Obrazac - za središnje naručivanje pacijenata u KB "Sveti Duh"

 
1 2 3
0%
Ime i prezime pacijenta koji se naručuje
MBO - jedinstveni broj osiguranika 9 znamenaka sa zdravstvene iskaznice
Telefonski broj za kontakt
e-mail za kontakt

**********************

Ime i prezime - naziv specijaliste ako znate ili djelatnost zdravstvene zaštite
Uputna dijagnoza i Traži se - iz uputnice odnosno vrsta zdravstvene usluge
Otpremanje digitalne preslike uputnice moguće je putem dokumenata do 7 MB veličine u nekom od formata: pdf jpg jpeg gif png txt doc docx xls xlsx ppt pptx pps ppsx odt ods odp
Otpremanje digitalne preslike nalaza moguće je putem dokumenata do 7 MB veličine u nekom od formata: pdf jpg jpeg gif png txt doc docx xls xlsx ppt pptx pps ppsx odt ods odp

**********************

Dodatna poruka Jedinici za centralno naručivanje