Ustrojstvo Klinike za neurologiju

Zavod za cerebrovaskularne bolesti i intenzivnu neurologiju

Zavod za opću kliničku neurologiju

Poliklinika za neurologiju

  • Ordinacija za epilepsije i EEG dijagnostiku
  • Ordinacija za cerebrovaskularne bolesti
  • Ordinacija za neurološku ultrazvučnu dijagnostiku
  • Ordinacija za neurodegenerativne bolesti
  • Ordinacija za liječenje neuroloških bolnih stanja
  • Ordinacija za neuroimunologiju i demijelinizacijske bolesti
  • Ordinacija za neuromuskulatorne bolesti i EMNG dijagnostiku