Natječaji ostali

datum objave: 21.6.2021.

Natječaj za prodaju službenog vozila Opel Vectra 1.8i, benzin, godina proizvodnje 2008 

pročitajte višedatum objave: 10.02.2021.

Odluka o odabiru ponuditelja za zakup poslovnog prostora (pdf)


datum objave: 28.01.2021.

Ponovljeni javni natječaj za davanje  zakup poslovnih prostora objavljen od 28.01.2021

Tekst ponovljenog natječaja od 28.01.2021. - korekcija (pdf)

Prilog (doc)


datum objave: 03.12.2020.

Ponovljeni javni natječaj za davanje  zakup poslovnih prostora od 3.12.2020

Tekst ponovljenog natječaja od 03-12-2020 (pdf)

Prilog (doc)


datum objave: 23.11.2020.

Odluka o odabiru ponuditelja za zakup poslovnog prostora

Odluka o poništenju dijela natječaja za zakup poslovnih prostora u KB "Sveti Duh"

 


datum objave: 05.11.2020.

Ponovljeni javni natječaj za davanje  zakup poslovnih prostora

Tekst ponovljenog natječaja (pdf)

Prilog (docx)datum objave: 28.10.2020.

Odluke o odabiru povodom natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora

Odluka o odabiru 1 (zakup poslovnog prostora za obavljanje frizerske djelatnosti)

Odluka o odabiru 2 (zakup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti prodaje pekarskih proizvoda)

Odluka o odabiru 3 (zakup poslovnog prostora za obavljanje bankarske djelatnosti)

Odluka o poništenjudatum objave: 14. listopada 2020.

Ponovljeni javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora - datum objave: 14.10.2020.

tekst natječaja (pdf)

prilog obrasca uz natječaj (docx)

* * *

datum objave: 28. rujna 2020.

Ur.broj: 01-3836
Zagreb, 24. rujna 2020.

Sukladno odlukama Upravnog vijeća Kliničke bolnice „Sveti Duh“, ur.broj: 01-3439, od 23. prosinca 2019.godine i ur.broj: 01-1963, od 30. lipnja 2020. godine, na temelju odredbi članka 6, Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. broj 125/11, 64/15, 112/18), odredbi Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 10/12, 3/18, 6/19 i 18/19), odredbi Zaključka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 10/12, 3/18, 6/19 i 18/19) te odredbi članka 13. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a po provedenom javnom natječaju za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda, objavljen dana 08.rujna 2020.godine na web stranici Kliničke bolnice ,,Sveti Duh“ www.kbsd.hr i na oglasnoj ploči u zgradi uprave Bolnice, a obavijest istog dana u dnevnom listu Jutarnjeg lista, ravnatelj Bolnice donio je slijedeću

ODLUKU
O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA KLINIČKE BOLNICE „SVETI DUH“

koji je objavljen na web stranici Kliničke bolnice ,,Sveti Duh" www.kbsd.hr i na oglasnoj ploči u zgradi uprave Bolnice, u Zagrebu, Sveti Dub 64, dana 09. rujna 2020. godine.

Poništava se javni natječaj u dijelu koji se odnosi na zakup poslovnih prostora Bolnice za obavljanje:

- bankarske djelatnosti, ukupne površine 20,91 m2, na lokaciji Sveti Duh 64, u Zagrebu, u prizemlju središnjeg atrija Bolnice.

- trgovinske djelatnosti neprehrambenim proizvodima ukupne površine 44,59 m2, na lokaciji Sveti Duh 64, u Zagrebu, u prizemlju središnjeg atrija Bolnice.

- ugostiteljske djelatnosti ukupne površine 68,00 m2, na lokaciji Sveti Duh 64, u Zagrebu, u prizemlju središnjeg atrija Bolnice.

- frizerske djelatnosti, ukupne površine 14,27 m2, na lokaciji Sveti Duh 64, u Zagrebu, u prizemlju središnjeg atrija Bolnice

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-3838
Zagreb, 24. rujna 2020.

 

Sukladno odlukama Upravnog vijeća Kliničke bolnice „Sveti Duh“, ur.broj: 01-3439, od 23. prosinca 2019.godine i ur.broj: 01-1963, od 30. lipnja 2020. godine, na temelju odredbi članka 6, Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. broj 125/11, 64/15, 112/18), odredbi Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 10/12, 3/18, 6/19 i 18/19), odredbi Zaključka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 10/12, 3/18, 6/19 i 18/19) te odredbi članka 13. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a po provedenom javnom natječaju za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda, objavljen dana 08.rujna 2020.godine na web stranici Kliničke bolnice ,,Sveti Duh" www.kbsd.hr i na oglasnoj ploči u zgradi uprave Bolnice, a obavijest istog dana u dnevnom listu Jutarnjeg lista, ravnatelj Bolnice donio je slijedeću


ODLUKU

O ODBIJANJU PONUDE PONUDITELJA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju objavljenog javnog natječaja za dostavu ponuda za zakup poslovnog prostora za obavljanje frizerske djelatnosti, ukupne površine 14,27 m2, na lokaciji Sveti Duh 64, u Zagrebu, u prizemlju središnjeg atrija Bolnice odbija se ponuda ponuditelja obrt za frizerske usluge vl. Ivana Šajatović.

Nakon pregleda i ocjene ponuda, utvrđeno je da ponuda nije sukladna uvjetima iz javnog natječaja i poziva za dostavu ponuda. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-3837
Zagreb, 24. rujna 2020.

 

Sukladno odlukama Upravnog vijeća Kliničke bolnice „Sveti Duh“, ur.broj: 01-3439, od 23. prosinca 2019.godine i ur.broj: 01-1963, od 30. lipnja 2020. godine, na temelju odredbi članka 6, Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. broj 125/11, 64/15, 112/18), odredbi Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 10/12, 3/18, 6/19 i 18/19), odredbi Zaključka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 10/12, 3/18, 6/19 i 18/19) te odredbi članka 13. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a po provedenom javnom natječaju za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda, objavljen dana 08.rujna 2020.godine na web stranici Kliničke bolnice ,,Sveti Duh" www.kbsd.hr i na oglasnoj ploči u zgradi uprave Bolnice, a obavijest istog dana u dnevnom listu Jutarnjeg lista, ravnatelj Bolnice donio je slijedeću


ODLUKU
O ODABIRU PONUDITELJA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju objavljenog javnog natječaja za dostavu ponuda za zakup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti prodaje pekarskih proizvoda ukupne površine 39,50 m2, na lokaciji Dunjevac bb, u Zagrebu, smještenog u ulaznom prostoru dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije odabire se ponuditelj MLINAR pekarska industrija d.o.o.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.datum objave: 07. rujna 2020.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

tekst natječaja (pdf)

prilog obrasca uz natječaj (docx)


datum objave: 07. srpnja 2017.

Javni natječaj radi prodaje rabljenog vozila


 

 

datum objave: 1. veljače 2017.


Javni natječaj za davanje u zakup prostora na hodnicima Bolnice za samoposlužne aparate za tople i hladne napitke (pdf)


datum objave: 1. veljače 2017.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora za obavljanje frizerske djelatnosti (pdf)


datum objave: 24. siječnja 2017.

Ponovljeni javni natječaj radi prodaje rabljenog službenog vozila (pdf)