Radno vrijeme i kontakti

Zavod za cerebrovaskularne bolesti i intenzivnu neurologiju
telefon: 01/3712114 (Intenzivna njega i liječenje)
telefon: 01/3712127 (Stacionar)

Zavod za opću neurologiju
telefon: 01/3712142

 

Hitna neurološka služba u okviru Centra za hitnu medicinu - Središnji hitni prijam
radno vrijeme: ponedjeljak-nedjelja od 00.00 do 24.00 sata
telefon: 01/3709400

Opća neurološka ambulanta
radno vrijeme: ponedjeljak-petak  od 08.00 do 16.00 sati
telefon: 01/3712347

Ambulanta za epilepsiju
radno vrijeme: srijeda i četvrtak od 08.00 do 16.00 sati
telefon: 01/3712257

Ambulanta za demijelinizacijske bolesti
radno vrijeme: četvrtkom od 08.00 do 16.00 sati
telefon: 01/3712347

Ambulanta za liječenje neuroloških bolnih stanja

radno vrijeme: utorak i četvrtak od 08.00 do 16.00 sati
telefon: 01/3712263

Ambulanta za cerebrovaskularne bolesti
radno vrijeme: utorkom od 08.00 do 16.00 sati
telefon: 01/3712347

Ambulanta za neurodegenerativne bolesti
radno vrijeme: petkom od 08.00 do 16.00 sati
telefon: 01/3712347

 

Laboratorij za neurološku UZV dijagnostiku
radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 08.00 do 16.00 sati
telefon: 01/3712351

Laboratorij za neurofiziološku dijagnostiku - EMNG 
radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 08.00 do 16.00 sati
telefon: 01/3712256

Laboratorij za neurofiziološku dijagnostiku - EEG
radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 08.00 do 16.00 sati
telefon: 01/3712257