Na Izbornoj skupštini za predsjednicu Podružnice KBSD izabrana je Željka Klobučar i za potpredsjednicu Ivanka Presečki

Dana 12. srpnja 2016. godine u 14 sati u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ održana je Izborna skupština Podružnice Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS-a), KB „Sveti Duh”. Podružnica KB „Sveti Duh“ revitalizirana je 24.11.2015. godine i trenutno ima aktivnih 56 članova. Dosadašnja predsjednica Podružnice Tanja Lupieri, mag.med.techn. i potpredsjednica Vesna Konjevoda, dipl.med.techn., zahvalile su se na dosadašnjem radu.

Na Izbornoj skupštini za predsjednicu Podružnice izabrana je Željka Klobučar, bacc.med.techn., Glavna sestra Zavoda za traumatologiju na Klinici za kirurgiju, KB „Sveti Duh“, a za potpredsjednicu Podružnice izabrana je Ivanka Presečki, bacc.med.techn., Glavna sestra Zavoda za kirurgiju glave i vrata.

Izabrana predsjednica Željka Klobučar i potpredsjednica Ivanka Presečki pozvale su sve prisutne na suradnju u daljnjem radu Podružnice, sa željom za povećanjem članstva i radom na dobrobiti sestrinstva kroz stručne aktivnosti.

Čestitamo izabranoj predsjednici i ppotpredsjednici Podružnice KB „Sveti Duh“
i želimo uspješan rad!