O nama

Klinička bolnica "Sveti Duh"
Sveti Duh 64
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

e-mail: kb@kbsd.hr ili web-kontakt
Tel: (+385 1) 3712 111
Fax: (+385 1) 3712 308
OIB 65119154523

Pogled na kompleks Klinicke bolnice Sveti Duh iz zraka

Klinička bolnica "Sveti Duh" u vlasništvu je Grada Zagreba. Bolnica je smještena na adresi Sveti Duh 64. Od svih bolnica u Republici Hrvatskoj bolnica "Sveti Duh" je najstarija.

Počela je s radom 1804. godine, te ima neprekinutu 205-godišnju tradiciju. Danas Bolnica sudjeluje u mreži zdravstvene zaštite, s 500 bolesničkih kreveta za odrasle i sa 70 kreveta za novorođenčad, te s ukupnim kapacitetima specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike, koju čini oko 120 ambulanti i dijagnostičkih službi. Ukupne kapacitete stacionarne i specijalističke ambulantne zdravstvene zaštite Bolnica ugovara s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje čime je uključena u hitno i redovito zbrinjavanje oko 250 000 građana Republike Hrvatske, u skladu s važećim standardima, normativima i pravilima zdravstvene struke.

Bolnica je organizirana kao jedinstvena tehnološka cjelina koju čini 9 stacionarnih djelatnosti i 16 specijalističko-konzilijarnih i dijagnostičkih djelatnosti organiziranih u 6 klinika i 8 zavoda i Središnji hitni prijam. Klinike i zavodi Bolnice nominalno su organizirani sukladno važećoj nomenklaturi djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike.

Klinička bolnica "Sveti Duh" članica je CARNet-a u sustavu znanosti i visoke naobrazbe u statusu dodatna CARNet lokacija a s klinikama, zavodima i referalnim centrima nastavna je baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te, u okviru međunarodne suradnje, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

 

 

Video snimka bolnice i okoline iz zraka u siječnju 2018-te - autor snimka Tomislav Reskovic, dr. med. <t.reskovic@gmail.com>