Objedinjeni hitni bolnički prijam

Radno vrijeme
00:00 do 24:00 sata

telefon: 01 370-9400
e-mail: hitna@kbsd.hr

Pročelnica
prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med.

Glavna sestra
Dubravka Ivanić, mag. med. techn.

Voditeljica Opservacije
Ivanka Pađen, bacc.med.techn.

Administrator
Nikola Hokman

Ukoliko Vam je potrebna pomoć naše hitne službe molimo Vas da ponesete osobne dokumente i zdravstvenu iskaznicu. Ako zbog težine bolesti i hitnoće niste u mogućnosti donijeti traženu dokumentaciju molimo obitelj/pratnju da je dostavi naknadno.

 

OHBP danas

Objedinjeni hitni bolnički prijam počinje s radom 1. svibnja 2009. pod nazivom Središnji hitni prijam objedinivši internu, kiruršku, neurološku i urološku hitnu djelatnost. Osnivanjem Objedinjenog hitnog bolničkog prijama pokrenute su specijalizacije iz hitne medicine kako bi se objedinilo znanje i vještine različitih specijalnosti iz svih grana specijalizacija te izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe.

Prva Pročelnica OHBP-a bila je doc.dr.sc., danas prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, prim.dr.med. koja tu funkciju obnaša i danas. Njenim preuzimanjem funkcije započinje intenzivna edukacija specijalizanata hitne medicine te se u ovom trenutku osim 7 specijalizanata Bolnice na edukaciji nalazi još 17 specijalizanata iz drugih ustanova. U organizaciji Objedinjenog hitnog prijama, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Hrvatskog društva za hitnu medicinu – HLZ pokrenut je poslijediplomski tečaj “Škola hitne medicine” koji se temelji na programu specijalizacije i koji je u potpunosti usklađen s europskim programom specijalizacije iz hitne medicine. Održava se kroz petogodišnji ciklus putem dvodnevnih tečajeva.

Specijalizanti kao i cjelokupno medicinsko osoblje usavršavaju se u vještinama važnim za zbrinjavanje hitnih bolesnika te većina ima završene tečajeve osnovnog i naprednog održavanja života (BLS, ALS), tečaj zbrinjavanja traumatiziranog bolesnika (ITLS), tečaj za neposredno održavanje života (ILS) kao i tečaj trijaže.

Ukupno 4 specijalizanta upisala su doktorski studij čime započinje i znanstvena djelatnost „najmlađeg“ odjela Kliničke bolnice „Sveti Duh“.


Djelatnost OHBP

Objedinjeni hitni bolnički prijam je središnje mjesto u bolnici gdje je bolesnicima na gotovo 2000 m2 osigurana cjelokupna specijalistička zdravstvena zaštita neovisno o uputnoj dijagnozi. Hitni prijam je moderan prostor u kojem se nalazi 8 ambulanti opremljenih za zbrinjavanje vitalno ugroženih bolesnika, reanimacijska i operacijska dvorana. Na hitnom prijamu provode se brojni dijagnostičko-terapijski postupci nakon kojih se bolesnici zaprimaju na bolničko liječenje ili otpuštaju na kućnu njegu. Unutar hitnog prijema postoji i prostor za opservaciju koji se sastoji od 6 kreveta i 3 fotelje gdje se bolesnici nadziru do završnog zbrinjavanja.

Na samom ulazu u OHBP nalazi se prostor za trijažnu sestru gdje se vrši trijaža bolesnika. Trijažom se razvrstavaju bolesnici prema težini njihova medicinskog stanja. Cilj trijaže je identificirati životno ugrožene bolesnike te im osigurati brzu i odgovarajuću medicinsku skrb. U trijažnom procesu koristimo australo-azijsku trijažnu ljestvicu s 5 kategorija koje određuju stupanj hitnoće a time i maksimalno vrijeme čekanja na pregled liječnika.

Cijeli hitni bolnički prijam je u potpunosti informacijski umrežen s pristupom u intranet sustav središnjeg prijama pacijenata (SPP), radiološki web sustav Exa-PACS, Medicinsku knjižnicu s pristupom u baze znanja kao što je UpToDate i ostale intranete Bolnice, sa trajnim osiguranim pristupom u akademsku mrežu CARNet te tim putem brzinom od 1Gb/sec na internet i do brojnih drugih vanjskih servisa kao što su CEZIH, COP, registri HZJZ-a, telemedicinsku mrežu ZTM-a i sl.

 

Zaposlenici

Liječnici na specijalizaciji

Darinka Tunjić Pejak, dr.med., Ivana Srzić, dr.med., Anika Stepić, dr.med., Ivan Jurić, dr.med., Lada Marijan, dr.med., Marina Knežević, dr.med., Franjo Volarić, dr.med.


Medicinske sestre / medicinski tehničari

Bobić Ana, bacc.med.techn., Hruškar Ivana, bacc.med.techn., Huzjan Josipa, bacc.med.techn., Kerezović Ivana, bacc.med.techn, Miklaužić Dražen, bacc.med.techn., Nelyh Đikoli Melina, bacc.med.techn., Petrica Ana, bacc.med.techn, Škreblin Jasnica, bacc.med.techn., Štros Anemona, bacc.med.techn., Arbutina Mara, Biličić Dijana, Bošnjak Sanja , Čaktaš Drago, Dabrović Marijana, Gudec Marija, Gvozdanović Renato , Hasanagić Anuška, Joka Tihomir, Jurčec Izabela, Kos Mateja, Kovačić Igor, Kozina Milka, Lukić Đuro, Manoić Mirela, Marić Dragica, Martonja Lucija, Maslić Jadranka, Matošević Dejana, Merlin Nikolina, Mihaljević Irina, Mišić Anita, Mlinarić Lucija, Petrovečki Martin, Poljak Željka, Pucko Blaženka, Pugar Margareta, Puškarić Lovre, Stjepanović Adrijana, Vrbat Kristina, Žamarija Jasminka

 

 
 

  

 

 

Kako do nas  Google lokacija  ISO certifikat   Arhitektonska organizacija  Trajna edukacija  Vježbe iz reanimacije  Prezentacije stručnih radova  Galerija slika: djelatnici