Trajna edukacija

Raspored Stručnih predavanja na Klinici za neurologiju: 

 

Programi trajnog usavršavanja u organizaciji Klinike za neurologiju  


Funkcionalni poremećaji u neurološkoj kliničkoj praksi: 

4. Simpozij - Funkcionalni poremećaji u neurološkoj kliničkoj praksi - spona između neurologije i psihijatrije - 6.4.2019. godine 

3. Simpozij - Funkcionalni poremećaji u neurološkoj kliničkoj praksi - spona između neurologije i psihijatrije - 24.3.2018. godine 

2. Simpozij - Funkcionalni poremećaji u neurološkoj kliničkoj praksi - spona između neurologije i psihijatrije - 4.3.2017. godine 

1. Simpozij -  Funkcionalni poremećaji u neurološkoj kliničkoj praksi - spona između neurologije i psihijatrije - 5.3.2016. godine 


Simpozij povodom Svetskog dana moždanog udara: 

4. Simpozij povodom Svjetskog dana moždanog udara - 29.10.2019. 

3. Simpozij povodom Svjetskog dana moždanog udara - 30.10.2018. 

2. Simpozij povodom Svjetskog dana moždanog udara - 30.10.2017.   

1. Simpozij povodom Svjetskog dana moždanog udara - 28.10.2016. 


Škola neurofeedbacka i biofeedbacka u kliničkoj praksi, 16.-20.12. 2018. godine 


2. Simpozij: Vrtoglavice u kliničkoj praksi, 2014

1. Simpozij: Vrtoglavice u kliničkoj praksi, 16.5.2013. 


2. Poslijediplomski tečaj trajne edukacije liječnika I. kategorije: Kortikosteroidi i imunomodulacijska terapija u neurologiji: Od bazične farmakologije do kliničke primjene. 8.-9.3.2013. godine

1. Poslijediplomski tečaj trajne edukacije liječnika I kategorije: Kortikosteroidi i imunomodulacijska terapija u neurologiji.2.-3.3. 2012.


Simpozij: Komplementarnost Kliničko-hospitalne i obiteljske zdravstvene zaštite,16.9.2011. godine

Tečaj: Principi prevencije i zbrinjavanja moždanog udara - 21.3.2009 godine