Klinika za očne bolesti danas

Klinika za očne bolesti K.B. Sveti Duh ima stacionarnu i polikliničku službu, te operacijski trakt.

Unutarnji ustroj:

I/ Operacijski trakt

1. Operacijska dvorana I
2. Operacijska dvorana II
3. Operacijska dvorana III
4. Operacijska dvorana za male zahvate

 II/ Poliklinika

1. Opća/hitna oftalmološka ambulanta 1
2. Opća oftalmološka ambulanta 2
3. Dječja oftalmološka ambulanta 1
4. Dječja oftalmološka ambulanta 2
5. Ambulanta za glaukom
6. Kabinet za perimetriju
7. Kabinet za ultrazvuk
8. Kabinet za fluoresceinsku angiografiju
9. Kabinet za laser
10. Kabinet za leće
11. Subspecijalistička ambulanta za bolesti rožnice
12. Dijagnostička/hitna ambulanta

 III/ Odsjek za prednji segment oka

1/ Specijalizirana jedinica za kirurgiju katarakte
2/ Specijalizirana jedinica za transplantaciju rožnice
3/ Specijalizirana jedinica za dječju oftalmologiju
4/ Specijalizirana jedinica za glaukom
5/ Specijalizirana jedinica za plastičnu očnu kirurgiju

 IV/ Odsjek za stražnji segment oka

U stacionarnom dijelu ima ukupno 25 postelja što je rezultat porast broja operacija koje se čine kao jednodnevna kirurgija.

Na Klinici radi više od 40 zdravstvenih radnika i 3 nezdravstvena, doktorat znanosti imaju tri liječnika specijalista, magisterij znanosti također tri, a dvoje ima naziv primarijus.

Od 28. siječnja 2009. godine otvoren je dijagnostički trakt za liječenje bolesti stražnjeg segmenta oka, novi prostor kabineta za kontaktne leće kao i kabineta za vidna polja s najsuvremenijim uređajima. 

Klinika je prepoznatljiv po visokoj kvaliteti stručnoga rada i brzom prijenosu svjetskih znanja u stručnu praksu Hrvatske.

Stručni rad na Klinici obuhvaća konzervativno i operacijsko liječenje bolesti prednjeg segmenta oka, izvođenje plastične kirurgije oka i orbite, glaukoma, neurooftalmologije te bolesti stražnjeg segmenta oka u djece i odraslih.

Ubrzano starenje populacije s rastućom problematikom očnih bolesti koje uzrokuju gubitak vida koji je moguće liječiti, na prvom mjestu katarakte, svojim implikacijama na kvalitetu života i cijenom liječenja nameće zahtjeve za suvremenim i učinkovitim liječenjem uz veliki socioekonomski značaj. U skladu sa suvremenim trendovima na Klinici u se primjenjuje princip ambulante kirurgije u obliku dnevne bolnice čime se uz vrhunsku zdravstvenu zaštitu omogućuje smanjenje troškova uz osiguranje visokog komoditeta bolesnika.