Up-to-date Ophthalmology

Poštovane kolegice i kolege,

Bascom Palmer Eye Institute, University of Miami Health System, Miami, SAD
Weill Cornell Medical Center, New York-Presbyterian, New York, SAD
Harvard Medical School, Brigham and Women's Hospital, Boston, SAD
Northwestern Memorial Hospital, Feinberg School of Medicine, Chicago, SAD
Universitäts-Augenklinik, Medizinische Universität Graz, Graz, Austrija
Hospital Lusidas Lisboa, Lisbon, Portugal
Universitäts-Augenklinik, Tübingen, Njemačka
Meir Medical Center, Tel Aviv, Izrael
General Hospital Novo Mesto, Novo Mesto, Slovenija
Martin University Hospital, Martin, Slovačka
Hrvatski Institut za Istraživanje Mozga, Zagreb, Hrvatska
Klinika za očne bolesti, Klinička bolnica “Sveti Duh”, Zagreb, Hrvatska

u Zagrebu, 5. i 6. lipnja 2020.

virtualno će predstaviti suvremeni pristup u kliničkoj
oftalmologiji
na devetom međunarodnom simpoziju

Up-to-date Ophthalmology


Osobita nam je čast pozvati Vas na internacionalni, na znanstvenim dokazima utemeljeni, virtualni simpozij koji će pružiti nova znanja u području: uveitisa kod odraslih i kod djece, dijabetičke bolesti oka, minimalno invazivne kirurgije glaukoma, okuloplastične kirurgije, prevencije i postupanja kod komplikacija vitreoretinalne kirugije te pristupa pacijentima s neurooftalmološkim komplikacijama COVID-19 infekcije.

Po prvi puta, virtualno će se predstaviti pametna sonda za operaciju katarakte, zatim kompjutorizirana kvantifikacija suznog filma te najnovija dostignuća skidanja dioptrije bez upotrebe lasera. Saznajte sve novosti iz područja revolucionarne genske terapije nasljednih bolesti mrežnice i budite uvijek u korak sa suvremenom dijagnostikom, terapijom i tehnologijom u oftalmologiji.

Doprinesimo zajedno Hrvatskoj kao zemlji suvremene oftalmologije.

 

Simpozij će se održati na službenoj stranici simpozija
www.uptodateophthalmology.com

Radujemo se Vašem dolasku!

Registracija na: http://uptodateophthalmology.com/#price

 

Voditelj simpozija:
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.
Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb
Medicinski fakultet Osijek
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku