O nama: Povjerenstva i vijeća

Stručno vijeće Bolnice
prof.dr.sc. Berivoj Mišković, prim.dr.med. – predsjednik

članovi:
zamjenik ravnatelja
pomoćnik ravnatelja za ekonomske poslove i nemedicinske djelatnosti
pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo
pomoćnik ravnatelja za kvalitetu i nadzor
rukovoditelj jedinice za osiguranje i unapređenje kvalitete
predstojnik Klinike za unutarnje bolesti
zamjenik predstojnik Klinike za unutarnje bolesti
predstojnik Klinike za kirurgiju
zamjenik predstojnika Klinike za kirurgiju
predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo
zamjenik predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo
predstojnik Klinike za neurologiju
predstojnik Klinike za očne bolesti
predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
predstojnik Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
predstojnik Zavoda za ortopediju
predstojnik Zavoda za urologiju
predstojnik Zavoda za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju
predstojnik Zavoda za radiologiju
predstojnik Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
predstojnik Zavoda za patologiju i citologiju
predstojnik Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

Nazivi položaja/radnih mjesta u muškom rodu odnose se podjednako i na muški i ženski rod.

U slučaju odsutnosti nekoga od članova, mijenja ga zdravstveni radnik koji je raspoređen u zamjeni na taj položaj/radno mjesto.

 

Etičko povjerenstvo
mr.sc. Tomislav Hafner, prim.dr.med., predsjednik
prof.dr.sc. Biljana Kuzmanović Elabjer, prim.dr.med., zamjenica predsjednika
doc.dr.sc. Hrvoje Budinčević, prim.dr.med., član
Kristina Zečević, dipl.iur., članica
doc. Sunčana Roksandić Vidlička, dipl.iur., članica


Povjerenstvo za lijekove
dr.sc. Ivana Mikačić, prim.dr.med., predsjednica
dr.sc. Danijela Bejuk, prim.dr.med., članica
Nikolina Marić, dr.med., članica
dr.sc. Đuro Plavljanić, prim.dr.med., član
doc.dr.sc. Sanja Tomasović, dr.med., članica


Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija
dr.sc. Danijela Bejuk, prim.dr.med., predsjednica
Nikolina Marić, dr.med., zamjenica predsjednice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., ravnatelj Bolnice
Sanja Ljubičić, dipl.med.techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, glavna sestra Bolnice
Brankica Grgurić, dipl.med.techn., glavna sestra za poslove nadzora nad sprječavanjem i suzbijanje bolničkih infekcija
prof.dr.sc. Goran Tešović, dr.med., član
Diana Mihalac, dr.med., članica
doc.dr.sc. Hrvoje Budinčević, prim.dr.med., član
Ivanka Janiška, dr.med., članica

izv. prof. prim. dr. sc. Višnja Nesek Adam, dr. med., članica


Odbor za zaštitu na radu
Sanja Ljubičić, dipl.med.techn., v.d.pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, glavna sestra Bolnice
Nikola Panić, struč.spec.ing.sec., član
Ruža Dragičević, dr.med.
Ivan Klancir, struč.spec.ing.sec., član


Povjerenstvo za unutarnji nadzor
mr.sc.Vinko Bakula, prim.dr.med., predsjednik
doc.dr.sc. Boris Šimunjak, dr.med., član
Tomislav Matejić, dr.med., član
Ivanka Bekavac Vlatković, dr.med., članica
Branka Balaban, članica
Sanja Ljubičić, dipl.med.techn., v.d.pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, glavna sestra Bolnice


Povjerenstvo za kvalitetu
dr.sc. Ivana Mikačić, prim.dr.med., predsjednica
Maja Mačković, dr.med., Klinika za unutarnje bolesti
dr.sc. Marko Sever, dr.med., Klinika za kirurgiju
dr.sc.Ivanka Bekavac Vlatković, prim.dr.med., Klinika za ginekologiju i porodništvo, ginekologija i porodiljstvo
prof.dr.sc. Zora Zakanj, prim.dr.med., Klinika za ginekologiju i porodništvo, pedijatrija
doc.dr.sc. Hrvoje Budinčević, prim.dr.med., Klinika za neurologiju
Senad Ramić, dr.med., Klinika za očne bolesti
prof.dr.sc. Višnja Nesek Adam, prim.dr.med., Klinika za anesteziju., reanimatologiju i intenzivno liječenje i Objedinjeni hitni bolnički prijam
Slaven Ovčariček, dr.med., Zavod za urologiju
doc.dr.sc. Boris Šimunjak, prim.dr.med., Zavod za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
prof.dr.sc. Alan Ivković, prim.dr.med., Zavod za ortopediju
Antun Jurinić, mag.physioth., Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
dr.sc. Lora Dukić, spec.med.biochem., Zavod za medicinsko-laboratorijsko dijagnostiku
dr.sc. Gabrijela Stanić, prim. dr.med., Zavod za patologiju i citologiju
Sanja Maraković, dr.med., Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije
mr.sc.Gabrijela Kos, mag.pharm., Bolnička ljekarna
Sanja Ljubičić, dipl.med.techn., v.d.pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, glavna sestra Bolnice
Maja Pipić, dipl.med.techn., koordinator za tkiva-eksplantacija
Brankica Grgurić, dipl.med.techn., glavna sestra za poslove nadzora nad sprječavanjem i suzbijanje bolničkih infekcija
Radmila Vrbat, bacc. med. techn., sestrinstvo
Karolina Jolić, bacc.med.techn., Odjel za osiguranje i unapređenje kvalitete
doc.dr.sc. Ingrid Marton. dr.med., Klinika za ginekologiju i porodništvo
Domagoj Rašić, dr.med., predstavnik specijalizanata
Petar Pekić, dr.med., Klinika za unutarnje bolesti


Povjerenstvo za vrednovanje bolničkog liječenja
doc.dr.sc. Edvard Galić, prim.dr.med., predsjednik
dr.sc.Krešimir Luetić, dr.med., član
Dalibor Crvenković, dr.med., član
dr.sc. Vladimir Blagaić, prim.dr.med., član
Senad Ramić, dr.med., član
doc.dr.sc. Hrvoje Budinčević, prim.dr.med.,član
Slaven Ovčariček, dr.med., član
Ivan Raguž, dr.med., član