlucaGen HypoKit)

kod anafilaksije izazvane antagonistima beta adrenergičkih receptora, bradikardija

1-5 amp. i.v. u bolusu, kasnije infuzija 1 amp. na sat

 

13.       Atropin-sulfat (Atropini sulfas)

uz glukagon

0.3-0.5 mg i.v. - pp ponavljati svakih 10 min. do ukupno 2 mg