O nama: Struktura zaposlenih

U Bolnici su zaposlena 1444 radnika, 1282 na neodređeno vrijeme i 162 na određeno vrijeme ( od toga 68 pripravnika).

Struktura je slijedeća:

 • liječnici specijalisti: 178
 • liječnici na specijalizaciji: 55 
 • znanstveni novaci: 1 
 • inženjeri medicinske biokemije i biolozi: 10 
 • VŠS zdravstveni radnici: 196 
 • SSS zdravstveni radnici: 571
 • VSS zdravstveni i nezdravstveni radnici u Zajedničkim službama: 36 
 • VŠS nezdravstveni radnici: 8
 • SSS nezdravstveni radnici: 116 
 • VKV radnici: 8 
 • KV radnici: 20 
 • NSS radnici: 245