Klinika za očne bolesti - povijest klinike

Prvi podaci o okulističkom radu u Bolnici datiraju od 1831. godine, kada je ondje djelovao dr. Szabo. a od 1894. godine odjel vodi prvi školovani oftalmolog dr. Vinko Lušić-Matković. Godine 1919. vodstvo očnog odjela preuzima dr. Dragutin Certin, koji je tu dužnost obavljao i nakon preseljenja Bolnice s lokacije na Harmici na Sveti Duh, sve do 1949. godine. Od 1949. godine do 1959. godine Očni odjel vodi dr. Vilko Panac i isti je smješten u jugoistočnom dijelu glavne bolničke zgrade s kapacitetom od 3 sobe i 45 postelja.

Dolaskom prim. dr.sc. Krešimira Čupaka 1959. godine odjel se dodatno dograđuje i adaptira, proširuje se na treći i četvrti kat jugoistočne zgrade bolnice, otvara se novi operacijski blok i smanjuje broj postelja po sobama. Dijeli se na muški i ženski pododjel s daleko boljim higijenskim uvjetima i formiraju se odvojeni prostori za liječnike i ostalo osoblje.

Od 1965. godine, za vrijeme doc.dr.sc. Zdravka Paniana, Odjel postaje suradna ustanova za nastavu oftalmologije Medicinskog i Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. 1972. godine otvara se Kabinet za perimetriju, proširuje se očna poliklinika otvaranjem Dječje ambulante s ortoptičko-pleoptičkim kabinetom, a u kabinetu su se liječila djeca od dojenačke dobi do studentskih dana.

Godine 1966. na očnom je odjelu učinjena prva operacija krioekstrakcije katarakte u Zagrebu.

Godine 1987. predstojnicom postaje dr.sc. Ljerka Henč-Petrinović. Tada se dodatno proširuje dijagnostičko-poliklinički dio rada uvođenjem ultrasonografije, fluorescentske angiografije i elektrodijagnostike. Otvaraju se dva nova kabineta: za glaukom i za kontaktne leće. Da bi se osigurali bolji uvjeti, smanjuje se broj postelja na 32.

Devedesetih godina prošlog stoljeća uvode se nove operativne metode, pa tako ekstrakapsularna ekstrakcija katarakte sve više zamjenjuje krioekstrakciju, započinje se implantacijom intraokularnih leća, a u operativnu terapiju glaukoma uvodi se trepanotrabekulektomija i implantacija orbitalnih proteza. Dolazi do procvata oftalmokirurgije prednjeg očnog segmenta, uvodi se transplantacija rožnice sigurnim donorskim tkivom, ultrazvučna operacija mrene, sulkus fiksacija intraokularnih leća, skleroplastika s tkivom iz očne banke i druge.

Tijekom 2007. i 2008. godine nabavlja se suvremena oprema za liječenje bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka te se preuređuje operativni trakt proširujući kapacitete na treću operativnu dvoranu.