Obilježen završetak radova izgradnje Dnevne bolnice Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i podzemne garaže

Klinička bolnica „Sveti Duh“, bolnička zdravstvena ustanova u Mreži javne zdravstvene službe Republike Hrvatske, najstarija je bolnička ustanova u Republici Hrvatskoj, osnovana još 1804. godine, pod imenom Bolnica Milosrdne Braće. Od osnutka do danas Bolnica je u neprekinutoj funkciji zaštite zdravlja građana na ovim prostorima.

Osnivač i vlasnik Bolnice je Grad Zagreb. Bolnica je 2009. godine stekla status kliničke bolnice, kao prva i jedina opća bolnička ustanova u vlasništvu lokalne uprave u Republici Hrvatskoj.

Sukladno Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva i Nacionalnom planu razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj, pokrenuti su procesi razvoja i rasta Bolnice u okviru Razvojne strategije i razvojnih ciljevima vlasnika i osnivača, Grada Zagreba da se poboljša dostupnost, efikasnost i kvaliteta zdravstvenih usluga, prostora i opreme te promiče zdravlje i prevencija bolesti.

U dugoročnim prioritetima razvoja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ od 2014. do 2020. godine, prihvaćenim je od osnivača kao temeljni razvojni projekt izgradnja, opremanje i stavljanje u funkciju zdravstvene zaštite građana učinkovite dnevne bolnice-jednodnevne kirurgije uz istodobno rješavanje prometa u mirovanju na lokaciji Bolnice.

Još 2008. godine prihvaćen je program i idejni projekt rekonstrukcije objekata bolnice, s izgradnjom dnevne bolnice i podzemne garaže ukupne površine oko 23.000 m². Predmetnim projektom planirano je zaokruženje i komplementiranje programa zdravstvene zaštite izgradnjom i opremanjem dnevne bolnice na površini od oko 8.500 m². Projekt je istodobno prihvaćen i kao rješavanje prometa u mirovanju izgradnjom podzemne garaže površine 14.500 m2 osigurana 477 parkirališna mjesta.

Izgradnja dnevne bolnice u konačnici je zajednički projekt i investicija, u okviru javno javnog partnerstva investitora, osnivača Bolnice Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Paralelno s izgradnjom dnevne bolnice, koja je otpočela u ljeto 2017. godine, uz potporu i suglasnost Ministarstva zdravstva, osigurano je financiranje nabave medicinske opreme za novoizgrađenu dnevnu bolnicu iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Odlukom Ministarstva zdravstva nominalni kapaciteti dnevne bolnice Klinička bolnica „Sveti Duh“ u Mreži javne zdravstvene službe povećani su koncem 2015. godine, sukladno Nacionalnom planu razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj, sa 19 na 65 smještajnih jedinica (stolaca/postelja). Izgradnjom nove dnevne bolnice te standardizacijom zatečenih kapaciteta planira se građanima na raspolaganje staviti 100 smještajnih jedinica, Time su formalno potvrđeni sinergija i zajednički interes Republike Hrvatske i Grada Zagreba vezani uz razvoj efikasnog i učinkovitog sustava javne zdravstvene zaštite građana kroz projekt izgradnje i opremanja dnevne bolnice.

Dnevna bolnica obuhvaća više tehnoloških cjelina - internistički dio (hematologija, nefrologija, endokrinologija, kardiologija, gastroenterologija, farmakologija) i neurološki dio, kirurški dio s četiri operacijske dvorane (opća kirurgija s otorinolaringologijom, ortopedija, urologija i oftalmologija), anesteziološki dio za potrebe kirurških djelatnosti, ginekološki dio za potrebe humane reprodukcije i medicinske potpomognute oplodnje te terapijski dio za potrebe fizikalne medicine i rehabilitacije. U dnevnoj bolnici su osigurani i svi potrebni ambulantni specijalistički i dijagnostički kapaciteti neophodni za učinkovito obavljanje djelatnosti dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije te kapaciteti bolničke ljekarne i servisnih nezdravstvenih službi.

Klinička bolnica „Sveti Duh“, kao značajan i odgovoran čimbenik Mreže javne zdravstvene službe Republike Hrvatske, provodi u kontinuitetu aktivnosti utvrđene Nacionalnim planom razvoja Ministarstva zdravstva, kojem je razvoj dnevnih bolnica ključna odrednica. Provedbom navedenih ciljeva osigurava se dostupnija i djelotvornija javna zdravstvena zaštita građana Grada Zagreba i Republike Hrvatske što je razvojni, strateški cilj i osnivača Bolnice, Grada Zagreba.

Izgradnja i opremanje dnevne bolnice Kliničke bolnice „Sveti Duh“ posredno utječe na ukupne kapacitete specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, na razini Bolnice, kroz doprinos standardizaciji prostornih kapaciteta te kapaciteta medicinske opreme i infrastrukture.

Pogledajte i galeriju slika