Opće upute za pacijente

Poštovani korisnici!

Sukladno pozitivnim zakonskim propisima, objavljujemo neke opće podatke koji će Vama i Vašima, nadamo se, olakšati bolničke dane:

Prijam na bolničko liječenje:

Prilikom dolaska za prijam na bolničko liječenje, potrebno je donijeti uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite za bolničko liječenje, povijest bolesti i nalaze pretraga koje su potrebne ovisno o vrsti zahvata, a koje su tražene na povijesti bolesti izdanoj od liječnika specijalista.

Sukladno odredbama članka 16.  Zakona o zaštiti prava pacijenata, isti ima pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo njegov  život i zdravlje ili izazvalo trajna oštećenja njegovog zdravlja.

Prihvaćanje pojedinog dijagnostičkog ili terapijskog postupka izražava se potpisivanjem obrasca suglasnosti (sadržaj obrasca suglasnosti propisan je odredbama Pravilnika Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o obrascu suglasnosti te obrascu izjave o odbijanju pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka), a odbijanje potpisivanjem izjave o odbijanju pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka.


Posjete bolesnicima:

Posjete bolesnicima koji borave na odjelima dopuštene su najbližim srodnicima, s time da bolesnika istovremeno može posjetiti najviše tri osobe. Osobama koje boluju od akutnih zaraznih bolesti, nije dozvoljeno dolaziti u posjetu bolesnicima. Na odjelima intenzivne njege posjete su dodatno ograničene. U slučaju pojave epidemija (gripa i sl.) posjete se mogu privremeno zabraniti. 

 

Teškim bolesnicima, te onima koji su u neposrednom postoperativnom tijeku, dozvoljene su samo kratke posjete. 

 

Prilikom posjeta molimo Vas da se pridržavate bolničkog kućnog reda i uputa osoblja. Hranu bolesnicima je moguće donositi, ali se treba prethodno konzultirati sa bolničkim osobljem, te ju odabrati prema njihovoj preporuci.

U ljetnim mjesecima hrana se u bolnicu smije unositi sukladno preporukama Povjerenstva za bolničke infekcije.

Fotografiranje i snimanje u bolesničkim sobama nije dopušteno.


 

 Posjete su dozvoljene:

 • na odjelima
 • radnim danom i subotom od 16.00 do 17.00 sati
 • nedjeljom i blagdanom od 11.00 do 12.00 sati i od 16.00 do 17.00 sati 

 

 • na Odjelu rodilja i babinja (babinjače)
 • svakim danom od 16.00 do 17.00 sati

 

 • u  jedinici intenzivnog liječenja Zavoda za bolesti srca i krvnih žila (koronarna)
 • svakim danom od 16.00 do 17.00 sati
 • nedjeljom i blagdanom od 11.00 do 12.00 sati
 • u  jedinici intenzivnog liječenja Klinike za unutarnje bolesti
 • svakim danom od 16.00 do 17.00 sati

 

 • u jedinici intenzivnog liječenja Klinike za kirurgiju
 • svakim danom od 16.00 do 17.00 sati

 

 • u jedinici intenzivnog liječenja Zavoda za urologiju
 • svakim danom od 16.00 do 17.00 sati

 

 • u jedinici intenzivnog liječenja Klinike za neurologiju                                       
 • svakim danom od 16.00 do 17.00 sati                                                           

 

Bolnica osigurava svim pacijentima, tijekom boravka na liječenju, pravo zadovoljavanja vjerskih potreba te potreba prehrane u skladu s njihovim svjetonazorom.

Pravo zadovoljavanja vjerskih potreba korisnici mogu ostvariti izravnim kontaktom sa svojom vjerskom zajednicom te obavljanjem vjerskih obreda u prostorima Bolnice.

 

Vjernici katoličke vjeroispovijesti mogu prisustvovati obredima svete mise u Kapeli Blažene Djevice Marije utorkom i četvrtkom, s početkom u 06.30 sati, te nedjeljom i blagdanom s početkom u 08.00 sati.

 

Vjernicima ostalih vjeroispovijesti Bolnica osigurava prostor za obavljanje vjerskih obreda koji mogu koristiti u dogovoru sa svojom vjerskom zajednicom.

 

Pacijentima je tijekom boravka na liječenju moguće osigurati prehranu u skladu sa svjetonazorom, uz uvjete i na način propisane standardima prehrane bolesnika u bolnicama.

 

Obavijesti vezane za ostvarivanje navedenih prava i potreba pacijenti mogu dobiti od glavne sestre odjela na kojem se liječe.

 

Tijekom boravka:

 korisnicima nije dopušteno

♦ pušenje u prostorima Bolnice 

♦ upotreba alkohola i opojnih sredstava u prostorima Bolnice

♦ remećenje rada, reda i discipline na bilo koji način u Bolnici ili u krugu Bolnice

♦ izlaženje s odjela i zadržavanje po hodnicima bez dozvole nadležne medicinske sestre

♦ izlaženje iz bolnice bez dozvole nadležnog liječnika

♦ davanje napojnice radnicima bolnice

♦ pristup u kuhinju, pomoćne prostorije, radionice i sl.

♦ oštećivanje zgrada, naprava ili inventara

♦ donošenje ili nabava hrane i napitaka bez dozvole nadležnog liječnika ili odjelne medicinske sestre

♦ fotografiranje i snimanje u bolesničkim sobama


 

posjetiteljima nije dopušteno

 • pušenje u prostorima Bolnice 
 • sjedenje na bolesničkim krevetima
 • remećenje mira bolesnika
 • donošenje hrane i napitaka koje bolesnik ne smije uživati i ne smije držati u sobi
 • nepotrebno zadržavanje u bolesničkim prostorijama i  bolničkom krugu
 • obilaženje drugih bolesnika i nuđenje raznih usluga besplatno ili uz naknadu
 • prodaja bilo koje robe ili predmeta
 • bacanje otpadaka hrane, papira i slično po prostorijama bolnice
 • dovođenje djece mlađe od 10 godina
 • fotografiranje i snimanje u bolesničkim sobama

 

Kontrolni pregled

Prilikom dolaska na kontrolni pregled, potrebno je donijeti uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite za kontrolni pregled,  povijest bolesti i otpusno pismo (u slučaju liječenja u bolnici) te nalaze novoučinjenih pretraga, ako su iste tražene. 

Upute za naručivanje pacijenata nalaze se ovdje.

Vaše mišljenje ili upit možete uputiti ovdje.

Vodič o pravima pacijenata možete preuzeti ovdje