O nama: Organizacijska struktura

Ured ravnatelja,
- Služba za pravne i kadrovske poslove (poslovi vezani uz parnične, prekršajne i upravne postupke, poslovi vezani uz tijela i povjerenstva Bolnice, kadrovski poslovi, poslovi vezani uz Urudžbeni zapisnik, prijam i otpremu pošte te Arhiv, poslovi zaštite na radu) - v.d. pročelnice Službe Kristina Zečević, dipl.iur.
- Služba za opće i servisne poslove (poslovi vezani za administratiranje u medicinskim ustrojstvenim jedinicama, Savjetovalište za medicinsku potpomognutu oplodnju, poslovi socijalnog rada)- pročelnica gđa Aleksandra Svečnjak, mag. iur
- IT odjel


INDOK - Medicinska knjižnica Bolnice
Ljekarna Bolnice

Služba za uslužne djelatnosti (Odsjek održavanja čistoće, Odsjek serviranja hrane, Odsjek transporta pacijenata, rublja, sterilnog i infektivnog materijala, Odsjek sabirnice i distribucije rublja, Odsjek portirskih poslova) - pročelnik Službe Darko Vučko, dipl.med.techn.

Tehnička služba - pročelnik Službe Arno Leon Lasić, dipl. ing. tel. 3712-370
 

  • Sindikalna aktivnost - tel. 3712-104